Cómo se dice "to conquer" en finlandés

EN

"to conquer" en finlandés

EN

to conquer [conquered|conquered] {verbo}

volume_up
Accordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
Neuvosto saattaisi vastaavasti voittaa sisäisen vastustuksensa.
Only access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Voimme voittaa nälän vain entistä tehokkaammalla maataloudella.
We seem to assume all too readily that a vastly expanded institutional structure will enable us to conquer evil in the world and build a better society.
Oletetaan liian helposti, että voimme voittaa pahan maailmassa ja rakentaa paremman yhteiskunnan laajennetun institutionaalisen rakenteen avulla.
To my ears the word conquer has the wrong associations.
Sana "valloittaa " aiheuttaa minusta aivan väärää assosiaatiota.
   Mr President, thanks to science and technology, mankind has begun to conquer space and has walked on the moon.
   Arvoisa puhemies, tieteen ja tekniikan ansiosta ihminen on alkanut valloittaa avaruutta ja kävellyt kuussa.
The only excuse we have now is that 'pax americana' wants to fight the whole world and conquer it.
Nyt tekosyynä on se, että pax americana haluaa sotia koko maailmaa vastaan ja haluaa valloittaa kaiken.
Only if we can develop our own standards will we be able to conquer the markets of the future.
Vasta sitten, kun me voimme itse saada läpi standardimme, me voimme vallata tulevaisuuden markkinat.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
Rihmaston kasvaessa se valtaa alaa ja muodostaa sitten verkoston.
A few years ago, nanotechnology began to conquer this branch of industry as well, and, as a result, unprecedented opportunities and prospects have now opened up.
Nanoteknologia alkoi muutamia vuosia sitten vallata tätäkin teollisuudenalaa ja sen tuloksena on nyt avautunut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja näkymiä.

Ejemplos de uso para "to conquer" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNevertheless, the Europeans went on to conquer the globe and not the Chinese.
Siitä huolimatta eurooppalaiset myöhemmin ovat valloittaneet maailman, eivät kiinalaiset.
EnglishThe word conquer is used for ideas in a military context, that something shall be conquered .
Valloittamista käytetään sotilaallisissa yhteyksissä, kun jotakin valloitetaan.
English‘Divide and conquer’ has been one of the guiding principles of the Kremlin’s policies for some time now.
"Hajota ja hallitse" on ollut jo jonkin aikaa Kremlin politiikan ohjaava periaate.
EnglishConquer the samurai afterlife with ghost warriors and magical monks.
Hupaisa pulmapeli täynnä Goldbergin koneita.
EnglishIt is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
Se on loukkaus niitä 20 miljoonaa neuvostoliittolaista kohtaan, jotka uhrasivat henkensä voittaakseen fasismin.
EnglishThis directive can help us to conquer them, giving certainties in terms of regulations to research and industry.
Tämä direktiivi voi auttaa voittamaan ne antamalla sääntelyn tuomaa varmuutta tutkimukselle ja teollisuudelle.
EnglishFirstly, is Mr Desama not using the wrong word when in sentence b of the preamble he says we shall 'conquer' space?
Ensimmäiseksi: eikö Desama käytä vääriä sanoja, kun hän B kohdassa sanoo, että meidän on "valloitettava " avaruus?
EnglishWe must conquer the fear that has impregnated people's consciences over the last ten years as a result of constant propaganda.
Ihmisten mieliin on hiipinyt kymmenen viime vuoden aikana pelko jatkuvan propagandan vuoksi. Pelko on voitettava.
EnglishIn a few years we will have thousands of original product names wanting to conquer supermarkets across the whole of the EU.
Muutaman vuoden kuluttua meillä on tuhansia alkuperänimityksiä, joilla pyritään valtaamaan supermarketteja koko EU:ssa.
EnglishWe are primarily concerned with the fact that the US has used a 'divide and conquer' strategy, apparently with impunity.
Olemme pääasiassa huolissamme siitä, että Yhdysvallat on käyttänyt hajota ja hallitse -strategiaa, ilmeisesti rankaisematta.
EnglishIt was not a campaign of conquer.
EnglishThat is the starting point: unless you conquer the past, examine your own mistakes and look to the future, there is no way forwards.
Lähtökohtana on, ettei edistystä tapahdu, ellemme voita menneisyyttä, tarkastele omia virheitämme ja katso tulevaisuuteen.
EnglishIf only you could conquer your reflexive dislike for us, you might find that it would bolster your own democratic credentials.
Jos voisitte unohtaa vaistomaisen antipatianne meitä kohtaan, saattaisitte huomata sen tukevan omia demokraattisia valtakirjojanne.
Englishdivide and conquer
EnglishIt is seeking to support the interests of European big business, to conquer new markets, and to support the euro, even by taking military action.
Se pyrkii vielä entistäkin kiivaammin tukemaan eurooppalaisen suurpääoman etuja, hankkimaan uusia markkinoita ja tukemaan euroa jopa sotilaallisesti.
EnglishMay the Hungarian people display the courage and strength to conquer the past together and to collectively work on a future in peace and freedom.
Saakoon Unkarin kansa osoittaa rohkeutta ja voimaa voittaakseen yhdessä menneet ja tehdäkseen yhteistyötä rauhallisen ja vapaan tulevaisuuden puolesta.
EnglishHere we are trying to do something against it, but companies in the countries themselves are hard at work trying to penetrate and conquer that market.
Nyt halutaan tehdä jotakin sen vastustamiseksi, samalla kun yritykset näissä maissa ovat valmiita menemään niille markkinoille ja valloittamaan ne.
EnglishBut some people clearly think they can not only conquer new markets, but profit unobtrusively from disgraceful conditions and cover up the operation.
Yritykset kuitenkin ilmeisesti uskovat, että he eivät pysty vain valloittamaan uusia markkinoita, vaan vieläpä samalla häiriöttä tuottamaan voittoa epäinhimillisten olojen avulla.
EnglishI felt then and I still feel that the United States has opted for a divide and conquer strategy by proposing bilateral agreements within its Visa Waiver Program.
Silloin olin ja edelleen olen sitä mieltä, että Yhdysvallat on valinnut ”hajota ja hallitse” -strategian ehdottaessaan kahdenvälisiä sopimuksia viisumivapausohjelmansa puitteissa.
EnglishThe fight against terrorism, after the savage attacks of September 11, must not, in the hands of the American Government, become an imperial strategy to conquer the world.
Syyskuun 11. päivän julmien iskujen jälkeisestä terrorismin vastaisesta taistelusta ei saa tulla Yhdysvaltojen hallituksen käsissä imperialistista maailmanvalloitusstrategiaa.