Cómo se dice "authorise" en finlandés


Resultados para "to authorize". "authorise" no se encuentra en nuestro diccionario actualmente.
EN

"authorise" en finlandés

EN to authorize
volume_up
[authorized|authorized] {verbo}

Microsoft Online Services' Hosted BlackBerry service is from Microsoft and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Research In Motion Limited.
Microsoft Online Services -palvelun BlackBerry-palvelun tuottaa Microsoft, eikä se ole Research In Motion Limitedin valtuuttama, rahoittama tai muuten hyväksymä palvelu.
Once the cable provider has received the data and authorizes the CableCARD, it can take up to 20 minutes for it to be fully activated.
Kun kaapeli-TV-yhtiö on saanut tiedot ja valtuuttanut CableCARD-kortin, lopullisessa valtuutuksessa voi kestää noin 20 minuuttia.
A second aim was achieved, and Mr Spencer, the Chairman of the Committee on Foreign Affairs, has expressly authorized me to say so on his behalf also.
Toinenkin seikka neuvotteluissa saavutettiin, ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Spencer on valtuuttanut minut kertomaan tämän hänen nimissään.
to authorize (también: to allow, to clear, to licence)
to authorize (también: to empower)

Ejemplos de uso para "authorise" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI wanted to raise this point yesterday, but you did not authorise me to intervene.
Halusin tuoda tämän asian esiin eilen, mutta ette antanut minulle puheenvuoroa.
EnglishThis means that we must call on the Commission not to authorise the use of thrombin.
Tämä tarkoittaa, että meidän on vaadittava, että komissio ei salli trombiinin käyttöä.
EnglishThey will only authorise some specific agreed bodies for the reassessment activities.
Ne vain valtuuttavat jotkin tietyt hyväksytyt laitokset uudelleenarviointimenettelyyn.
EnglishWe cannot prohibit, or even authorise, everything purely at European level.
Me emme voi asettaa kieltoja tai antaa lupia kaikelle yksin EU:n tasolla.
EnglishThis procedure does not authorise the Commission to act against a majority in the Council.
Menettely ei oikeuta komissiota toimimaan vastoin neuvoston enemmistön tahtoa.
EnglishThey must promote democracy, authorise freedoms and demonstrate cohesion.
Heidän on edistettävä demokratiaa, sallittava vapaus ja osoitettava yhteenkuuluvuutta.
EnglishDo we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Voidaanko alkiota koskeviin tutkimuksiin myöntää lupa lääketieteellisessä tarkoituksessa?
EnglishNo Sir, I cannot do so, the procedures do not authorise me to do so.
Vastaus on ei, en voi sitä tehdä, menettelyt eivät anna minulle valtuuksia siihen.
EnglishOnly then will we be able to authorise the release of GMOs into the environment.
Vasta sen jälkeen voidaan sallia geneettisesti muunnettujen organismien levittäminen ympäristöön.
EnglishFurthermore, it is urgent to authorise mixture contents greater than 5%.
Lisäksi on kiireellisesti sallittava yli 5 prosentin seospitoisuudet.
EnglishIn the meantime I shall not authorise any outside appointment made from within private offices.
Tällä välin en aio suostua yhteenkään ulkopuolisen nimitykseen kabineteissa.
EnglishThat means that the amending budget method to authorise the commitment is not operational.
Se tarkoittaa, että sitoumusten tekemiseen tarkoitettu lisätalousarviomenettely ei toimi.
EnglishThey will also benefit from increased aid ceilings and will be able to authorise operating aid.
Lisäksi niiden tuen enimmäismäärää nostetaan ja niille voidaan myöntää toimintatukea.
EnglishThe treaties do not authorise this reaction by the 14 Member States.
Näiden 14 jäsenvaltion reaktiolle ei ole tukea perustamissopimuksissa.
EnglishMoreover, no one has ever asked you to authorise this oenological practice.
Eihän kukaan ole missään vaiheessa edes pyytänyt teitä hyväksymään tällaista enologista käytäntöä.
EnglishMember States authorise providers to follow the activities of individuals on the Internet.
Jäsenvaltiot antavat palveluntarjoajille luvan seurata yksityishenkilöiden toimia Internetissä.
EnglishThe Commission, as I said, decided today to authorise the operation.
Kuten sanoin, komissio päätti tänään antaa luvan tälle toiminnalle.
EnglishWe should then be able to authorise them under strict licensing.
Siinä tapauksessa ne pitää hyväksyä ankaran lupamenettelyn puitteissa.
EnglishIt is unacceptable to authorise the division of rest time.
Emme myöskään voi hyväksyä sitä, että taukoja olisi mahdollista jakaa osiin.
EnglishA third decision will authorise, under certain conditions, the advance payment of a number of premiums.
Kolmannessa päätöksessä sallitaan tietyin ehdoin useiden palkkioiden ennakkomaksut.