Cómo se dice "to boil down" en finlandés

EN

"to boil down" en finlandés

volume_up
boil {sustantivo}
FI

EN to boil down
volume_up
{verbo}

to boil down (también: to crop, to truncate)

Sinónimos (inglés) para "boil":

boil

Traducciones similares para to boil down en finlandés

boil sustantivo
Finnish
to boil verbo
down sustantivo
Finnish
down adjetivo
down adverbio
to down verbo

Ejemplos de uso para "to boil down" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAll these things taken together more or less boil down to what Mr Menrad proposes.
Mikäli kootaan kaikki nämä asiat yhteen, tullaan oikeastaan siihen, mitä Menrad esittää.
EnglishThe reasons usually just boil down to the gavage, which is the force feeding.
Yleensä syyt voidaan kiteyttää gavageen, joka tarkoittaa pakkosyöttöä.
EnglishPut briefly, these interests boil down to two key issues.
Nämä edut voidaan tiivistää kahteen keskeiseen kysymykseen.
EnglishIf that is what it is to boil down to, then it is a very good idea.
Jos tarkoitus on tämä, ajatus on erinomainen.
English   Mr President, ladies and gentlemen, what do our discussions about the next financial framework boil down to?
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mistä seuraavaa rahoituskehystä koskevissa keskusteluissamme on pohjimmiltaan kyse?
EnglishI will boil them down to three measures.
EnglishThe problems we are experiencing with regard to the new Financial Perspective do not boil down to a simple dispute over money.
Uusiin rahoitusnäkymiin liittyvissä ongelmissamme ei ole pohjimmiltaan kyse yksinkertaisesta rahaa koskevasta kiistasta.
EnglishWhat does it boil down to in essence?
EnglishTo conclude, the issue of employment does not boil down to the issue of growth, however essential it might be.
Puheenvuoroni päätteeksi sanoisin, että työllisyyskysymys ei rajoitu pelkästään kasvukysymykseen, niin välttämätöntä kuin talouden kasvu onkin.
EnglishThe debate on the digital dividend should not boil down to a black-and-white choice between commercialisation and social benefit.
Taajuusylijäämästä käyty keskustelu ei saisi kaventua mustavalkoiseen valintaan kaupallistumisen ja sosiaalisen edun välillä.
EnglishThere are naturally always differences between the way in which the one amendment would have been worded compared to the other, but they boil down to the same thing.
Tarkistuksia voidaan tietysti aina pukea sanoiksi eri tavoin, mutta ne merkitsevät samaa.
EnglishAt the end of the day, we arrived at figures that boil down to 1.18% in commitment appropriations and 1.07% in payment appropriations.
Päädyimme lopputulokseen, jossa maksusitoumusmäärärahojen osuus on 1,18 prosenttia ja maksumäärärahojen 1,07 prosenttia.
EnglishI would like to stress, however, that better regulation must not necessarily mean deregulation or boil down to minimal regulation.
Haluan kuitenkin korostaa, ettei sääntelyn parantamisen tarvitse välttämättä tarkoittaa sääntelyn purkamista tai supistamista minimiin.
EnglishToday they virtually boil down to the fact that the European Union holds consultations with Russia on this subject once every six months.
Nykyisin ne koostuvat lähes pelkästään siitä, että Euroopan unioni neuvottelee Venäjän kanssa tästä aiheesta kuuden kuukauden välein.
EnglishIt appears that more and more proposals are being made that ultimately boil down to harmonisation of the criminal law of the Member States.
Vaikuttaa siltä, että tehdään yhä enemmän ehdotuksia, joilla itse asiassa pyritään yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä.
EnglishYou can boil down all the technical arguments and the intellectual arguments and everything else, but on the basis of fair play I think that argument wins out.
Tässä voidaan vedota teknisiin ja henkisiin argumentteihin ynnä muuhun, mutta reilun pelin hengessä tämä väite on minusta voitokkaampi.
EnglishThis would boil down to funds raised by taxation being invested as venture capital and to substantial shares in the profits then being handed over to private enterprise.
Se tarkoittaisi, että verorahoja sijoitetaan riskipääomana ja suuri osuus voitosta lahjoitetaan myöhemmin yksityisille yrityksille.
EnglishHowever, in the period ahead, it will be essential to reach agreement on as many subjects as possible, to boil down to the minimum the number of outstanding questions.
Seuraavaksi on välttämätöntä päästä yhteisymmärrykseen mahdollisimman monesta asiasta ja minimoida ratkaisemattomien kysymysten määrä.
EnglishI should therefore like to have seen Parliament be more sparing with the welter of amendments, even though our rapporteur has made great efforts to boil matters down to something comprehensible.
Siksi olisin halunnut parlamentin olevan säästeliäämpi tarkistusten suhteen, vaikka esittelijä onkin tehnyt suuren työn esittääkseen asiat helppotajuisesti.
EnglishThe arguments are of all varieties, covering taxation, administration and subsidiarity, but in essence they boil down to the argument that I found in the draft of my own country’s position.
On esitetty kaikenlaisia perusteluja, jotka koskevat verotusta, hallintoa ja toissijaisuusperiaatetta, mutta keskeisenä ajatuksena on perustelu, jonka luin kotimaani kannan luonnoksesta.