Cómo se dice "to come about" en finlandés

EN

"to come about" en finlandés

EN to come about
volume_up
{verbo}

to come about (también: to be, to befall, to come, to go on)
In addition, there is this wonderful question, Mr President-in-Office: by virtue of which law is this to come about?
Arvoisa puheenjohtaja, lisäksi on vielä eräs kysymys: minkä lain nojalla tämän on määrä tapahtua?
I should state that it could only come about in the context of a global agreement with the Council.
Haluan todeta, että näin voi tapahtua ainoastaan neuvoston kanssa tehtävän kokonaisvaltaisen sopimuksen yhteydessä.
This should come about as soon as possible and I urge the Commission to really look at this at an early date.
Tämän pitäisi tapahtua mahdollisimman pian, ja kehotan komissiota todella tarkastelemaan asiaa lähitulevaisuudessa.
to come about (también: to befall, to chance, to fall, to hurt)

Traducciones similares para to come about en finlandés

to come verbo
about adverbio
about preposición

Ejemplos de uso para "to come about" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEffective democracy has to come about and state credits be made available to farmers.
Se edellyttää toimivaa demokratiaa ja valtionlainojen tarjoamista viljelijöille.
EnglishIt has to come about as a result of reforms, investments, savings and changes.
Siihen tarvitaan myös uudistuksia, investointeja, säästöjä ja muutoksia.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
Esitettyjä toimenpiteitä ja ehdotuksia olisi tarvittu jo kauan sitten.
EnglishThat innovation does not come about by handing out extras to the pharmaceutical companies.
Tätä innovaatiotoimintaa ei synny tarjoamalla lisäkannustimia lääkeyrityksille.
EnglishThis will not come about spontaneously; favourable conditions need to be created.
Tämä ei tapahdu itsestään, vaan on luotava sitä edistävät olosuhteet.
EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Asioita on puitu Amsterdamissa ja Lissabonissa ja niiden puimista jatketaan nyt Tukholmassa.
EnglishThe information that has come to light about this ACTA court up to now is very dispiriting.
Tiedot, joita tästä ACTA-sopimuksesta tähän asti on saatu, ovat hyvin masentavia.
EnglishIn this way, solidarity among the Member States would come about in a more natural way.
Tällä tavoin jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus toteutuisi luontevimmin.
EnglishI would like to ask you how you ensure that no conflicts of interest come about.
Haluaisin kysyä teiltä, miten varmistatte sen, että minkäänlaisia eturistiriitoja ei ilmene?
EnglishFree access will eventually come about, but much time will have been wasted in the interim.
Vapaa pääsy toteutuu ennen pitkää, mutta tällä välin on tuhlattu paljon aikaa.
EnglishThis would mainly come about by offering long-term funding at European level.
Tämä tapahtuisi eritoten tarjoamalla pitkän tähtäimen rahoitusta eurooppalaisella tasolla.
EnglishCome clean about the irregularities in Commissioner Cresson's area of responsibility.
Paljastakaa komissaari Cressonin alaisuudessa ilmenneet väärinkäytökset.
EnglishI think we need to bring that into the debate and the discussions which will come about.
Mielestäni meidän on sisällytettävä tämä näkökohta näihin ja tuleviin keskusteluihin.
EnglishTo cut a long story short, the way this deal has come about is not right.
Lyhyesti sanottuna tapa, jolla tähän sopimukseen on päästy, ei ole oikea.
EnglishWe must fight to make the necessary changes come about through the Convention.
Meidän on taisteltava sen puolesta, että tarvittavat muutokset syntyvät valtuuskunnan avulla.
EnglishThe time has come to stop quibbling about lawyer confidentiality.
Nyt on tullut aika lopettaa saivartelu oikeudellisesta luottamuksellisuudesta.
EnglishBut optimum efficiency does not necessarily come about of its own accord.
Paras mahdollinen tehokkuus ei kuitenkaan synny väistämättä itsestään.
EnglishMadam President, I am really pleased that this resolution has come about.
Arvoisa puhemies, olen todellakin iloinen siitä, että tämä päätöslauselma on saatu aikaan.
EnglishNevertheless, we cannot accept changes that would come about as a result of the use of arms.
Emme kuitenkaan voi hyväksyä niitä muutoksia, jotka tapahtuisivat aseita käyttämällä.
EnglishGiven the situation that had come about, a large part of EGF money was allocated to the workers.
Syntyneen tilanteen vuoksi suuri määrä EGR:n varoja osoitettiin työntekijöille.