Cómo se dice "change" en finlandés

EN

"change" en finlandés

volume_up
change {sustantivo}

EN change
volume_up
{sustantivo}

change (también: alteration, alternation, break, changeover)
volume_up
muutos {sustantivo}
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Taloudellinen muutos ja poliittinen muutos sekä muutos unionin hallinnossa.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Vastaus siihen on muutos - polttoaineiden, kulutustottumusten ja ajattelutapojen muutos.
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
Muutos ei välttämättä takaa edistystä, mutta edistys edellyttää ehdottomasti muutosta.
change
volume_up
vaihtoraha {sustantivo}
Firstly, we share the rapporteur' s vision that in the case of dual circulation, change in the retail trade should be given in euros.
Ensinnäkin, olemme samaa mieltä esittelijän näkemyksestä, jonka mukaan rinnakkaiskäytön vaiheessa vaihtoraha on vähittäiskaupassa annettava euroina.
change (también: switch-over)
volume_up
vaihdos {sustantivo}
This unconstitutional change of government is a serious setback for democratisation.
Tämä perustuslain vastainen hallituksen vaihdos on vakava takaisku demokratisoinnille.
This shows the change of Parliament was cosmetic - a charade.
Tämä osoittaa, että parlamentin vaihdos oli kosmeettinen pelkkää teeskentelyä.
The recent change in government in Turkey in no way alters my view.
Viimeaikainen hallituksen vaihdos Turkissa ei muuta mielipidettäni millään tavalla.

Ejemplos de uso para "change" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Toimenpiteiden tarpeesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ollaan yhä tietoisempia.
EnglishThe first, broader issue is that of environmental protection and climate change.
Ensimmäinen liittyy yleisellä tasolla ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksiin.
English. - (FR) Mr President, I should like to change the order of the votes.
esittelijä. - (FR) Arvoisa puhemies, pyydän muuttamaan äänestysten järjestystä.
EnglishFor this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.
Tätä varten tarvitaan kuitenkin tiloja, ja myös opetussuunnitelmaa on muutettava.
EnglishThe present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
Tämä kompromissi osoittaa, että Eurooppa ottaa nyt ilmastonmuutoksen vakavasti.
EnglishVery few people have been prepared for this structural change we are witnessing.
Hyvin harvat ovat valmistautuneet tähän rakennemuutokseen, jonka keskellä elämme.
EnglishFaced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
Epäonnistumisen ja Balkanin sodan vuoksi unioni on äskettäin kääntänyt kelkkansa.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Lehmistä on tulossa harvinaista kauppatavaraa Keniassa ilmastonmuutoksen vuoksi.
EnglishThere is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
Ette voi tehdä mitään sen muuttamiseksi, mutta se antaa EU:sta kielteisen kuvan.
EnglishWe will not change our overall objectives of prosperity, solidarity and security.
Emme muuta yleisiä vaurauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden tavoitteitamme.
English(NL) The follow-up conference on climate change in Bonn produced two extremes.
(NL) Bonnin jatkokonferenssi ilmastonmuutoksista tuotti kaksi vastakohtaisuutta.
EnglishCopenhagen or no Copenhagen, climate change will be with us for decades to come.
Olipa Kööpenhaminaa tai ei, ilmastonmuutos on täällä tulevien vuosikymmenten ajan.
EnglishIf we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Jos emme muuta järjestelmää, hallitukset pysyvät johdossa kansalaisten sijasta.
EnglishIf you still see the error message, you might need to change the router settings.
Jos virheviesti tulee yhä näkyviin, voit joutua muuttamaan reitittimen asetuksia.
EnglishThis is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Nyt ei ole oikea aika syyttää Euroopan muutosta haluavia Euroopan pettämisestä.
English3:39 So the big question for us is, "How do we manage this technological change?"
3:39 Tärkein kysymys on siis: "Kuinka selviämme tästä teknologian muutoksesta?"
EnglishThe impetus for change also depends on the quality of party political leadership.
Muutokseen johtavat kimmokkeet riippuvat myös puolueen poliittisesta johdosta.
EnglishTo many fishermen, this represents a drastic change in their business operations.
Monille kalastajille tämä merkitsee suurta muutosta heidän liiketoiminnassaan.
EnglishIt was Europe that launched the global debate on the fight against climate change.
Juuri EU käynnisti maailmanlaajuisen keskustelun ilmastonmuutoksen torjunnasta.
EnglishMany say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
Monet sanovat, että Turkin liittyminen muuttaisi oleellisesti EU:n luonnetta.