Cómo se dice "to come round" en finlandés

EN

"to come round" en finlandés

EN to come round
volume_up
{verbo}

to come round

Traducciones similares para to come round en finlandés

to come verbo
round sustantivo
round adjetivo
to round verbo

Ejemplos de uso para "to come round" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhat they want to see first are the good effects that could come from the Uruguay Round.
Ne haluavat ensimmäiseksi nähdä Uruguayn kierroksen mahdolliset hyvät vaikutukset.
EnglishI would like to see employers come round to collect public money.
Arvoisat työnantajat ryhtykööt siis keräämään varoja julkisesti!
EnglishI cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous.
Kehotan sydämellisesti heitä osallistumaan pyöreän pöydän keskusteluun ja kertomaan, miksi mietintömme on vaarallinen.
EnglishThis REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
Nyt hyväksyttävällä Reach-asetuksella menetetään hyvä tilaisuus korjata asia eikä tällaista tilaisuutta varmastikaan tule toiste.
EnglishI think it would need a miracle by the Archangel Gabriel to persuade Mr Cassidy to come round to our position.
Luulen, että tarvittaisiin arkkienkeli Gabrielin ihme, jotta Cassidy saataisiin taivuteltua kannallemme.
EnglishWe have, however, come round to the common position.
Olemme kuitenkin yhtyneet yhteiseen kantaan.
EnglishThat is what the Committee wanted, and I hope that the Commission will, sooner or later, be able to come round to its way of thinking.
Sitä valiokunta on tahtonut, ja toivon komission ennen pitkää voivan yhtyä tähän ajatteluun.
EnglishMr President, I am glad that my colleague in the PPE-DE Group has now come round to the view that I put to him yesterday.
Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että kollegani PPE-DE-ryhmässä tukee nyt kantaa, jonka esitin hänelle eilen.
EnglishOnce the dust has cleared, I am convinced that many opponents will gradually come round to showing their support for the directive.
Olen varma, että kunhan pöly laskeutuu, useat direktiiviä nyt vastustavat pyörtävät kantansa ja antavat sille vielä tukensa.
EnglishThe ALDE Group has, however, come round to the Council common position and supports the idea of transitional periods for certain categories of product.
ALDE-ryhmä on kuitenkin nyt myöntynyt neuvoston yhteiseen kantaan ja tukee ajatusta tiettyihin tuoteryhmiin sovellettavista siirtymäajoista.
EnglishIn fact my question was very much on the same lines as that of Mr Watson and the Commissioner has been kind enough to come round and explain individually.
Itse asiassa kysymykseni käsitteli paljolti samaa asiaa kuin Watsonin, ja komissaari on ystävällisesti suostunut selittämään asian kummallekin erikseen.
EnglishTherefore we must spare no effort in encouraging Hamas to change its position and come round to a position that we hope will promote the peace process.
Meidän on näin ollen kaikin mahdollisin keinoin kannustettava Hamasia muuttamaan kantaansa ja omaksumaan käsityksen, joka toivottavasti edistää rauhanprosessia.
EnglishOn the key points, I believe, this House will come round to approving the Council's common position on the basis of the Commission's latest proposal here in the House.
Ydinkohdissa me tulemme saamaan uskoakseni tuloksen, että neuvoston yhteinen kanta hyväksytään täällä parlamentissa komission tuoreimman ehdotuksen perusteella.
EnglishIt was relatively difficult to get the Council to come round to this, whilst all the parties in this House agreed in principle on the need for the regulation.
Neuvoston voittaminen asetuksen puolelle oli melkoisen vaikeaa, mutta kaikki parlamentin poliittiset ryhmät olivat periaatteessa yhtä mieltä siitä, että asetus on tarpeellinen.
EnglishI understand this, but all countries should consider that when the day comes that we are twenty-something countries, they will have to wait a long time for the Presidency to come round again.
Ymmärrän sen, mutta kaikissa maissa olisi otettava huomioon, että ne joutuvat odottamaan puheenjohtajuutta kauan, kun unionissa on yli 20 maata.
EnglishI am firmly persuaded - and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has come round to this view - that we have to make a start on working on the principle of precision.
Olen vakaasti sitä mieltä - ja tämä on kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan omaksuma kanta - että meidän on otettava työn alle täsmällisyysperiaate.