Cómo se dice "comprehensibility" en finlandés

EN

"comprehensibility" en finlandés

EN comprehensibility
volume_up
{sustantivo}

comprehensibility (también: clarity, intelligibility)
Yes, the quality and comprehensibility of regulations does have a direct impact on the welfare and prosperity of Community businesses.
On totta, että säädösten laatu ja ymmärrettävyys vaikuttaa suoraan yhteisön yritysten hyvinvointiin ja menestykseen.

Sinónimos (inglés) para "comprehensibility":

comprehensibility

Ejemplos de uso para "comprehensibility" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThus, European regulations are not shining examples of clarity and comprehensibility.
Eurooppalaiset asetukset eivät siis ole selkeyden ja ymmärrettävyyden loistoesimerkkejä.
EnglishTheir second concern, comprehensibility, is something we have not yet fully succeeded in.
Heidän toisen huolenaiheensa, ymmärrettävyyden, käsittelyssä emme ole täysin onnistuneet.
EnglishBy doing so, you will help to enhance the transparency and comprehensibility of monetary policy decisions.
Tällä tavoin lisätään osaltaan avoimuutta ja ymmärretään paremmin rahapoliittisia päätöksiä.
EnglishThe Financial Regulation should make for clarity, transparency and comprehensibility in the implementation of the budget.
Varainhoitoasetuksen pitäisi edistää talousarvion yksiselitteisyyttä, avoimuutta ja selkeyttä.
EnglishWhat they ask of us is clarity in decision-making, precision and comprehensibility in the division of its competences.
Kansalaiset pyytävät meiltä selkeyttä päätöksentekoon sekä tarkkuutta ja ymmärrettävyyttä toimivallanjakoon.
EnglishInconsistencies need to be eliminated, and above all the comprehensibility of the legal text needs to be improved in the interest of consumers.
Ristiriitaisuuksista on päästävä eroon, ja erityisesti lakitekstien ymmärrettävyyttä täytyy ennen kaikkea kuluttajien edun vuoksi parantaa.
EnglishMr President, at the Laeken Summit, the Heads of State or Government called for greater transparency, simplicity and comprehensibility in the European regulatory system.
Arvoisa puhemies, valtion- ja hallitusten päämiehet kehottivat Laekenin huippukokouksessa lisäämään Euroopan sääntelyjärjestelmän avoimuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.