EN bar
volume_up
{sustantivo}

1. general

bar (también: beam, bend, sill, spar)
volume_up
palkki {sustantivo}
Windows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
Windowsin sivupalkki on pitkä ja pystysuora työpöydän reunassa oleva palkki.
If the Favorites bar isn't visible, right-click the Favorites button, and then click Favorites bar.
Jos Suosikit-palkki ei ole näkyvissä, napsauta Suosikit-painiketta ja valitse sitten Suosikit-palkki.
Internet Explorer has several toolbars, including the Menu bar, the Favorites bar, and the Command bar.
Internet Explorerissa on monia työkalurivejä, kuten valikkorivi, Suosikit-palkki ja komentopalkki.
bar (también: barroom)
volume_up
baari {sustantivo}
In Brussels, there is a Members' bar - as is traditional in parliaments throughout the European Union.
Brysselissä jäsenillä on baari - kuten kaikkialla Euroopan unionin parlamenteissa on tapana.
It has neon concert posters, a bar and, of course, the leg lamp, which is very important.
Siellä on neonvärisiä konserttijulisteita, baari, ja tietysti jalkalamppu, joka on hyvin tärkeä.
Could we have some clarification from the Quaestors so that we can have a Members bar?
Voisivatko kvestorit selvittää asian niin, että meillä olisi jäsenten baari?
bar (también: batten)
volume_up
rima {sustantivo}
It is also clear that we have to be ambitious and set the bar high.
On myös selvää, että meidän on oltava kunnianhimoisia ja asetettava rima korkealle.
Yritetään ylittää se rima.
Allow me to recall that, as far as errors in the underlying payments are concerned, the bar is set very high.
Haluan muistuttaa, että rima on asetettu erittäin korkealle tilien perustana olevien maksujen virheiden osalta.
bar
volume_up
baarikaappi {sustantivo}
bar
volume_up
baaritiski {sustantivo}
bar (también: counter, desk)
volume_up
tiski {sustantivo}
bar (también: stick, truncheon)
volume_up
patukka {sustantivo}
bar (también: bit, chunk, lump, piece)
volume_up
pala {sustantivo}
Irish milk chocolate - I was tempted to partake in the chocolate bar that was on display - is appreciated as a product of quality and provides high consumer satisfaction.
Irlantilaista maitosuklaata - mieleni tekisi haukata pieni pala pöydällä olevasta suklaasta - pidetään laatutuotteena, ja kuluttajat ovat siihen erittäin tyytyväisiä.
bar (también: ingot, pig)
volume_up
harkko {sustantivo}
bar (también: baluster, column, pillar)
volume_up
pylväs {sustantivo}
bar (también: line, slit)
volume_up
viiva {sustantivo}
The bottom bar displays the years, the selected time period (light-grey field), the present (green line) and the events (blue lines).
Alareunan palkissa näkyvät vuodet, parhaillaan tarkasteltava jakso (vaaleanharmaa kenttä), nykyhetki (vihreä viiva) sekä tapahtumat (siniset viivat).
bar (también: barre, rod, epistyle)
volume_up
tanko {sustantivo}
The third pillar is in fact the third bar in the prison cell of the Amsterdam treaty, and confers on Brussels competency in criminal matters!
Kolmas pilari, joka on vapauksien vastaisen ristikon kolmas tanko, myöntää Brysselille toimivaltaa rikosasioissa!
bar (también: beat, measure, pace, rate)
volume_up
tahti {sustantivo}
bar
volume_up
tahtiviiva {sustantivo}
bar (también: boozer)
volume_up
kapakka {sustantivo} [coloq.]
bar (también: barrier, block, check, drag)
volume_up
este {sustantivo}
bar
volume_up
anniskelupaikka {sustantivo} [coloq.]
bar (también: lever, shaft, wood)
volume_up
kanki {sustantivo}

2. geología

bar
volume_up
särkkä {sustantivo}

3. Estados Unidos

bar
volume_up
lakimieskunta {sustantivo}

Ejemplos de uso para "bar" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou can click the status bar to check the progress of a sync in the details pane.
Voit tarkistaa synkronoinnin edistymisen tietoruudussa napsauttamalla tilariviä.
EnglishMoving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
Jos siirrät komentopalkin Suosikit-palkkiin, välilehtiin voi tulla enemmän tilaa.
EnglishMove back through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar
Siirry edelliseen kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivillä tai Suosikit-palkissa
EnglishLike the Address bar, the Navigation pane lets you change the view to other folders.
Tiedostosta voi siirtyä toiseen osoiterivin lisäksi myös siirtymisruudun avulla.
EnglishTo arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Voit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
EnglishMove forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar
Siirry seuraavaan kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivillä tai Suosikit-palkissa
EnglishHere is a list of common locations you can type directly into the Address bar:
Luettelo yleisistä sijainneista, jotka voit kirjoittaa suoraan osoiteriville:
EnglishFor example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:
Esimerkiksi Kuva-kohdan napsauttaminen Paint-valikkorivillä avaa Kuva-valikon:
EnglishThe format bar contains buttons that you can use to format the text in your document.
Muotoilurivillä on painikkeita, joiden avulla voi muotoilla asiakirjan tekstiä.
EnglishWhen you click the lock icon in the Address bar, you can see the security report.
Kun napsautat lukkokuvaketta osoiterivillä, näkyviin tulee suojausraportti.
EnglishYou can show or hide the Menu bar, Favorites bar, Command bar, and status bar.
Voit näyttää tai piilottaa valikkorivin, Suosikit-palkin, komentorivin ja tilarivin.
EnglishIn the Address bar, move the cursor right to the next break in the sentence
Osoittimen siirtäminen lauseen seuraavan katkon oikealle puolelle osoiterivillä
EnglishThe defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
Vastaajien asianajajat eivät kuuluneet riippumattomiin asianajajaliittoihin.
EnglishTo restore the Command bar buttons to their default settings, click Reset.
Voit palauttaa komentopalkin painikkeiden oletusasetukset valitsemalla Palauta.
EnglishFor more information about using the Favorites bar, see Customize your Favorites bar.
Lisätietoja Suosikit-palkin käytöstä on ohjeaiheessa Customize your Favorites bar.
EnglishType or paste an address into the Address bar to navigate to a new webpage.
siirtyä uudelle WWW-sivulla kirjoittamalla tai liittämällä osoitteen osoiteriville
EnglishIn the Address bar, move the cursor left to the next break in the sentence
Osoittimen siirtäminen lauseen seuraavan katkon vasemmalle puolelle osoiterivillä
EnglishIn the Notification bar, click Choose add-ons, and then do one of the following:
Napsauta ilmoituspalkissa Valitse lisäosat -vaihtoehtoa ja tee sitten jokin seuraavista:
EnglishLets you choose which language to use to display webpages and in the Address bar.
Voit määrittää kielet, joita käytetään WWW-sivujen ja osoiterivin tekstien näyttämiseen.
EnglishMove forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Siirry seuraavaan kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivissä tai linkkirivissä