Cómo se dice "beat" en finlandés

EN

"beat" en finlandés

volume_up
beat {sustantivo}
FI

EN beat
volume_up
{sustantivo}

beat (también: bar, measure, pace, rate)
volume_up
tahti {sustantivo}
beat (también: heartbeat, pulse)
volume_up
syke {sustantivo}

Ejemplos de uso para "beat" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI will not beat about the bush: animals are animals and people are people.
Sallikaa minun sanoa aivan suoraan, että eläimet ovat eläimiä ja ihmiset ihmisiä!
EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
Vallassa olevat hakkasivat 30. heinäkuuta 2008 kollegani Dimitar Stojanovin.
EnglishI should just like to say one or two words about this subject, which is not my normal beat.
Haluaisin sanoa pari sanaa tästä aiheesta, joka ei ole varsinaisesti minun alaani.
EnglishIt would, in my view, be good to make three comments and not beat about the bush in doing so.
Mielestäni olisi hyvä esittää kiertelemättä ja kaartelematta kolme huomautusta.
EnglishTo be effective, the energy and climate package must follow the beat of European legislation.
Energia- ja ilmastopaketin on seurattava EU:n lainsäädäntöä, jotta se on tehokas.
EnglishOr to be more precise and not to beat about the bush, the obstacle to their profits.
Tai jos halutaan puhua asioiden oikeilla nimillä, kyse on työnantajille koituvista esteistä.
English   Mr President, ladies and gentlemen, let us not beat about the bush.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, koetetaanpa nyt kohdata tosiasiat.
EnglishTherefore, the Commission really must not beat around the bush as it has been doing.
Tästä syystä on tärkeää, että komissio ei viivyttele tässä asiassa niin kuin nyt on tapahtunut.
EnglishSecondly, the military funds a large part of civilian resources; let us not beat about the bush.
Toiseksi meidän ei pidä unohtaa, että sotilasala rahoittaa suurelta osin siviilialaa.
EnglishWe can never justify the means we use to beat terrorism by claiming that the ends are noble.
Emme voi koskaan perustella terrorismin torjuntaan käyttämiämme keinoja päämäärien jaloudella.
EnglishOne case I heard of recently was that the police and the army together beat up a young man.
Eräässä äskettäin kuulemassani tapauksessa poliisi ja armeija hakkasivat yhdessä nuoren miehen.
EnglishEU authorities work together to beat cross-border crime.
Viranomaiset tekevät yhteistyötä kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi.
EnglishIt is a very high one: I think Finland may beat us but we are certainly up there with them.
Se on hyvin korkea: luulenpa, että se on Suomessa vieläkin korkeampi, mutta tulemme kyllä perässä.
EnglishSo, every time my heart would beat I'd hear the beep-beep-beep-beep, you know, the ticking, really loud.
Joten aina sydämeni sykkiessä kuulin piip-piip-piip-piip, tikityksen, todella kovalla.
EnglishThe Open Source folk beat you hands down, by 100 to zero.
Avoimen lähdekoodin kannattajat hakkaavat teidät paljain käsinkin 100–0.
EnglishNothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
Ei sen enempää eikä vähempää, joten mitä sitä turhaan kiertelemään.
EnglishThey beat him up and interrogated him and kicked him to the ground.
Häntä hakattiin ja kuulusteltiin, ja hänet potkittiin maahan.
EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Älkäämme leikkikö sanoilla, älkäämme tuhlatko aikaamme tekstiin, joka on menettänyt kaiken uskottavuutensa.
EnglishThis must not be used as a stick to beat the industry.
Merkintää ei pidä käyttää keppinä, jolla rangaistaan tuotannonalaa.
EnglishOn 28 August masked men kidnapped and severely beat his public defender, Surat Ikramov.
Naamioituneet miehet kidnappasivat ja hakkasivat pahoin hänen julkisen puolustajansa Surat Ikramovin 28. elokuuta.