EN associate
volume_up
{sustantivo}

associate (también: colleague, counterpart, fellow (member))
volume_up
kollega {sustantivo}
Mr President, ladies and gentlemen, I wish to associate myself with what our colleague Mr Dankert has said here.
Sallinette minun jatkaa siitä, mitä kollega Dankert sanoi täällä.
Mr Lannoye has once more pointed out the major problems associated with resistance to antibiotics.
Kollega Lannoye huomautti taas kerran antibiootteja vastaan kehittyvän vastustuskykyisyyden ongelmasta.
Use the presence indicator to see when associates are online and available
Voit tarkistaa nopeasti, ovatko kollegasi online-tilassa ja tavoitettavissa.
associate (también: companion, date, fellow, partner)
volume_up
kumppani {sustantivo}
We would like to cooperate with a neighbouring Russia, which is not just a strategic partner, but a reliable associate sharing our values and focussed in its search for the way ahead.
Haluamme tehdä yhteistyötä naapurimme Venäjän kanssa, joka ei ole pelkkä strateginen kumppani, vaan myös luotettava kumppani, joka jakaa arvomme ja pyrkii niihin vastaisuudessakin.
associate (también: partner, proprietor)
volume_up
partneri {sustantivo}
associate
volume_up
ulkojäsen {sustantivo}
associate
volume_up
varajäsen {sustantivo}
associate (también: co-worker, collaborator, fellow worker)
volume_up
työtoveri {sustantivo}
associate (también: business partner)
volume_up
liikekumppani {sustantivo}

Ejemplos de uso para "associate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAssociate the European Parliament, the unions and employers with this process.
Liittäkää Euroopan parlamentti, ammattijärjestöt ja työnantajat tähän prosessiin.
EnglishAnd again I associate myself with the full force and rigour of Mrs Reding's comments.
Olen myös tältä osin täysin Redingin lujien ja ehdottomien näkemysten kannalla.
EnglishMadam President, I wish to associate myself with the comments just made by Mr Vatanen.
Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä kuin jäsen Vatanen äskeisessä puheenvuorossaan.
EnglishThat is why it is dangerous to immediately associate Islam, for example, with terrorism.
Tästä syystä on vaarallista samastaa islam välittömästi esimerkiksi terrorismiin.
EnglishPersonally, Mr President, I will not associate myself with such betrayal.
Arvoisa puhemies, minä en voi omalta osaltani olla mukana tässä petoksessa.
EnglishIn the Associate Color Profile dialog box, do one or both of the following:
Tee Liitä väriprofiili -valintaikkunassa haluamasi seuraavista toimista:
EnglishDoes it mean we will just be associate members, or will we be out?
Tarkoittaako se, että olemme vain liitännäisjäseniä, vai heitetäänkö meidät ulos?
EnglishSubject: Age limits in recruitment to the European Commission and its associate organizations
Aihe: Ikärajat rekrytoinnissa Euroopan komissioon ja sen liitännäisorganisaatioihin
EnglishMorocco has associate status, Morocco is part of the Barcelona process.
Marokko on assosioitunut maa, ja se osallistuu Barcelonan prosessiin.
EnglishDespite all this, there are still some citizens who associate the euro with negative experiences.
Kaikesta huolimatta monet edelleen yhdistävät euron kielteisiin kokemuksiin.
EnglishAssociate one or more different color profiles with one of your devices.
Yhden tai useamman väriprofiilin kytkeminen johonkin laitteeseen.
EnglishThis could be because they had an associate of interest to the police.
Tämä voi johtua siitä, että he tuntevat jonkun poliisille tutun.
EnglishAs the rapporteur on China, I wish to associate myself with your remarks about Wei Jingsheng.
Kiinaa koskevien kysymysten esittelijänä haluaisin viitata huomautuksiinne Wei Jingshengistä.
EnglishTurkey is an Associate Country and we demand more, much more than this from an Associate.
Turkki on assosioitunut valtio, ja assosioituneelta valtiolta edellytetään enemmän, paljon enemmän.
EnglishMr President, can I associate myself with Mr Swoboda' s remarks.
Arvoisa puhemies, voin yhtyä parlamentin jäsen Swobodan huomioihin.
EnglishI associate myself with the request of our colleague, and hope that our Chamber will back this stance.
Yhdyn kollegamme pyyntöön ja toivon, että parlamenttimme on yksimielinen asian suhteen.
EnglishMr President, on a point of order, I also wish to associate myself with those remarks.
Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron. Minäkin haluan yhtyä äskeisiin huomautuksiin.
EnglishIt is, Mr Helmer, as if one were to associate you with clever remarks.
Jäsen Helmer, se on melkein sama kuin sanottaisiin teidän tekevän lähestulkoon viisaita huomautuksia.
EnglishI would, however, like to clearly associate myself with the line taken by my colleague Mr Bourlanges.
Haluan kuitenkin asettua kollegani Bourlangesin valitsemalle linjalle.
EnglishMembers of the refuse to associate themselves with this.
Front National -puolueen jäsenet eivät halua, että heidät liitetään tähän asiaan mitenkään.