Cómo se dice "capture" en finlandés

EN

"capture" en finlandés

volume_up
capture {sustantivo}

EN capture
volume_up
{sustantivo}

capture (también: imprisonment, incarceration)
volume_up
vangitseminen {sustantivo}
The capture of the detainees and the circumstances of their subsequent detention run counter to the Geneva Convention and to other international humanitarian instruments.
Pidätettyjen vangitseminen ja vankeuden olosuhteet ovat vastoin Geneven yleissopimusta ja muita kansainvälisiä humanitaarisia sopimuksia.

Sinónimos (inglés) para "capture":

capture

Ejemplos de uso para "capture" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe amendment to this directive will make data capture by type of goods mandatory.
Direktiivin tarkistuksella tiedonkeruusta tavararyhmittäin tulee pakollista.
EnglishYou can then paste the screen capture into a document, e‑mail message, or other file.
Voit liittää siepatun kuvan asiakirjaan, sähköpostiviestiin tai muuhun tiedostoon.
EnglishAccept the default setting, Capture the entire tape automatically, by clicking Next.
Accept the default setting, Capture the entire tape automatically, by clicking Next.
EnglishYou will know that I am speaking here in particular of carbon capture and storage.
Tiedätte varmaan, että puhun erityisesti hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista.
EnglishYou can change the resolution for photos and videos that you capture with your LifeCam.
Voit muuttaa LifeCam-verkkokameralla kuvaamiesi valokuvien ja videoiden tarkkuutta.
EnglishNormally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).
Yleensä vastustajan sotilas ei joutuisi syödyksi (muista, sotilaat hyökkäävät etuviistoon).
EnglishIt's also possible to capture a specific active window when you press PrtScn.
PrtScn-näppäintä painamalla voi myös siepata näyttökuvan yksittäisestä aktiivisesta ikkunasta.
EnglishWith regard to the capture and storage of carbon, we are waiting for the agreement on financing.
Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin osalta odotamme sopimista rahoituksesta.
EnglishAlso, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
Myöskään hiilidioksidin talteenotto ja varastointi eivät tee hiilivoimasta päästötöntä.
EnglishIn the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
Pyydysspiraalin on oltava niin joustavaa voidakseen kestää lentävän saaliin iskun.
EnglishIf he has left Croatian territory they will be unable to capture him.
Jos kenraali on lähtenyt Kroatian alueelta, he eivät saa häntä kiinni.
EnglishBe the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Pyri syömään vastustajan nappuloita mahdollisimman nopeasti ja pyri sitten jatkamaan hyökkäystä.
EnglishHe has accused my country of being responsible for the capture of Mr Öcalan.
Hän syytti maatani asiasta, joka koskee Öcalanin vangitsemista.
EnglishThis is an instrument of pressure that is difficult to capture precisely.
Kyseessä on painostusväline, jota on vaikea määritellä tarkasti.
EnglishWhat a pity the EPP could not capture that spirit in today's debate.
On vahinko, ettei Euroopan kansanpuolue tavoittanut tätä henkeä tämän päivän keskusteluissa.
EnglishStrategically sacrifice checkers to force uneven capture trades.
Voit uhrata omia nappuloitasi, kun pyrit syömään mahdollisimman monta vastustajan nappulaa.
EnglishCO2 capture and storage and other new environmental technologies are now on the agenda.
Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä muut uudet ympäristöteknologiat ovat nyt asialistalla.
EnglishI also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Panen myös tyytyväisenä merkille ehdotetun direktiivin hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista.
EnglishThey also have the ability to capture information on your PC and damage or delete that information.
Ne pystyvät myös sieppaamaan tietoja tietokoneestasi sekä vioittamaan ja poistamaan niitä.
EnglishThis is referred to as taking a screen shot or screen capture.
Tätä kutsutaan näytön sieppaamiseksi tai näyttökuvan tallentamiseksi.