Cómo se dice "cumulation" en finlandés

EN

"cumulation" en finlandés

volume_up
cumulation {sustantivo}

EN cumulation
volume_up
{sustantivo}

cumulation (también: accumulation, clumping)
volume_up
kasaantuminen {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "cumulation":

cumulation

Ejemplos de uso para "cumulation" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSuch a global cumulation would, in fact, replace the normal origin requirements.
Tällainen globaalikumulaatio korvaisi itse asiassa normaalit alkuperävaatimukset.
EnglishDoes the Commission consider a lower regional cumulation threshold for the LDCs?
Harkitseeko komissio matalampaa alueellista kumulaatiota vähiten kehittyneille maille?
EnglishThat goes far beyond the cross-regional cumulation.
Tämä menisi paljon pidemmälle kuin alueiden välinen kumulaatio.
EnglishI am therefore thinking, for example, of the possibility of inter-regional and cross-regional cumulation.
Tarkoitan tällä esimerkiksi mahdollisuutta alueiden väliselle ja alueiden rajatylittävälle kumulaatiolle.
EnglishOur aim is to be able to apply this cumulation effectively in all the countries of the area by the end of 2004.
Pyrkimyksemme on soveltaa kumulaatiota tehokkaasti alueen kaikissa valtioissa vuoden 2004 loppuun mennessä.
EnglishThe first concerns cumulation.
Ensimmäinen kysymys koskee kumulaatiota.
EnglishThe Commission is currently analysing different possibilities to allow diagonal cumulation with the countries concerned.
Komissio tutkii parhaillaan mahdollisuuksia laajentaa Euroopan laajuista alkuperäsäännöstöä niin, että se kattaa myös kyseiset valtiot.
EnglishAs for the cumulation of subsidies, there is no objection to providing compensation for the slaughter of an animal and again for exporting its meat.
Tukien kasautumisen osalta ei vastusteta eläimen hävittämisestä ja sitten sen lihan viennistä maksettavia korvauksia.
EnglishTo achieve this, goods must be allowed to move more freely by applying cumulation of origin across the Euro-Mediterranean zone as quickly as possible.
Tämän saavuttamiseksi tavaroiden on annettava liikkua entistä vapaammin soveltamalla alkuperäkumulaatiota Euro–Välimeri-alueella mahdollisimman pian.
EnglishA simple example of this cumulation of subsidies is provided by analysing and listing the measures adopted in order to eradicate enzootic bovine leucosis (EBL).
Yksi helppo esimerkki tästä tukien kasautumisesta on annettu leukoosin, EBL: n, hävittämiseksi toteutettujen toimien arvioinnissa ja selostuksessa.
EnglishTo make an impact, cumulation and its facilitation must remain targeted in groups of countries with mutual and balanced economic interests.
Jotta kumulaatiolla ja sen helpottamisella olisi vaikutusta, niiden on kohdistuttava jatkossakin maaryhmiin, joilla on yhteiset ja tasapainoiset taloudelliset intressit.
EnglishAs highlighted by the communication, that does not exclude extending existing cumulation zones or merging existing groups such as ASEAN and SAARC.
Kuten tiedonannossa korostetaan, tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että nykyisiä kumulaatioalueita laajennetaan ja nykyisiä ryhmiä, kuten ASEAN ja SAARC, sulautetaan.
EnglishWith regard to your third question, the Commission has carefully considered the idea of allowing global cumulation between all GSP beneficiary countries.
Kolmannen kysymyksenne osalta komissio on tarkasti harkinnut ajatusta, että yleisen tullietuusjärjestelmän piiriin kuuluvien maiden kesken sallitaan globaalikumulaatio.
EnglishThat is why, for example, it very strongly supports putting in place the pan-Euro-Mediterranean cumulation of origin, which should be adopted by the Council this autumn.
Sen vuoksi se tukee hyvin voimakkaasti esimerkiksi yleisen Euro–Välimeri-alkuperäkumulaation toteuttamista, joka hyväksyttäneen neuvostossa tänä syksynä.
EnglishThat is why, in the Commission's view, the Court of Auditors is totally unjustified in its conclusion that there was an inadmissible cumulation of subsidies.
Komission käsityksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen päätelmä, että toimet ovat johtaneet luvattomaan tukipalkkioiden kasautumiseen, ei pidä lainkaan paikkaansa.
EnglishThe Court of Auditors comes to the conclusion that there has been, firstly, a cumulation of subsidies in the three cases, although it does not quantify the amounts involved.
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätös on, että ensiksikin tuet ovat kasautuneet kolmessa tapauksessa, vaikka se ei täsmennäkään tämän kasautumisen määrää.
EnglishIn its report, the Court of Auditors puts forward the view that there was a cumulation of subsidies and irregularities in the application of the programmes because the measures overlapped.
Nyt tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan sitä mieltä, että toimien päällekkäisyys on johtanut tukipalkkioiden kasautumiseen ja rikkomuksiin ohjelmien käytössä.
EnglishAlthough the cumulation of origin has been delayed at the Council, every effort is being made to speed up the procedure and to ensure its entry into force in autumn 2005.
Vaikka alkuperäkumulaatiota koskeva asia on viivästynyt neuvostossa, menettelyä yritetään nopeuttaa kaikin tavoin ja varmistaa, että alkuperäkumulaation soveltaminen alkaisi syksyllä 2005.
EnglishIt is hoped that readjustments can be made by simplifying the criteria of origin and simplifying administrative procedures, as well as by making the conditions for regional cumulation more flexible.
On toivottavaa, että mukautukset voidaan toteuttaa yksinkertaistamalla alkuperäkriteerejä ja hallinnollisia menettelyjä sekä joustavoimalla alueellista kumulaatiota koskevia ehtoja.