Cómo se dice "authentication" en finlandés

EN

"authentication" en finlandés

EN authentication
volume_up
{sustantivo}

authentication
volume_up
todennus {sustantivo}
Click the Authentication tab, and then select the Enable IEEE 802.1X authentication check box.
Valitse Todennus-välilehdessä Ota käyttöön IEEE 802.1X -todennus -valintaruutu.
In the About Remote Desktop Connection dialog box, look for "Network Level Authentication supported."
Etsi Tietoja etätyöpöytäyhteydestä -valintaikkunasta lause "Verkkotason todennus tuettu".
In the About Remote Desktop Connection dialogue box, look for "Network Level Authentication supported".
Etsi Tietoja etätyöpöytäyhteydestä -valintaikkunasta lause "Verkkotason todennus tuettu".

Sinónimos (inglés) para "authentication":

authentication

Ejemplos de uso para "authentication" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis type of authentication is typically used when connecting to a workplace network.
Tällaista todennusta käytetään yleensä muodostettaessa yhteyttä työpaikan verkkoon.
EnglishIn the Choose a network authentication method list, click the method you want to use.
Valitse Valitse verkon todennusmenetelmä -luettelosta haluamasi menetelmä.
EnglishAuthentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation (
Eurokolikoiden aitouden tarkistaminen ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittely (
EnglishOn the Configure Smart host authentication settings page, select None, and then click Next.
Valitse Configure Smart host authentication settings -sivulla None ja valitse Next.
English802.1X uses an authentication server to validate users and provide network access.
802.1X käyttää käyttäjien todentamiseen ja verkkoyhteyden muodostamiseen todennuspalvelinta.
English(In Windows 7, Remote Desktop uses Network Level Authentication.)
(Windows 7 -käyttöjärjestelmässä etätyöpöytä käyttää verkkotason todennusta.)
EnglishWithout this authentication, you are required to identify yourself again and again.
Ilman tätä todennusta käyttäjän täytyy tunnistautua jatkuvasti.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash handling > Authentication devices
Navigation Path: Home > Euro > Rahankäsittely > Aitouden tarkastamisessa käytettävät laitteet
EnglishNevertheless, I reject biometric authentication systems out of hand.
Torjun kuitenkin biometriset tunnistusjärjestelmät suoralta kädeltä.
EnglishSolutions appear to be possible for both the problems of authentication and integrity.
Todentamisen ongelma näyttää olevan ratkaistavissa samoin kuin koskemattomuutta koskeva ongelmakin.
EnglishThis type of authentication is typically used for workplace connections.
Tällaista todennusta käytetään yleensä työpaikan yhteyksissä.
EnglishTurn off local echo or sets authentication for the logon or password prompt.
Poista paikallinen kaiutus käytöstä tai määritä kirjautumisnimi- ja salasanakehotteen todennusmenetelmä.
EnglishClick the Servers tab, and then, under Outgoing Mail Server, select the My server requires authentication check box.
Valitse Palvelimet-välilehti ja kirjoita uusi palvelin Lähtevä posti (SMTP) -ruutuun.
EnglishRight-click the network that you want to enable 802.1X authentication for, and then click Properties.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkkoa, jossa haluat ottaa käyttöön 802.1X-todennuksen, ja valitse Ominaisuudet.
EnglishIn the right pane, double-click Allow Saved Credentials with NTLM-only Server Authentication.
Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Salli tallennetut tunnistetiedot vain NTLM-palvelintodennuksen kanssa -painiketta.
EnglishThe need for action is particularly urgent in the case of authentication services and digital signatures.
Ennen kaikkea ensimmäisen, todentamista koskevan kysymyksen ja digitaalisen allekirjoituksen käsittelyllä on kiire.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash handling > Authentication devices > Test results
Navigation Path: Home > Euro > Rahankäsittely > Aitouden tarkastamisessa käytettävät laitteet > Testitulokset
EnglishRight-click the connection that you want to enable 802.1X authentication for, and then click Properties.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella yhteyttä, jossa haluat ottaa käyttöön 802.1X-todennuksen, ja valitse Ominaisuudet.
EnglishThere are two types of WPA authentication: WPA and WPA2.
WPA-todennusta on kahta lajia: WPA ja WPA2.
EnglishWPA is designed to be used with an 802.1X authentication server, which distributes different keys to each user.
WPA on suunniteltu käytettäväksi 802.1X-todennuspalvelimen kanssa, joka jakaa kullekin käyttäjälle erilaisen avaimen.