Cómo se dice "to cling" en finlandés

EN

"to cling" en finlandés

EN to cling
volume_up
[clung|clung] {verbo}

to cling (también: to cling to, to hang on, to stick, to foul)
If I kept hoping throughout those years, if I could cling on to life, if I could carry my cross day after day, it was because I knew I existed in your hearts.
Jaksoin toivoa kaikki nuo vuodet, jaksoin takertua elämään ja jaksoin kantaa ristiäni päivästä toiseen, koska tiesin olevani teidän sydämissänne.
The task is to facilitate medium-term financial planning and not cling to the principle of annuality, which would make longer-term development cooperation impossible.
Tehtävämme on helpottaa keskipitkän aikavälin rahoitussuunnittelua eikä takertua vuotuisuusperiaatteeseen, mikä tekisi pidemmän aikavälin kehitysyhteistyön mahdottomaksi.
At a time when the ECB is ready to break free from its orthodoxy, now does not strike me as the right time for Parliament to cling stubbornly to its financial orthodoxy.
Nyt, kun EKP on valmis luopumaan vanhakantaisista periaatteistaan, parlamentin ei ole mielestäni hyvä hetki takertua itsepäisesti omaan vanhakantaiseen talouspolitiikkaansa.
Europe was no longer in agreement even at the conference on the non-proliferation treaty, but NATO is determined to hang on to its nuclear deterrent, like a blind person clinging to a lamp post.
Eurooppa ei ollut enää yksimielinen edes ydinsulkusopimuskonferenssissa, mutta Nato on päättänyt ripustautua ydinpelotteeseensa kuin sokea lyhtypylvääseen.

Ejemplos de uso para "to cling" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI regret the attempt to cling on to quotas and to interfere with trade in that way.
Olen pahoillani, että siinä pidetään kiinni kiintiöistä ja sekaannutaan tällä tavoin kauppaan.
EnglishBut those who cling to the jobs of the past restrict the jobs of the future.
Ne, jotka takertuvat menneisyyden työpaikkoihin, rajoittavat kuitenkin tulevaisuuden työpaikkoja.
EnglishThe rapporteurs cling to their debatable sense of citizenship.
Esittelijät takertuvat kyseenalaiseen kansalaisuuskäsitykseensä.
EnglishWe must cling to the proposals of Article 158, which the Commissioner mentioned just now.
Meidän on pidettävä tiukasti kiinni 158 artiklan ehdotuksista, jotka komission jäsen mainitsi juuri äsken.
EnglishThey are there to help dictators cling to power and to bring oil and diamond revenue to Cuba.
He antavat siellä uudelleen apua diktaattorien pitämiseksi vallassa ja öljy- ja timanttivoittojen viemiseksi Kuubaan.
EnglishStill I cling to the good Biblical institution of marriage as a lasting union between man and woman.
Silti pysyn hyvässä raamatullisessa kannassani, jonka mukaan avioliitto on kestävä side miehen ja naisen välillä.
EnglishWe also have to cling to the notion of European solidarity for as long as possible in changing circumstances.
Eurooppalaisesta solidaarisuudesta on pidettävä mahdollisimman pitkään kiinni myös muuttuvissa olosuhteissa.
EnglishIf you cling to your second dogma, namely the figure of 1%, we will be unable to cope with this financial burden.
Jos pidätte kiinni toisesta opinkappaleestanne, nimittäin yhdestä prosentista, emme selviydy tästä rahoitustaakasta.
EnglishThey cross the seas in inflatable boats, they cling to the underside of trains like the Eurostar and jumbo jets.
He ylittävät meriä ilmalla täytettävissä veneissä, he tarrautuvat jumbojettien ja sellaisten junien alaosiin kuten Eurostar.
EnglishIn uncertain economic times, when people do not know what is going to happen to them, they cling on to their money.
Taloudellisesti epävarmoina aikoina, kun ihmiset ovat epätietoisia tulevaisuudestaan, he pitävät tiukasti kiinni rahoistaan.
EnglishThere is no need, however, desperately to cling to so completely ill-conceived and discredited a project as KEDO.
Ei ole kuitenkaan mitään syytä pitää epätoivoisesti kiinni KEDO:n kaltaisesta kehnosti suunnitellusta ja huonomaineisesta hankkeesta.
English'Mugabe is mad for power and he will cling to it, even if it means destroying the economy and destroying Zimbabwe.
"Mugabe on vallanhimoinen ja hän pitää vallasta tiukasti kiinni, vaikka se tarkoittaakin talouden romuttamista ja Zimbabwen tuhoamista.
EnglishYou continue to cling to the Maastricht policies, to the policies which the President of the Commission once astutely described as ‘stupid’.
Takerrutte edelleen Maastrichtin periaatteisiin, joita komission puheenjohtaja kuvaili kerran osuvasti typeriksi.
English. - (NL) It continues to be a remarkable fact that we in this institution cling onto the Lisbon illusion come what may.
kirjallinen. - (NL) On edelleen merkillistä, että me täällä parlamentissa takerrumme Lissabonin illuusioon, tapahtui mitä tahansa.
EnglishMobility is a threat not only to those who cling to it because they are socially disadvantaged, but also organised workers.
Liikkuvuus ei uhkaa ainoastaan niitä, jotka turvautuvat siihen yhteiskunnallisten epäkohtien takia, vaan myös järjestäytyneitä työntekijöitä.
EnglishBy retaining the unanimity rule the Member States are themselves undermining the formal powers they cling to so eagerly.
Säilyttäessään vaatimuksen yksimielisyydestä jäsenvaltiot murentavat itse muodollista päätösvaltaansa, josta ne pitävät varsin mielellään kiinni.
EnglishIt is also wrong to cling to the instrument of export promotion; instead, we need to indicate when we will finish with this.
Niin ikään on väärin pitää kiinni viennin tukemiseen tarkoitetusta välineistöstä, ja sen sijaan meidän on ilmoitettava, milloin aiomme luopua siitä.
EnglishI oppose the Constitution because I dare still to cling to a belief in maximising meaningful national sovereignty.
Vastustan perustuslakia, koska uskallan edelleen pitää tiukasti kiinni vakaumuksesta, joka perustuu merkityksellisen kansallisen suvereniteetin maksimoimiseen.
EnglishUsing the national interest as an excuse, Member States cling to national laws which protect their market rather than their consumers.
Jäsenvaltiot noudattavat kansallista lainsäädäntöä yleisen edun nimissä, joka johtaa ennemminkin niiden markkinoiden kuin kuluttajan suojeluun.
English   Mr President, for those who still cling to the European dream, Mr Juncker’s presidency has been a stunning failure.
   Arvoisa puhemies, Junckerin puheenjohtajakausi on merkinnyt valtavaa epäonnistumista niille, jotka pitävät edelleen tiukasti kiinni eurooppalaisesta unelmasta.