Cómo se dice "customs duties" en finlandés

EN

"customs duties" en finlandés

EN customs duties
volume_up
{plural}

1. comercio

customs duties
A more innovative idea would be to introduce a system for deducting customs duties.
Olisi omaperäisempää ottaa käyttöön järjestelmä, jolla tullimaksut voitaisiin vähentää.
However, customs duties are only one aspect of protectionist barriers to cross-border trade.
Tullimaksut ovat kuitenkin vain yksi osa valtioiden rajat ylittävän kaupan suojatoimista.
There are provisions abolishing customs duties and trade quotas on industrial and agricultural products.
Sveitsin kauppasopimuksessa on määräyksiä, joilla poistetaan teollisuus- ja maataloustuotteita koskevat tullimaksut ja kauppakiintiöt.

Traducciones similares para customs duties en finlandés

customs sustantivo
custom sustantivo
duties sustantivo
duty sustantivo

Ejemplos de uso para "customs duties" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn the meantime, customs duties will be reduced by 20%, 50% and 80% by 2009.
Siihen asti tulleja vähennetään 20, 50 ja 80 prosenttia vuoteen 2009 mennessä.
EnglishThe most common taxes to be paid on imports are Customs duties and value-added tax.
Maahantuonnin yhteydessä maksettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero.
EnglishThis will cost Burma an estimated ECU 2, 262m in additional customs duties.
Tämä tulee maksamaan Burmalle noin 2 262 miljoonaa ecua ylimääräisinä tullimaksuina.
EnglishProtection from imports is assured with the application of appropriate customs duties.
Tuonnin suojaaminen taataan soveltamalla tarkoituksenmukaisia tulleja.
EnglishNor are we able to support a resolution recommending customs duties in the agricultural sphere.
Emme myöskään voi tukea päätöslauselmaa, jossa suositellaan maataloustulleja.
EnglishIn international trade, the handicap of customs duties had been created.
Kansainvälisessä kaupassa annetaan tasoitusta tullimaksujen muodossa.
English   The generalised system of preferences for customs duties is over 30 years old.
   . Yleinen tullietuusjärjestelmä on yli 30 vuotta vanha.
EnglishI therefore hope that, in future, the collection of customs duties in Europe will work well too.
Toivon siis, että tulevaisuudessa Eurooppa toimii myös tullimaksujen kantamisen osalta.
EnglishIt is a well-known fact that customs duties constitute the only real tax revenue in the EU budget.
Tullit ovat EU: n talouden ainoat varsinaiset verotulot, kuten tiedetään.
EnglishWe need to invent customs duties using new technologies with three characteristics.
Meidän on kehitettävä uutta tekniikkaa hyödyntävä tullimaksujärjestelmä, jolla on kolme ominaispiirrettä.
EnglishIn this way, poor countries would no longer lose the precious revenue from their customs duties.
Tällä tavoin köyhät maat eivät enää menettäisi tullimaksuista saamiaan kallisarvoisia tuloja.
EnglishAnd we need assurances that aid will get through, without customs duties.
Meidän on kuitenkin luotettava siihen, että apu menee perille ja ettei meidän tarvitse maksaa siitä tulleja.
EnglishAlthough customs duties disappeared in 1968, trade is not flowing freely across EU borders.
Vaikka tullimuodollisuuksista on luovuttu vuonna 1968, kaupankäynti EU:n rajojen yli ei ole vielä vapaata.
EnglishWe have committed ourselves to eliminating the customs duties applied to the exports of the world's 48 poorest countries.
Olemme sitoutuneet poistamaan tullit 48 maailman köyhimmän maan vientituotteilta.
EnglishThe aim of this agreement is to introduce a gradual decrease in EU customs duties over seven years.
Tämän sopimuksen tavoitteena on toteuttaa EU:n tullien asteittainen vähentäminen seitsemän vuoden aikana
EnglishCustoms duties on industrial products between member countries are reduced to 50% of their level of 1957.
Teollisuustuotteiden tulleja alennetaan jäsenvaltioiden välillä 50 prosenttiin vuoden 1957 tasosta.
EnglishEvery entrepreneur and consumer can operate in a free environment without borders and without customs duties.
Kaikki yrittäjät ja kuluttajat voivat toimia vapaassa ympäristössä ilman rajoja ja ilman tulleja.
EnglishTherein too lies the difficulty of agreeing on a president or on systems of education or customs duties.
Siitä johtuu myös vaikeus päästä yhteisymmärrykseen presidentistä, koulutusjärjestelmästä tai tulleista.
EnglishFraud costs the EU and its Member States billions in customs duties, VAT and excise duties.
Petokset aiheuttavat EU: lle ja jäsenvaltioille miljardiluokan menetyksiä tulleista ja arvonlisä- ja valmisteveroista.
EnglishIn some cases, the reduction in customs duties was excessive.
Joissakin tapauksissa tulleja on alennettu liikaa.