Cómo se dice "culture" en finlandés

EN

"culture" en finlandés

volume_up
culture {sustantivo}

EN culture
volume_up
{sustantivo}

1. general

culture (también: civilization)
volume_up
kulttuuri {sustantivo}
The "Culture 2000" programme is the first framework-programme for culture.
Kulttuuri 2000 -ohjelma on ensimmäinen kulttuurialan puiteohjelma.
Man and culture are priorities, and culture can result in economic growth.
Ihminen ja kulttuuri asetetaan etusijalle, ja tämä kulttuuri saattaa määrittää talouskehitystä.
Around the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Eurooppalainen kulttuuri on houkuttelevaa ja toivottua yleisesti koko maailmassa.
culture (también: civilization, education)
volume_up
sivistys {sustantivo}
Education and culture are geared to development.
Sivistys on kehityksen ehto.
Only culture and education can raise our awareness of these risks and encourage us to work towards solutions.
Vain sivistys ja kasvatus voivat auttaa meitä tiedostamaan nämä riskit ja etsimään niihin ratkaisuja.
I know that culture is an extremely important investment, even though it is not tangible, even though it is not a road or a house.
Tiedän, että sivistys on hyvin tärkeä pääoma, vaikkei se olekaan konkreettinen ja vaikkei se tuokaan mainetta ja mammonaa.
culture (también: community, society)
volume_up
yhteiskunta {sustantivo}
That is why modern society needs them more than ever, especially as a vehicle for culture and peace.
Tästä syystä yhteiskunta tarvitsee naisia enemmän kuin koskaan ennen, ennen kaikkea sivistyksen ja rauhan välittäjinä.
When that person starts life all over again in a foreign culture and language, he or she is working for the benefit of another society.
Hänen panoksestaan hyötyy toinen yhteiskunta.
Culture is at the root of our democratic beliefs; and an uncultured society is not going to sustain tolerance and freedom and democracy.
Kulttuuri on demokraattisten näkemystemme ytimessä; eikä sivistymätön yhteiskunta salli suvaitsevaisuutta, vapautta eikä demokratiaa.

2. biología

culture
volume_up
viljely {sustantivo} (bakteerien t. solujen)

Sinónimos (inglés) para "culture":

culture

Ejemplos de uso para "culture" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Eikö meidän pitäisi toteuttaa tätä prosessia tekemällä työtä kulttuurin alueella?
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Kulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.
EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Kulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
EnglishThat, if I may say so, is inconsistent with the tradition and culture of Europe.
Tämä on käsittääkseni ristiriidassa eurooppalaisen perinteen ja kulttuurin kanssa.
EnglishI would like to stress that culture is not only funded from this particular pot.
Haluaisin painottaa, että kulttuuria ei tueta ainoastaan näistä määrärahoista.
EnglishTheir culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.
Heidän kulttuurinsa tuhoutuu yhdessä eläinten kanssa, joista he ovat riippuvaisia.
EnglishWe now have 10 party families, which shows the variety of our political culture.
Puolueryhmiä on nyt kymmenen, mikä ilmentää poliittisen kulttuurimme moninaisuutta.
EnglishThe Committee on Culture has completed everything in the shortest time possible.
Kulttuuriasioita käsittelevä valiokunta teki kaiken mahdollisimman lyhyessä ajassa.
EnglishA new culture of subsidiarity must enter the Commission over which you preside.
Teidän johtamassanne komissiossa on otettava käyttöön uusi toissijaisuuskulttuuri.
EnglishThis is a first important point, frequently debated in the Committee on Culture.
Tämä on ensimmäinen tärkeä asia, josta on usein keskusteltu kulttuurivaliokunnassa.
EnglishA traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
Perinteinen kirja on olennainen osa kulttuuriamme, kuten teatteri tai taide.
EnglishBut I warn against using these programmes to take urban culture to the countryside.
Varoitan kuitenkin siirtämästä kaupunkikulttuuria näiden ohjelmien avulla maalle.
EnglishThe Culture Committee has already envisaged one such meeting for later this month.
Kulttuurivaliokunta aikookin pitää tällaisen kokouksen myöhemmin tässä kuussa.
EnglishThis is not a matter of tradition or culture, it is one of the basic human rights.
Tässä ei ole kysymys perinteistä tai kulttuurista vaan perusihmisoikeuksista.
EnglishThey are essential in order to experience our culture in all its diversity.
Ne ovat olennaisia voidaksemme nauttia kulttuuristamme sen koko moninaisuudessa.
EnglishIt is a question of our European literature, our culture, and our identity.
Puhumme eurooppalaisesta kirjallisuudesta, kulttuuristamme ja identiteetistämme.
EnglishThe Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.
Mesopotamian kulttuurissa keksimme maanviljelyn, kesytämme eläimiä ja kasveja.
EnglishReligion gives civilisation its moral values, but culture is something that we built.
Uskonto antaa sivilisaatiolle moraaliset arvonsa, mutta me rakennamme kulttuuria.
EnglishLet us teach children about nutritional culture, as this is a very important task.
Meidän on opetettava lapsille ravitsemuskulttuuria, ja tämä on hyvin tärkeä tehtävä.
EnglishThe European capital of culture makes it possible for us to forge such links.
Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelma mahdollistaa tällaisten yhteyksien luomisen.