Cómo se dice "besides" en finlandés

EN

"besides" en finlandés

EN besides
volume_up
{adverbio}

We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
Tiedämme, mitä aluksia voidaan rakentaa ja mitä voidaan tuottaa aluksien lisäksi.
Besides the Internet, the licensed distribution chain is increasingly targeted.
Internetin lisäksi käytetään lisääntyvässä määrin valtuutettua jakeluketjua.
Besides, European interference in this dossier is unacceptable.
Sen lisäksi Euroopan puuttumista näihin asiakirjoihin on mahdotonta hyväksyä.
besides (también: in addition, in any case, moreover)
Besides, in the future we shall have a free trade agreement with Vietnam.
Teemme sitä paitsi tulevaisuudessa vapaakauppasopimuksen Vietnamin kanssa.
Besides, the regime itself recognises that it is a political/military organisation.
Sitä paitsi Kolumbian hallinto itse tunnustaa FARCin poliittiseksi/sotilaalliseksi järjestöksi.
Besides, Europe has its own unhappy experience of political appeasement.
Euroopalla on sitä paitsi omat onnettomat kokemuksensa poliittisista myönnytyksistä.
besides (también: apropos, by the day, otherwise, by the way)
volume_up
muuten {adv.}
Besides, it does not cost anything, or at least no extra loans are required.
Se ei muuten maksa mitään, siihen ei ainakaan tarvita ylimääräistä lainaa.
It is applicable, besides, to other areas of transport policy.
Se pätee muuten myös muihin liikennepolitiikan aloihin.
Besides, the English version seems correct to me.
Englanninkielinen versio näyttää muuten olevan oikein.

Sinónimos (inglés) para "besides":

besides

Ejemplos de uso para "besides" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe shall make our voice heard on these issues, of course, and on many others besides.
Me tuomme luonnollisesti äänemme kuuluville näissä asioissa ja useissa muissakin.
English0:53 Of course there's health consequences to this, scary ones, besides the waist.
0:53 Istuminen vaikuttaa terveyteemme pelottavalla tavalla, vyötärön ohella.
EnglishWe should acknowledge that whereas much has been done, much besides remains to be done.
Meidän olisi myönnettävä, että vaikka paljon on tehty, paljon on vielä tekemättä.
EnglishBesides that, the ECB produces a wide range of other task-related publications.
Käytännössä EKP:llä on paljon muitakin tehtäviinsä liittyviä julkaisuja.
EnglishBesides, I am in general very critical of the use of the Flexibility Instrument.
Suhtaudun myös yleensä erittäin kriittisesti joustovälineen käyttöön.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Me pahoittelemme levottomuuksien satoja kuolonuhreja ja vielä lukuisampia loukkaantuneita.
EnglishThere are several other Member States besides Romania that have similar concerns.
Romanian ohella useilla muilla jäsenvaltioilla on samanlaisia huolia.
EnglishBesides, the Council is constantly deliberating and will have to reach a conclusion.
Neuvosto käy myös jatkuvasti keskusteluja, ja sen on tehtävä päätelmiä.
EnglishBesides, the Americans have a preference for negotiating unilaterally.
Tähän on vielä lisättävä amerikkalaisosapuolen taipumus yksipuoliseen neuvonpitoon.
EnglishBesides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Ne ovat välttämättömiä myös puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle.
EnglishBesides, unfair trading practices damage confidence in the market.
Vilpillinen kaupankäynti vahingoittaa myös luottamusta markkinoiden toimintaan.
EnglishBesides, it is along the same lines as Mrs De Palacio's directive on the same issue.
Se onkin samoilla linjoilla jäsen de Palacion tätä aihetta käsittelevän direktiivin kanssa.
EnglishBesides, dollar area bananas also rely on a heavy reduction in duties.
Dollarin valta-alueen banaanit hyötyvät myös tullimaksujen huomattavasta alennuksesta.
EnglishBesides, it is imperative that citizens, as consumers, be better informed.
Kansalaisten on kuluttajina saatava ehdottomasti myös enemmän tietoa.
EnglishBesides, I consider it unnecessary and costly to establish new structures.
Mielestäni on myös tarpeetonta ja kallista perustaa uusia rakenteita.
EnglishThis includes the families of disabled people, but many more besides.
Tällaisia ovat vammaisten perheet, mutta heidän lisäkseen myös monet muut.
EnglishBesides, ethical issues rarely arise in isolation in some moral vacuum.
Toisekseen eettiset kysymykset esiintyvät harvoin yksin jossakin moraalisessa tyhjiössä.
EnglishBut the Commission has other important tasks to perform besides those of a legislative nature.
Komissiolle ei ole kuitenkaan uskottu tärkeitä tehtäviä vain lainsäädännössä.
EnglishBesides, these new technologies require consumers' trust in order to be fully used.
Toisaalta näiden uusien teknologioiden täysi hyödyntäminen edellyttää kuluttajien luottamusta.
EnglishBesides, how can the aberrations in the Commission report be ignored?
Kuinka voitaisiin jättää paljastamatta komission kertomuksen hairahdukset?