Cómo se dice "curve" en finlandés

EN

"curve" en finlandés

volume_up
curve {sustantivo}

EN curve
volume_up
{sustantivo}

curve (también: graph, plot)
volume_up
käyrä {sustantivo}
You can use the Curve tool to create smooth curves, for example.
Voit esimerkiksi luoda tasaisesti muuttuvia käyriä Käyrä-työkalulla.
Use Curve to draw a smooth, curved line.
Käyrä-työkalulla voit piirtää siistin kaarevan viivan.
The graph shows a curve which is rising catastrophically and quick action is required, which the Commission does not seem to understand.
Tämä käyrä nousee katastrofaalisen nopeasti ja vaatii nopeita toimia, mitä komissio ei nähtävästi ole ymmärtänyt.
curve (también: arch, bow, circle, vault)
volume_up
kaari {sustantivo}
curve (también: bend, corner, turn, turning)
volume_up
mutka {sustantivo}
curve (también: bend, corner)
volume_up
kaarre {sustantivo}
The resulting yield curve has delivered a financial environment very significantly supportive to economic recovery.
Tästä seurannut kaarre on vaikuttanut rahoitusympäristöön voimakkaan kannustavasti.
curve (también: corner)
volume_up
kurvi {sustantivo}
curve (también: curves)
curve (también: formats, forms, shapes)

Ejemplos de uso para "curve" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is quite normal for its economic activity to follow the same evolutionary curve.
On täysin normaalia, että taloudellinen toiminta noudattaa samaa kehityskäyrää.
EnglishThe Comfort Curve keyboard is designed with a slight 6-degree angle in the keyset.
Luonnollinen ranneasentoComfort Curve -näppäimistössä on loiva 6 asteen kulma.
EnglishCurve the Arc Touch Mouse to turn it on, and flatten it to turn it off.
Käynnistä Arc Touch -hiiri avaamalla se ja katkaise hiiren virta litistämällä se.
Englishinitially triggered by a relatively flat yield curve and developments in stock markets, and,
osakemarkkinoiden kehitys ja nyt viimeaikoina rahamarkkinoiden epävarmuuden äkillinen
EnglishPeople's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
Ihmisten hyvinvointia ei voida ilmaista vain taulukkona tai käyränä.
EnglishWe need to be ahead of the curve, not behind the curve, so as soon as possible it shall be!
Meidän on ennakoitava eikä kuljettava jälkijunassa, joten se on tehtävä mahdollisimman pian!
EnglishAnd so here I introduce something, the set of rivers of a plane-filling curve.
Tässä näytän jokia, jotka ovat osa tason täyttävää käyrää.
EnglishIn this way, consumers will be able to manage their energy consumption, evening out the demand curve.
Tällä tavoin kuluttajat voivat hallita energiankulutustaan ja tasoittaa kysyntäkäyrää.
EnglishThis is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Siksi voimme mielestäni sanoa, että nämä viisi vuotta ovat olleet hyvin tärkeä oppimiskokemus.
EnglishAs Mr Mavrommatis pointed out, the figures have, over the past few years, been on a constant upward curve.
Kuten esittelijä Mavrommatis totesi, luvut ovat olleet viime vuosina jatkuvassa kasvussa.
EnglishThe G20 discussion on how to address imbalances showed that the EU is ahead of the curve.
Keskustelut G20-ryhmässä, miten tämä epätasapaino saataisiin korjattua, osoittivat, että EU ennakoi asioita.
EnglishRapid action is required to enable us to change the Earth's emissions curve to a downwards trend quickly.
Meidän on toimittava nopeasti, jotta voimme kääntää maapallon päästökäyrän nopeasti laskusuuntaan.
EnglishIt is not exactly ahead of the curve to take four and a half years to make only an informal request.
Ei olla aivan eturintamassa, kun pelkästään epävirallisen pyynnön esittäminen kestää neljä ja puoli vuotta.
EnglishThe key problem is that for this Presidency these last months have been a painful learning curve.
Keskeinen ongelma on se, että nämä viime kuukaudet ovat olleet tuskallinen opintie tälle puheenjohtajavaltiolle.
EnglishI further welcome what you said about the modified risk weight curve and retail lending and collateral.
Pidän myönteisenä myös sitä, mitä sanoitte muutetusta riskipainotuskäyrästä, kulutusluotoista ja vakuuksista.
EnglishIt is also quite possible to identify a learning curve, which is beginning to bear fruit at the present time.
Kauttaaltaan on myös todettavissa oppimisvaikutus, joka alkaa juuri nyt tuottaa ensimmäisiä vaikutuksia.
EnglishI think we are all on a learning curve, not only the President but undoubtedly the speaker as well.
Minusta me taidamme kaikki olla oppimiskäyrällä, ei pelkästään puhemies vaan epäilemättä myös puheenvuoron käyttäjä.
EnglishChina has worked with us in the fight against terrorism and that is a peak on its development curve.
Kiina on tehnyt kanssamme yhteistyötä terrorismin torjunnassa, ja tämä on ollut myönteinen käänne sen kehityksessä.
EnglishNew app, no learning curve: Swipe in from the bottom to see the controls for any app you're in.
Uuden sovelluksen oppimiseen ei mene aikaa: sipaisemalla alareunasta saat esiin käyttämäsi sovelluksen sovelluskomennot.
EnglishEnlargement towards the east is not merely an economic process; it is a gigantic learning curve for us all.
Laajentuminen itään ei ole ainoastaan taloudellinen prosessi vaan suunnaton oppimisprosessi meille kaikille.