EN contract
volume_up
{sustantivo}

1. general

contract (también: accord, agreement, arrangement, deal)
volume_up
sopimus {sustantivo}
The contract covers the production and distribution costs of the EU programmes.
Sopimus kattaa EU:ta koskevien ohjelmien tuottamisen ja jakelukustannukset.
No contract, no agreement, no society can be sustainable without justice.
Mikään sopimus tai yhteiskunta ei voi olla kestävä ilman oikeutta.
A collective contract was required according to Swedish law, although the contract was signed in Latvia.
Ruotsin oikeudessa edellytettiin työehtosopimusta, vaikka sopimus oli allekirjoitettu Latviassa.
contract (también: assurance, title)
volume_up
kauppakirja {sustantivo}
contract (también: commitment, covenant, engagement, obligation)
volume_up
sitoumus {sustantivo}

2. economía

contract
volume_up
urakka {sustantivo}
In that way, companies determine between themselves who is next in line for the subsequent contract.
Näin yritykset päättävät keskenään, minkä yrityksen vuoro on saada seuraava urakka.
We can also expect employment to receive impetus from more flexible ways of organising work, such as contract work and part-time jobs, from which women benefit in harmonising work and family.
Voimme myös odottaa työllisyyden saavan lisäpontta työn joustavammista järjestelyistä, kuten urakka- ja osa-aikatyöstä, joista on hyötyä naisille työn ja perhe-elämän yhdistämisessä.
contract

Ejemplos de uso para "contract" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
Kaikkien, jotka haluavat tehdä kyseisen sopimuksen, on täytettävä kyseinen ehto.
EnglishThe Commission signed a management contract with a Belgian organisation, ARTM.
Komissio allekirjoitti hallinnointisopimuksen belgialaisen ARTM-järjestön kanssa.
EnglishThe MAI has not been signed, the transatlantic contract has not been signed!
MAI:ta ei allekirjoitettu, transatlanttisista markkinoista ei päästy sopimukseen!
EnglishWho can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
Ketkä voivat tehdä tarjouksia sopimuksista ja millä ehdoilla ne myönnetään heille?
EnglishNor is it difficult to define a contract or to identify the parameters of compensation.
Ei ole myöskään vaikeaa määrittää sopimusta tai määritellä korvauksen muuttujia.
EnglishIn my opinion, direct but contract-related support could be part of this, temporarily.
Niihin voisi mielestäni kuulua määräaikainen suora, mutta tilauskohtainen tuki.
English(BG) In the past 48 hours, there have been three contract killings in Sofia, Bulgaria.
(BG) Edellisen 48 tunnin aikana Bulgarian Sofiassa on tehty kolme palkkamurhaa.
EnglishMost countries simply rely on general provisions of either labour law or contract law.
Useimmat maat turvautuvat vain joko työ- tai sopimusoikeuden yleisiin säännöksiin.
EnglishThe following companies are Contract Manufacturers who licensed Microsoft’s Technology.
Seuraavat yritykset ovat Microsoftin tekniikan lisensoituja sopimusvalmistajia.
EnglishIt is not only contract law which is not fully harmonised, but also consumer law.
Sopimusoikeuden lisäksi myöskään kuluttajalainsäädäntöä ei ole täysin yhdenmukaistettu.
EnglishWe do not think it is a good thing to hand over the completed contract at this stage.
Emme pidä toivottavana täydellisen sopimuksen toimittamista tässä vaiheessa.
EnglishContract law determines and organises transactions in the Single Market.
Sopimusoikeudella määritellään ja järjestetään liiketoimintaa sisämarkkinoilla.
EnglishWe need, therefore, to have the contract law project, the common frame of reference.
Tästä syystä me tarvitsemme sopimusoikeushankkeen, yhteisen viitekehyksen.
EnglishThe Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Korean uhka on edelleen olemassa sopimuskohtaisen toimintatuen soveltamisesta huolimatta.
EnglishWe will have to examine very carefully how the limited freedom of contract will work.
Meidän on tutkittava hyvin tarkasti, miten rajoitettu sopimusvapaus toimii.
EnglishWe believe that this constitutes an extremely dangerous breach of the social contract.
Mielestämme tämä loukkaa äärimmäisen vakavalla tavalla yhteiskuntasopimusta.
EnglishThat therefore means that contracts for contract personnel will run correspondingly longer.
Sopimuksen tehneen henkilöstön sopimukset ovat siis vastaavasti pitempiaikaisia.
EnglishThese electrodes act like mini pacemakers to get the cells to contract in the lab.
Nämä elektrodit toimivat kuin minitahdistimina, jotta solut saadaan supistumaan labrassa.
EnglishIn the 25 Member States, 275 000 women contract breast cancer every year.
Euroopan unionin 25 jäsenvaltiossa 275 000 naista sairastuu vuosittain rintasyöpään.
EnglishYou say that information can currently be provided by means of a contract.
Sanotte, että tällä hetkellä tiedot voidaan siirtää sopimukseen perustuen.