Cómo se dice "carry-over" en finlandés

EN

"carry-over" en finlandés

volume_up
carry-over {sustantivo}
FI

EN carry-over
volume_up
{sustantivo}

carry-over (también: displacement, go, move, play)
volume_up
siirto {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "carry-over":

carry-over

Traducciones similares para carry-over en finlandés

carry sustantivo
to carry verbo
over adjetivo
over adverbio
over preposición
over interjección
Finnish

Ejemplos de uso para "carry-over" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishParliament had already transferred EUR 30 million less in the overall carry-over.
Parlamentti siirsi kokonaissiirron yhteydessä jo 30 miljoonaa euroa vähemmän.
EnglishBut its agenda is one that will carry us over a number of other major hurdles.
Tämä ohjelma auttaa meitä ylittämään monia muitakin suuria esteitä.
EnglishCan we carry the previous vote over to the motion for a resolution?
Voiko edellisen äänestyksen tulosta soveltaa myös päätöslauselmaluonnokseen?
EnglishHowever, almost because he made that recommendation, the procedure of automatic carry-over was tried.
Kuitenkin automaattista siirtomenettelyä kokeiltiin ehkä juuri tuon suosituksen takia.
EnglishShips carry over 70% of all trade between the Community and the rest of the world.
Aluksilla kuljetetaan yli 70 prosenttia kaikesta yhteisön ja muun maailman välillä kulkevasta kauppatavarasta.
EnglishI think that the Member States that have generated this shortfall want to benefit from the carry-over.
Mielestäni jäsenvaltiot, jotka ovat aiheuttaneet vajeen, haluavat hyötyä kiintiöjärjestelmän jatkamisesta.
EnglishSecondly, there are obviously going to be carry-over issues from one year to the next on which agreement has yet to be reached.
Toiseksi on luonnollista, että asioita siirtyy vuodelta toiselle, jos sopimukseen ei ole päästy.
EnglishEnterprises that do not use up their emission rights during one year should be able to carry them over to the next year.
Niiden yritysten, jotka eivät käytä päästöoikeuksiaan yhden vuoden aikana, olisi voitava säästää ne seuraavaan vuoteen.
EnglishDespite fine declarations of intent, they carry on over-subsidising their own agriculture and protecting their own market.
Kauniista tahdonilmauksista huolimatta ne jatkavat oman maataloutensa liiallista tukemista ja omien markkinoidensa suojelua.
EnglishSo we should allow carry-over.
Tarvitsemme siis varastointimahdollisuuksia.
EnglishAll this statement does is carry over the pessimistic forecasts made by the Commission for 2004 into the political field.
Tästä väitteestä ei ole muuhun kuin välittämään vuotta 2004 koskevat pessimistiset komission ennusteet poliittiselle kentälle.
EnglishBut with regard to carry-over payments, I would remind Mr Varela that this was rejected by the Member States back in 1995.
Luopumiskorvauksia koskevan tuen osalta muistutan herra Varelaa kuitenkin siitä, että jäsenvaltiot hylkäsivät tuen jo vuonna 1995.
EnglishThere has also been discussion as to whether it should be possible to carry over emission rights from year to year, and I think this is right.
On myös keskusteltu siitä, voidaanko päästöoikeuksia säästää seuraaviksi vuosiksi, ja mielestäni se olisi perusteltua.
EnglishI do not think it would be possible to carry it over to the following morning, because we would not be able to prepare properly for the vote.
En pidä mahdollisena pidentää määräaikaa ylihuomiseen asti, koska emme voi muuten järjestää äänestystä järjestelmällisesti.
EnglishHowever, quotas belong to individual producers, which is why the existing carry-over possibilities are the correct solution to this problem.
Kiintiöt kuuluvat kuitenkin yksittäisille tuottajille, minkä vuoksi olemassa olevat siirtomahdollisuudet tarjoavat oikean ratkaisun ongelmaan.
EnglishFor 2011 the range has also been revised upwards, reflecting mainly carry-over effects from the projected stronger growth towards the end of 2010.
Taustalla ovat talouskasvun odotettua vahvempi elpyminen vuoden toisella neljänneksellä sekä odotettua myönteisempi talouskehitys kesäkuukausina.
EnglishIf we carry appropriations over until 2000 as the rapporteur suggests, they will have to be deducted from the financial package for 2000-2006.
Tähän tarvitaan ratkaisua. Jos siirrämme määrärahoja vuodeksi 2000, kuten esittelijä ehdottaa, ne pitää vähentää vuosien 2000-2006 rahoituspaketista.
EnglishWe in Parliament are delighted to have been able to persuade the Commission to promise a carry-over of EUR 700 million for rural development.
Olemme parlamentissa hyvillämme siitä, että olemme kyenneet suostuttelemaan komission lupamaan 700 miljoonan euron siirtosumman maaseudun kehittämiseen.
EnglishI am glad that this report gives consideration to this, for example by creating the flexibility to carry over funds from one year to the next.
Olen mielissäni siitä, että mietinnössä on harkittu asiaa esimerkiksi siinä valossa, että varojen siirtäminen vuodelta toiselle tehdään joustavammaksi.
EnglishHowever, in accordance with the Notenboom Procedure, October is the latest we can carry over funds not used in the current year.
Meillä on kuitenkin Notenboom-menettelyn nojalla mahdollisuus kohdentaa viimeistään lokakuussa uudelleen ne varat, jotka eivät tule käytetyksi kuluvan vuoden aikana.