EN bend
volume_up
{sustantivo}

bend (también: bar, beam, sill, spar)
volume_up
palkki {sustantivo}
bend (también: corner, curve, turn, turning)
volume_up
mutka {sustantivo}
bend
volume_up
kytky {sustantivo}
bend
volume_up
taivutus {sustantivo}
bend (también: corner, curve)
volume_up
kaarre {sustantivo}
bend (también: flexion)
volume_up
koukistus {sustantivo}

Ejemplos de uso para "bend" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNo one taught her to bend this into a hook, had shown her how it could happen.
Kukaan ei ollut opettanut sitä taivuttamaan lankaa koukuksi; ei näyttänyt, kuinka se käy.
EnglishThe accident took place on a bend with the train travelling at 115 mph.
Onnettomuus sattui mutkassa, jossa juna matkasi 115 km/h.
EnglishBut at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.
Samalla toteamme kuitenkin Euroopan unionin kansalaisille, että emme aio tinkiä vaatimuksista.
EnglishMr President, I am sorry to have lost the opportunity to bend Madam President' s ear.
Arvoisa puhemies, olen pahoillani, ettei minulla ollut tilaisuutta rasittaa puhemies Fontainea puheellani..
EnglishYou cannot get to Level 2 if you don' t reverse in order to take the bend.
Tasolle 2 ei pääse, ellei kaarteessa lisäksi peruuta.
EnglishDon't bend the sound card or the frame while tightening the screw.
Älä väännä äänikorttia tai kehystä, kun kiristät ruuvin.
EnglishWe hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.
Toivotamme hänelle pikaista paranemista, sillä olemme ymmärtäneet, että hän kaatui liukkaalla alustalla.
EnglishI am not trying to bend the rules, I am trying to make them fit.
En yritä venyttää sääntöjä vaan saada ne sopimaan.
EnglishBend that rule and we and democracy will be the losers.
Jos säännöstä poiketaan, häviäjiä olemme me ja demokratia.
EnglishI find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.
Tämä argumentti on mielenkiintoinen, ihan kuin voisimme jotenkin muokata fysiikan lakeja mieleisiksimme.
EnglishHowever, I should like to turn to one recital in the original directive and bend the Commissioner's ear.
Vaivaan kuitenkin komission jäsentä tarkastelemalla yhtä alkuperäisen direktiivin johdanto-osan kappaleista.
EnglishBe careful not to twist or bend the card as you remove it.
Älä kierrä tai taivuta korttia, kun irrotat sen.
EnglishIt's better to tighten the screw barely more than you can tighten it with your fingers than to bend the frame or the card.
Ruuvi kannattaa kiristää vain hieman käsinkiristystä tiukemmalle.
EnglishI shall bend over backwards to do my bit and I will start by giving thanks to the rapporteur for all the work he has put into this.
Omalta osaltani teen parhaani ja aloitan kiittämällä esittelijää kaikesta hänen tekemästään työstä.
EnglishDrivers - the good ones excepted, I must emphasize - often literally bend the technology to suit themselves.
Ainakin hyvät kuljettajat - haluan painottaa tätä mutta en kuitenkaan liikaa - tuntevat tekniikan usein kuin omat taskunsa.
EnglishThere are cars coming from the left, from in front, from behind, and there is always someone who has to reverse so he can get round the bend.
Autoja tulee vasemmalta, edestä ja takaa, ja jonkun pitäisi aina peruuttaa päästäkseen kaartamaan.
EnglishIt is enough to drive you round the bend.
EnglishThat is the only way we can strengthen the global response to try and put pressure on the regime to finally buckle and bend.
Vain tällä tavoin me voimme tukea maailmanlaajuisia pyrkimyksiä painostaa maan hallitusta lopultakin taipumaan ja alistumaan.
EnglishThis report makes it clear what kind of sanctions await Member States which do not bend to the commands of the European Commission.
Tässä mietinnössä tehdään selväksi, millaiset seuraamukset odottavat jäsenvaltioita, jotka eivät taivu Euroopan komission käskyihin.
EnglishIn fact, one might best describe the speed of the process as that of a snail hitting the brakes just before a bend in the road.
Itse asiassa sitä, millaisella vauhdilla olemme vastaanottaneet tämän ehdotuksen, voisi parhaiten verrata etanan jarrutukseen ennen mutkaa.