Cómo se dice "cumbersome" en finlandés

EN

"cumbersome" en finlandés

EN cumbersome
volume_up
{adjetivo}

cumbersome (también: awkward, back-breaking, balky, bloody-minded)
However, it shows how ponderous and cumbersome our administrative procedures are.
Se kuitenkin osoittaa, kuinka raskas ja hankala hallinto meillä on.
It is an extremely cumbersome process: it takes 15 working days and it costs EUR 71.
Hakumenettely on hyvin hankala: se kestää 15 päivää ja maksaa 71 euroa.
It will prove cumbersome and will not significantly increase levels of safety for the consumer.
Näin pitkä ajanjakso seurantatietojen säilyttämiselle on käytännössä hankala eikä se tuo merkittävää lisäturvaa kuluttajalle.
cumbersome (también: complex, complicated, convoluted, fancy)
Se on liian monimutkainen ja liian raskas.
The catch certificate has also been considered too cumbersome or complex, and the level and nature of the sanctions have also been fiercely debated.
Saalistodistuksen on myös arveltu olevan liian raskas tai monimutkainen, ja myös seuraamuksista on keskusteltu kiivaasti.
Providing for such detailed and specific amendments within the text of the regulation itself could, however, have the affect of making the regulation cumbersome and too difficult to implement.
Jos asetukseen otetaan mukaan näin tarkkoja ja yksityiskohtaisia tarkistuksia, siitä tulee monimutkainen ja sen toimeenpano on liian hankalaa.
cumbersome (también: arduous, painstaking, troublesome)
Current practice is extremely cumbersome and entails a great deal of bureaucracy for companies, and the competent authorities are occupied with relatively inefficient measures.
Nykyinen menettely on erittäin vaivalloinen ja siihen liittyy paljon byrokratiaa yritysten osalta.
cumbersome (también: busy, complicated, confused, disorganized)
volume_up
sekava {adj.}

Sinónimos (inglés) para "cumbersome":

cumbersome

Ejemplos de uso para "cumbersome" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI know that we have cumbersome procedures but that cannot be the only reason.
Tiedän, että menettelymme ovat monimutkaisia, mutta se ei voi olla ainoa syy.
EnglishHowever, such a system has made the inspection process somewhat more cumbersome.
Näin toteutettuna tarkastuksesta on kuitenkin tullut myös jonkin verran raskassoutuista.
EnglishIt is too big, too cumbersome to grasp and virtually impossible to oversee.
EU on liian iso, sitä on liian vaikea tarkastella ja lähes mahdotonta valvoa.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Tällaiset hallinnolliset järjestelmät saattavat olla monimutkaisia ja mielivaltaisia.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Minulle puhutaan usein menettelyjen monimutkaisuudesta ja vaaditaan niiden keventämistä.
EnglishThey add to the cumbersome bureaucracy and budgetary expenditure yet achieve very little.
Ne lisäävät byrokratian painolastia ja budjettimenoja ilman suuriakaan tuloksia.
EnglishIs the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Onko EU:n järjestelmä liian raskas ja byrokraattinen käsittelemään tällaista tehtävää?
EnglishI think that the regulations are still often both bureaucratic and cumbersome.
Säädökset ovat mielestäni edelleen usein byrokraattisia ja kömpelöitä.
EnglishIt is cumbersome, it is difficult, but we must rise to the challenge.
Tämä on vaivalloista ja monimutkaista, mutta meidän on vastattava haasteeseen.
EnglishThe organisation of our business environment is cumbersome and fossilised.
Yritystemme toimintaympäristön järjestäminen on vaivalloista ja jähmeää.
EnglishI cannot see at all why that is unduly bureaucratic or cumbersome.
En ymmärrä ollenkaan, mikä tässä olisi niin kohtuuttoman hankalaa ja byrokraattista.
EnglishThat is what sometimes makes it so cumbersome and also so difficult to understand.
Tämä tekee siitä toisinaan varsin kömpelön ja vaikeaselkoisen.
EnglishStructural Funds policy is currently managed in too cumbersome a manner.
Rakennerahastopolitiikka on nykyisin liian raskaasti hallittu.
EnglishThe European Union should not add an additional cumbersome and restrictive level of management.
Euroopan unionin ei pidä ottaa käyttöön ylimääräistä kankeaa ja rajoittavaa hallinnon tasoa.
EnglishThe present rules are cumbersome and have led to duplication and high administrative costs.
Nykyinen lainsäädäntö on kankeaa ja aiheuttaa päällekkäistä työtä ja korkeita hallintokustannuksia.
EnglishThis permit process is less cumbersome and much more affordable.
Luvanhakuprosessi ei ole siten niin raskas, ja se on edullisempi.
EnglishIn some areas, has the wording of the report not been made more cumbersome than is necessary?
Eikö tekstiä ole joissakin kohdissa kuormitettu hieman liikaa?
EnglishBut the infrastructure is already at maximum capacity and Russian procedures are cumbersome.
Koko infrastruktuurikapasiteetti on kuitenkin jo käytössä ja Venäjän menettelyt ovat joustamattomia.
EnglishOur procedures are old fashioned, they are as I said 'cumbersome'.
Menettelymme ovat vanhanaikaisia ja, kuten sanoin, "hankalia".
EnglishThe ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
ESAlla ei ole rasitteenaan toimintaedellytyksiä heikentävien menettelyjen byrokraattista kömpelyyttä.