Cómo se dice "Audio Description" en finlandés

EN

"Audio Description" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "Audio Description" en distintos contextos.

Traducciones similares para Audio Description en finlandés

audio sustantivo
audio adjetivo
description sustantivo

Ejemplos de uso para "Audio Description" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis option sets Audio Description to run when you log on to Windows.
Tämä asetus ottaa lisä-äänipalvelun käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.
EnglishClear the Turn on Narrator and Turn on Audio Description check boxes and click Apply.
Tyhjennä Ota käyttöön Narrator- ja Ota käyttöön lisä-äänipalvelu -valintaruudut ja valitse Käytä.
EnglishTurn on Audio Description.
EnglishIt is certain that digital broadcasting offers improved subtitling and audio description when compared with the analogue system.
On selvää, että digitaaliset televisiolähetykset mahdollistavat paremman tekstityksen ja sisällön täydentämisen puhutuilla selostuksilla analogiseen järjestelmään verrattuna.
EnglishThe honourable Member raised the issue of the provision of subtitling and audio description last year in Parliament's resolution on television without frontiers.
   . Arvoisa jäsen toi esiin tekstitystä ja sisällön täydentämistä puhutuilla selostuksilla koskevan kysymyksen viime vuonna parlamentin päätöslauselmassa televisiosta ilman rajoja.

Aprende otras palabras

English
  • Audio Description

En el diccionario inglés-español podrás encontrar más traducciones.