Cómo se dice "conquest" en finlandés

EN

"conquest" en finlandés

volume_up
conquest {sustantivo}

EN conquest
volume_up
{sustantivo}

conquest (también: disposal, gain, lot, payoff)
volume_up
voitto {sustantivo}
conquest (también: captivation, captivating)
volume_up
valloitus {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "conquest":

conquest

Ejemplos de uso para "conquest" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.
Valloitukselle oli tunnusomaista pelko ja siirtomaavallalle häpeällisyys.
EnglishFirst of all, we must remember that Europe is not an amateur in the area of space conquest.
Ennen kaikkea on syytä muistaa, että Eurooppa ei ole aloittelija avaruuden valloituksessa.
EnglishIn this case, we are now seeing the result of the conquest of Aceh by the Netherlands a century or more ago.
Tässä tapauksessa näemme, mitä seurasi siitä, kun Alankomaat valloitti Acehin yli sata vuotta sitten.
EnglishMr President, allow me to start with the conquest of Kosovo.
Arvoisa puhemies, aloitan Kosovon tilanteesta.
EnglishMr President, the conquest of the whole of Afghanistan by the Taliban is a disaster for all its people.
Arvoisa puhemies, koko Afganistanin joutuminen Taleban-liikkeen valtaan on suuri onnettomuus maan koko väestölle.
EnglishA wall that stands as a symbol of conquest is not the sort of wall that makes for safety.
Tällä politiikan alalla sen on muutettava lähestymistapaansa. Muuri, joka symboloi valloitusta, ei ole turvallisuutta edistävä muuri.
EnglishIt is a case of more than mere conquest, as China has taken over every aspect of Tibetan life by force.
Kyse on ollut lähes pelkästään valloituksista, koska Kiina on vallannut kaikki tiibetiläisen elämän osa-alueet väkipakolla.
EnglishThe euro was created without being imposed from outside and without any wars of conquest or political hegemonies.
Euro luotiin ilman, että sitä vaadittiin ulkopuolelta ja ilman minkäänlaisia valtaussotia tai poliittisia hegemonioita.
EnglishThe most important reason for such violations is often the retention or indeed, conquest, of power at all costs.
Tällaisten loukkausten ensisijainen syy on usein vallan säilyttäminen tai etenkin vallan anastaminen hintaan mihin hyvänsä.
EnglishIt is an important new territorial conquest, and, for that reason, I would ask the Commission to be particularly careful with regard to these mergers.
Se on merkittävä uusi aluevaltaus, ja siksi pyytäisin, että komissio on näissä fuusioissa erityisen tarkka.
EnglishEmbarking on the long-distance conquest of space is a project for several decades and requires both long-term vision and ambition
Pitkän avaruustutkimusmatkan aloittaminen on usean vuosikymmenen hanke, ja se edellyttää pitkän aikavälin näkemystä ja kunnianhimoa.
EnglishThis smacks of complicity because this wall is not about security; this wall amounts to territorial annexation, colonial conquest.
Tämä haiskahtaa rikostoveruudelta, koska muurissa ei ole kyse turvallisuudesta, vaan alueiden liittämisestä, siirtomaan valloittamisesta.
EnglishI will finish by saying that if we really do not want Europe to be excluded from the conquest of space, funding cannot remain public.
Totean lopuksi, että jos todella haluamme, ettei Eurooppa jää avaruuden valloituksesta sivuun, rahoitus ei voi olla enää vain julkista.
EnglishWe have put the use of pre-emptive war as a pretext, and wars of conquest, which desolated our continent for centuries, behind us.
Jätämme taaksemme tekosyynä käytetyt ennalta ehkäisevät sodat ja valloitukset, jotka ovat vuosisatojen ajan kylväneet tuhoa mantereellamme.
EnglishNext year marks the anniversary of the conquest of Jerusalem in 1099 by Christian armies, in moments of medieval glory mired in murder.
Ensi vuonna on kristittyjen armeijoiden Jerusalemin valtaamisen vuoden 1099 juhlavuosi, murhien tahraamaa hetkellistä keskiaikaista loistoa.
EnglishA wall built inside the 1967 borders is one thing; a wall as it stands today constitutes a territorial conquest, and that is something we cannot accept.
Vuoden 1967 rajojen sisäpuolelle rakennettu muuri on yksi asia, mutta nykyinen muuri merkitsee aluevaltausta, emmekä voi hyväksyä sitä.
EnglishIn its two wars of conquest, Vietnamese communism has killed millions of people in mass executions, death camps, and also through the flight of the boat people.
Kahdessa valloitussodassaan Vietnamin kommunismi on tappanut miljoonia ihmisiä joukkoteloituksissa, kuolemanleireillä ja venepakolaisten pakoon ajamisella.
EnglishPast colonial interference and brutal conquest in Africa, often exploiting communal and tribal divisions, have left a lasting legacy.
Afrikassa menneisyyden siirtomaatoimet ja julmat valloitukset, joissa usein käytettiin hyväksi yhteisöjen ja heimojen välisiä erimielisyyksiä, ovat jättäneet jälkeensä pysyvän perinnön.
EnglishFor the first time, we are uniting almost the whole of the continent by peaceful means - through agreements, compromises and treaties, rather than through war and conquest.
Ensimmäistä kertaa yhdistämme lähes koko mantereen rauhanomaisesti - sotien ja valloitusten sijasta sopimuksin, kompromissein ja perustamissopimuksin.
EnglishThe danger is that any pre-emptive action in the form of a war of conquest geared to regime change will leave the United States looking like an imperialist power in the Middle East.
Vaarana on se, että ennalta ehkäisevä sotatoiminta, joka tähtää hallinnon vaihtamiseen, saa Yhdysvallat näyttämään imperialistiselta vallalta Lähi-idässä.