Cómo se dice "to bring down" en finlandés

EN

"to bring down" en finlandés

EN to bring down
volume_up
{verbo}

to bring down (también: to down, to drip, to drop, to drop down)

Traducciones similares para to bring down en finlandés

to bring verbo
down sustantivo
Finnish
down adjetivo
down adverbio
to down verbo

Ejemplos de uso para "to bring down" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCareful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
Huolellinen hoito voi vähentää laittomasti ja kestämättömästi tuotua puutavaraa.
EnglishOn the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
Sen sijaan rahapolitiikan avulla ei voida hallita pitkän aikavälin korkoja.
EnglishIt was this first breach which made it possible to bring down the wall dividing Europe.
Se oli ensimmäinen murtuma, joka mahdollisti Eurooppaa jakaneen muurin murtamisen.
EnglishAdvantage is then taken of their low wages to bring down the wages of others.
Heidän pieniä palkkojaan hyödynnetään sitten muiden työntekijöiden palkkojen laskemiseksi.
EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
Parlamentissa antamamme päätöksen otsikko on "avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla".
EnglishWe have tried to demystify the satellite agencies: to bring them down to earth as it were.
Olemme yrittäneet selventää satelliittivirastoja, tuoda ne ikään kuin maan pinnalle.
EnglishPeople are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.
Ihmisiä huijataan, jotta saataisiin lukijoita tai ääniä ja jotta Eurooppa voitaisiin turmella.
EnglishIt is part of sustainable development to reduce emissions and bring noise levels down.
Se on kestävää kehitystä, kun vähennämme päästöjä ja pienennämme melua.
EnglishThat is, of course, cheaper and helps bring down the defence budget.
Tämä on luonnollisesti halvempaa. Sen myötä voi puolustusmäärärahaa alentaa.
EnglishCalling one or other of them into question would be liable to bring down the whole structure.
Horjuttamalla yhtä tai useampaa niistä saatamme romahduttaa koko rakennelman.
EnglishEighteen months ago, the markets were threatening to bring down the global economy.
Markkinat uhkasivat 18 kuukautta sitten kaataa maailmantalouden.
EnglishThis would bring down the cost of enlargement to 0.11% of the Union's GDP.
Tällä vähennettäisiin laajentumiskustannuksia 0,11 prosenttiin unionin bruttokansantuotteesta.
EnglishEuropean Space Policy: How to bring space down to earth (debate)
Euroopan avaruuspolitiikka: avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla (keskustelu)
EnglishIn the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.
Kustannuksia pyritään jatkuvasti alentamaan kilpailun nimissä.
EnglishLast of all, Mr President, it is a matter of great urgency to bring labour costs down.
Lopuksi sanoisin, arvoisa puhemies, että myös työn kustannusten vähentäminen on kiireellinen asia.
EnglishBut there is a number that is greater than this that's going to bring this room down.
Mutta on tätä isompi numero, joka tyrmistyttää tämän huoneen.
EnglishThis is a clear sign that citizens together can bring down walls.
Se osoittaa selvästi, että kansalaiset voivat yhdessä murtaa muureja.
EnglishAn Energy Community could bring down prices because of the new investments it will bring in.
Energiayhteisö voisi laskea hintoja uusien investointien avulla.
EnglishThat alone will be enough to bring the price down on the internal market; there is no other way of doing it.
Jo tämä alentaa hintoja sisämarkkinoilla, eikä asiaa voida ratkaista muulla tavoin.
EnglishWhat can we do to bring down this 18% share of emissions?
Mitä voimme tehdä pienentääksemme tätä 18 prosentin osuutta päästöistä?