Cómo se dice "to attract" en finlandés

EN

"to attract" en finlandés

EN to attract
volume_up
[attracted|attracted] {verbo}

If the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Jos rahoitus on kunnossa, meidän on helpompi houkutella yksityistä riskipääomaa.
Its purpose is to attract qualified foreign students to Europe.
Sen tavoitteena on houkutella menestyneitä ulkomaisia opiskelijoita Eurooppaan.
On the contrary, it should encourage and attract sufficient private capital funding.
Sillä pitäisi päinvastoin edistää ja houkutella riittävästi yksityistä pääomarahoitusta.
to attract (también: to draw, to magnetize)
And this attracts metals from their local environment.
Varaus puolestaan vetää puoleensa metalleja paikallisesta ympäristöstä.
Indeed, as Mr D’Alema said as well, it is the presence of foreign troops that is attracting and causing the terrorism.
Kuten jäsen D’Alemakin totesi, juuri ulkomaisten joukkojen läsnäolo vetää puoleensa terroristeja ja aiheuttaa terrorismia.
   – Mr President, ladies and gentlemen, even if some people choose to ignore the fact, Europe is a continent that attracts immigrants.
   – Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vaikka jotkut eivät haluakaan sitä myöntää, Eurooppa maanosana vetää puoleensa maahanmuuttajia.
to attract (también: to fascinate, to allure)

Ejemplos de uso para "to attract" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishCommercial bank loans are how many small- to medium-sized businesses attract finance.
Monet pienet ja keskisuuret yritykset hoitavat rahoituksensa liikepankkilainoin.
EnglishPerhaps those funds can be used to attract new employment to those regions.
Varoja voitaisiin ehkä käyttää uusien työpaikkojen saamiseksi näille alueille.
EnglishEnvironmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.
Ympäristökysymykset nousevat keskeisemmälle sijalle myös Tacis-ohjelmassa.
EnglishThe key to success in this initiative will come if we attract private finance.
Tässä aloitteessa menestyksen tärkein tekijä on yksityisen rahoituksen houkutteleminen.
EnglishWhat can be done to attract the best students, researchers and lecturers?
Kuinka saamme houkuteltua parhaat opiskelijat, tutkijat ja luennoitsijat?
EnglishWe confined ourselves to this method because it appears to attract a great deal of agreement.
Päädyimme tähän menettelyyn, koska siitä tunnuttiin olevan pitkälti yksimielisiä.
EnglishThe A74 will attract many extra lorries, which are major polluters.
A74-moottoritie lisää rekka-autoliikennettä, ja rekat ovat suuria saastuttajia.
EnglishPerhaps it is simply trying to attract our attention, and this is a desperate cry for help.
Se yrittää kenties vain saada huomiotamme, ja tämä on epätoivoinen avunhuuto.
EnglishThis will attract citizens' attention and provide an effective focal point.
Tällä tavoin vahvistetaan poliitikkojen kiinnostusta ja tarjotaan tehokas tarkastelupiste.
EnglishThe Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
Champalimaud-säätiö houkuttelee maailmankuuluja tutkijoita Portugaliin ja Eurooppaan.
EnglishWe need to attract the very best candidates into the teaching profession.
Meidän on houkuteltava kaikista parhaimmat hakijat opettajan ammattiin.
English(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
(Naurua) Jos olet iloinen, vedät puoleesi muita iloisia ihmisiä.
EnglishWe have to continue to put the pressure on and do all we can to attract international attention.
On jatkettava painostusta ja tehtävä kaikkensa kansainvälisen huomion saamiseksi.
EnglishThe next point to attract our attention relates to pre-accession aid.
Toinen huomiota kiinnittävä seikka koskee liittymistä valmistelevaa tukea.
EnglishCommissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
Komission jäsen Franco Frattini haluaa Euroopan houkuttelevan koulutettua työvoimaa.
EnglishThe countries that are successful will attract tourism and business.
Ne maat, jotka menestyvät, houkuttelevat matkailijoita ja liiketoimintaa.
EnglishTelevision and film, as cross-border media, attract more interest than radio.
Televisio ja elokuva saavat yli rajat ulottuvina välineinä osakseen mielenkiintoa radiota enemmän.
EnglishThey sporulated, the spores attract insects, the insects laid eggs, eggs became larvae.
Sitten linnut toivat siemeniä, ja kasastamme tuli kuhiseva keidas.
EnglishThis will bring new jobs, create new services and attract new investment to Europe.
Tällä luodaan uusia työpaikkoja ja uusia palveluja ja houkutellaan Eurooppaan uusia investointeja.