EN by
volume_up
{adverbio}

by (también: nearby, at hand, near)
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Liechtenstein on vääjäämättä taakka Itävallalle uhmatessaan niin lähellä noudatettavaa järjestelmää.
Children must be protected by those who have their interests at heart.
Niiden, joille lasten edut ovat sydäntä lähellä, on suojeltava lapsia.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
Olemme joutuneet näkemään tällaisia tapahtumia suhteellisen lähellä Tšetšeniassa.
by (también: wide)
volume_up
ohi {adv.}
Brussels has also slept through the potential threat posed by Islamic immigrants.
Lisäksi Brysseliltä on mennyt ohi islamilaisten maahanmuuttajien riskipotentiaali.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
Auto ajaa koptilaisen kirkon oven ohi, laukauksia ammutaan väkijoukkoon.
So the beginnings of an opportunity have certainly just passed us by.
Tämän aloitteen mahdollisuus meni nyt varmasti ohi.
by (también: aside)
volume_up
sivuun {adv.}
A democratic era is being superseded by a bureaucratic era in which the voters are being driven into a siding.
Demokraattisen aikakauden korvaa byrokratian aikakausi, jossa valitsijat sysätään sivuun.
In Germany, for example, we can now assume that EUR 30 billion has actually been set aside by the nuclear industry.
Esimerkiksi Saksassa voidaan nyt olettaa, että ydinvoimateollisuus on pannut sivuun 30 miljardia euroa.
Something that is tending to fall by the wayside is the whole debate on a kind of reform of the WTO.
Koko keskustelu WTO:n uudistuksesta on jäämässä sivuun.
by (también: alongside, next to)
By a twist of fate, Mr Watson is seated beside Mr Poettering.
Kohtalon oikusta jäsen Watson istuu jäsen Poetteringin vieressä.
The nursery ought to have been in this building or close by.
Lastentarhan olisi pitänyt olla tässä rakennuksessa tai aivan vieressä.
Eurooppalaiset seisovat algerialaisten vieressä.
by
volume_up
ohitse {adv.}
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
Älkäämme antako asioiden odottaa, sillä historialliset tilaisuudet kiitävät aivan liian nopeasti ohitse.
He allowed five extremely crucial years to pass by.
Hän antoi viiden erittäin kriittisen vuoden kulua ohitse.
In a sense, therefore, this Commission text has been overtaken by events.
Yhdestä näkökulmasta siis tapahtumat ovat ajaneet tämän asiakirjan ohitse.

Sinónimos (inglés) para "by":

by

Ejemplos de uso para "by" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Neuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentin pitäisi lähettää Burmaan valtuuskunta arvioidakseen tilannetta itse.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Niin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Lopuksi esitän ensisijaiset tavoitteet huippukokoukselle ja lähitulevaisuudelle.