Cómo se dice "category" en finlandés

EN

"category" en finlandés

volume_up
category {sustantivo}

EN category
volume_up
{sustantivo}

category (también: bracket, class, grade, kind)
volume_up
luokka {sustantivo}
Double-click Sound, video and game controllers to expand that category.
Laajenna Ääni-, video- ja peliohjaimet -luokka kaksoisnapsauttamalla sitä.
This category must also be clearly defined and taken into account in the statistics.
Tämäkin luokka on määritettävä tarkkaan ja otettava huomioon tilastoissa.
In the Category list, select the type of software that you want to monitor.
Valitse Luokka-luettelosta valvottavan ohjelman tyyppi.
category (también: class, heading, rubric)
volume_up
kategoria {sustantivo}
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Olisimme kuitenkin halunneet, että kategoria 5:n kemikaalit olisi myös merkitty.
There is also another category where we clearly respect the reasoning.
Ja on toinen kategoria, jonka perusteluja me kunnioitamme selvästi.
One such category could, for instance, be books, CDs and DVDs.
Eräs tällainen kategoria voisi olla esimerkiksi kirjat, CD-levyt ja DVD-levyt.

Sinónimos (inglés) para "category":

category

Ejemplos de uso para "category" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishA democratic state cannot be bracketed in the same category as terrorist groups.
Demokraattista valtiota ei voi asettaa samaan asemaan terroristiryhmien kanssa.
EnglishAs regards Category 2, there are a number of things which cause us some concern.
Menoluokan II osalta olemme joka tapauksessa huolestuneita joistakin asioista.
EnglishOf course, this is also a guideline for all measures in the area of category 4.
Tämä on luonnollisesti periaatteena myös kaikissa otsakkeen 4 mukaisissa toimissa.
EnglishThe al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
Al-Kurdin perheen tapaus Itä-Jerusalemissa ei kuulu lähimainkaan samaan luokkaan.
EnglishThe reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
Eurojustin kirjaaminen luokkaan 3 ei kuitenkaan ole kovin onnellinen valinta.
EnglishThe greatest increase is for internal policies, in what is termed Category 3.
Sisäisten politiikkojen eli otsakkeen 3 määrärahat lisääntyvät kaikkein eniten.
EnglishOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
Kun olet tallentanut soittoluettelon, se lisätään kirjaston Soittoluettelot-luokkaan.
EnglishThis category page shows a list of Help topics and links to additional categories.
Luokan tällä sivulla on luettelo Ohjeen aiheista ja linkkejä muihin luokkiin.
EnglishThe Council and Commission have suggested deleting the protocols under category 4.
Neuvosto ja komissio ehdottavat, että menettelyssä käytettäisiin otsaketta 4.
EnglishBut for the life of me I cannot see why you have actually made cuts in Category 1.
Mutta en kuolemaksenikaan ymmärrä, miksi olette tehneet leikkauksia otsakkeeseen 1.
EnglishFor the first category, the sales description will continue to use the term 'veal'.
Ensimmäisen luokan yhteydessä myyntinimikkeenä käytetään edelleen termiä "vasikka".
EnglishWe must also be aware that not all elderly people fall into the same category.
Meidän on myös muistettava, etteivät ikääntyneet henkilöt ole yksi yhtenäinen ryhmä.
EnglishThey are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
On jokseenkin ilmeistä, että nämä ihmiset saattaisivat hyvinkin tehdä niin.
EnglishFirstly, we have stretched category 4 for external actions to the maximum.
Olemme ensinnäkin venyttäneet ulkoisia toimia koskevaa otsaketta 4 maksimiinsa.
EnglishWhen you've set a level for each category, click Apply, and then click OK.
Kun olet määrittänyt jokaisen luokan tason, valitse Käytä ja valitse sitten OK.
EnglishIt concerns Category 2, where Parliament set out its position at first reading.
Se koskee otsaketta 2, josta parlamentti esitti kantansa ensimmäisessä käsittelyssään.
EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Normeissa vaaditaan, että vain yksi lelu luokkaa kohden testataan, ei kaikkia tuotteita.
EnglishOnly those in the third category are to be permitted as ingredients in animal fodder.
Eläinten ruuan valmistuksessa voidaan käyttää vain kolmannen luokan aineksia.
EnglishThe amendment for Category 4 should not be seen as Parliament just flexing its muscles.
Otsakkeeseen 4 tehtyä tarkistusta ei saisi pitää vain parlamentin pullisteluna.
EnglishUnder the category of non-Sunnites, there is also the considerable minority of Alevites.
Muiden kuin sunnimuslimien ryhmään kuuluu myös huomattava aleviittien vähemmistö.