Cómo se dice "to calm down" en finlandés

EN

"to calm down" en finlandés

EN to calm down
volume_up
{verbo}

to calm down (también: to calm, to compose, to cool off, to quiet)
Secondly, I think we can calm down and make progress.
Toiseksi luulen, että voisimme hieman rauhoittua ja mennä eteenpäin.
Now is the time for each of us, on both sides of the pond, to take a step back and allow things to calm down.
Nyt meidän on rapakon molemmilla puolilla otettava askel takaisin ja annettava tilanteen rauhoittua.
Rauhoitu, ystäväiseni, rauhoitu!
to calm down (también: to calm, to compose, to subside)
to calm down (también: to calm, to placate, to quell, to quiet)
We must tell Mr Mubarak to calm down, and the best way to calm things down is for him to clear off, to get out.
Meidän täytyy vaatia Mubarakia rauhoittumaan, ja paras keino rauhoittaa tilanne on se, että hän lähtee kävelemään, häipyy.
to calm down (también: to reassure)
to calm down (también: to subside)

Traducciones similares para to calm down en finlandés

calm sustantivo
calm adjetivo
to calm verbo
down sustantivo
Finnish
down adjetivo
down adverbio
to down verbo

Ejemplos de uso para "to calm down" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMr President, I would ask the wild boar roaming wild out there to calm down.
Arvoisa puhemies, pyydän siellä jossakin villinä kuljeksivaa villisikaa rauhoittumaan.
EnglishThis was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
Tämä oli Euroopan unionin yritys kehottaa globaaleja markkinoita rauhoittumaan.
EnglishWe learned that you had had a private audience with Big Brother to calm things down.
Meidän piti kokea, että te olitte yksityisvierailulla big brother in luona tyynnyttelemässä.
EnglishI think they probably need a few additives in order to calm down a bit.
Mielestäni he tarvitsevat muutaman lisäaineen rauhoittuakseen hieman.
EnglishThat is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
Tämän ansan hän asettaa meille, ja voimme vain sanoa molemmille osapuolille "rauhoittukaa!".
EnglishSo, to the UK and to Poland I say, 'Calm down and accept it'.
Pyydänkin Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Puolaa rauhoittumaan ja hyväksymään sopimuksen.
EnglishWe believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.
Mielestämme diplomaattisten toimien ylläpitäminen on ratkaisevaa kummankin maan rauhoittamiseksi.
EnglishNo, and you too, Mr Schulz, please calm down, ?
Ei, ja tämä koskee teitäkin, arvoisa Schulz, olkaa hyvä ja rauhoittukaa, ?
EnglishThat brings us up against the question: what are we as a European Parliament doing to calm the situation down?
Siksi meille jää vain kysymys: mitä Euroopan parlamentti tekee tilanteen rauhoittamiseksi?
EnglishMr President, this is a plea for everyone to calm down a little on the subject of this debate on racism.
Arvoisa puhemies, haluaisin vain, että rauhoittuisimme vähän rasismia koskevassa keskustelussamme.
EnglishLet us calm down and, Graham, let us not insist that those responsible be thrown out.
Rauhoittukaamme kaikki, ja Graham Watsonille sanoisin, ettei häiriköiden poistaminen salista ole mielestäni oikea ratkaisu.
EnglishMr De Rossa, please calm down and resume your seat.
Annan puheenvuoron kaikille, mutta pyydän teitä... Istuutukaa, jäsen De Rossa, rauhoittukaa ja istuutukaa.
EnglishPerhaps this would help calm things down a bit.
Ehkäpä tämä auttaisi rauhoittamaan tilannetta hieman.
EnglishHowever, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.
Tämä taloudellinen toimenpide on kuitenkin naurettava, ja sen tarkoituksena on vain rauhoitella tuottajia jonkin aikaa.
EnglishLadies and gentlemen, let us all calm down a little.
English   Calm down, Mr Schulz, calm down.
   Rauhoittukaa toki, hyvä jäsen Schulz.
EnglishPlease calm down and be quiet.
Pyydän teitä rauhoittumaan ja olemaan hiljaa.
EnglishNo one can calm down our friends in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and the European Democrats.
Kukaan ei pysty rauhoittamaan Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän kollegoja.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I hope now that as we proceed to the vote on the budget it will help to calm things down somewhat.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, toivon, että mieletkin rauhoittuvat taas, kun nyt alamme äänestää budjetista.
EnglishCalm down, my friend, calm down!