Cómo se dice "customs duty" en finlandés

EN

"customs duty" en finlandés

volume_up
customs duty {sustantivo}

EN customs duty
volume_up
{sustantivo}

customs duty (también: duty)
volume_up
tullimaksu {sustantivo}
It is therefore incomprehensible why a customs duty of 6% should be levied on highly energy-intensive primary aluminium.
Siksi on käsittämätöntä, miksi primaarialumiinista, jonka valmistukseen käytetään runsaasti energiaa, pitäisi periä 6 prosentin tullimaksu.
This customs credit would be reimbursable, that is to say, it would be higher than the sum of the customs duty paid, for example by the ACP country.
Nämä tulliluotot hyvitettäisiin eli kyse olisi toisin sanoen suuremmasta summasta kuin esimerkiksi AKT-maan maksama tullimaksu.
In other words, the customs duty would give the exporter a drawing right on the importer's economy, which is a win-win situation for international trade.
Toisin sanoen tullimaksu antaisi maastaviejälle oikeuden hyvitykseen maahantuojamaassa, ja tämä olisi kansainvälisessä kaupassa tilanne, jossa molemmat voittaisivat.

Sinónimos (inglés) para "customs duty":

customs duty

Traducciones similares para customs duty en finlandés

customs sustantivo
custom sustantivo
duty sustantivo

Ejemplos de uso para "customs duty" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCustoms suspension is a duty-free or reduced-tariff period in the EU.
Tullisuspensio on EU:n määräajaksi myöntämä tullittomuus tai alennettu tulli.
EnglishFirstly, it would help achieve customs duty savings estimated at EUR 1.6 billion a year.
Ensinnäkin se auttaisi säästämään tullimaksuissa vuosittain arviolta 1,6 miljardia euroa.
EnglishThe loss of customs duty alone is extremely high in some cases.
Yksistään tullimaksujen menetykset ovat joissakin tapauksissa olleet huomattavia.
EnglishWhat do the customs and excise duty officers do in the United Kingdom?
Mitä tekevät Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja veroviranomaiset?
EnglishMember States do not gain from the fact that they do not collect customs duty according to common regulations.
Jäsenmaat eivät hyödy siitä, että ne eivät peri tulleja yhteisten sääntöjen mukaan.
EnglishWe simply need to invent, as we in France did for VAT in 1954, a customs duty deduction.
Meidän on vain keksittävä, kuten Ranskassa tehtiin arvonlisäveron yhteydessä vuonna 1954, tullimaksuvähennys.
EnglishSet-aside has been frozen, milk quotas have been increased and customs duty on cereals has been abolished.
Kesannointi on keskeytetty, maitokiintiöitä on korotettu ja viljan tullimaksut on poistettu.
EnglishCommunity system of reliefs from customs duty (
EnglishI voted in favour of the report by Mrs Geringer de Oedenberg on a Community system of reliefs from customs duty.
kirjallinen. - (IT) Äänestin jäsen Geringer de Oedenbergin laatiman yhteisön tullittomuusjärjestelmää koskevan mietinnön puolesta.
EnglishThere is undoubtedly a temptation to present false certificates with a view to paying as little customs duty as possible.
Silloin syntyy helposti kiusaus esittää vääriä todistuksia. Pyrkimyksenä on myös maksaa mahdollisimman vähän tullimaksuja.
EnglishWhat difference is there between imposing a customs duty on imports and devaluing the currency in a competitive manner?
Onko tullien kantamisella tuontitavaroista ja valuutan devalvoimisella siten, että siitä tulee kilpailukykyinen, jotain eroa?
EnglishThe free movement of goods or a reduced customs duty allow a greater flow of capital and facilitate cooperation agreements.
Tavaroiden vapaa liikkuminen tai alennetut tullit mahdollistavat pääoman suuremman virtaamisen ja edistävä yhteistyösopimuksia.
EnglishFirst, the premium paid for the collection of traditional own resources, i.e. customs duty and agricultural levies, was increased to 25%.
Ensinnäkin perinteisten omien varojen eli tullien ja maatalousmaksujen keräämisestä maksettava palkkio nostettiin 25 prosenttiin.
EnglishFinally, it is transferable: to help developing countries, the importer can donate the surplus customs credit above the amount of customs duty.
Ja se on siirrettävissä: kehitysmaita auttaakseen tuoja voi lahjoittaa summan, joka tulliluotosta jää yli tullimaksun jälkeen.
EnglishI agree with Mr Bardong, the rapporteur, that there is no justification for reckoning customs duty as net contributions from individual states.
Yhdyn esittelijä Bardongin kantaan siinä, että mielestäni ei ole perusteltua laskea näitä tulleja maiden maksamiin netto-osuuksiin.
EnglishIn Member States where there are large ports revenue from customs duty is considerable and, for that reason, the amount of duty paid in contributions is substantial.
Jäsenvaltioissa, joissa on suuria satamia, tullikertymät ovat suuret ja siksi myös jäsenmaksuissa tullien osuus on merkittävä.
EnglishEvery night contraband tobacco is taken by 50 or 70 speedboats from Montenegro to Italy from where it is distributed to EU markets free of customs duty or tax.
Montenegrosta salakuljetustupakka ajetaan joka yö 50 tai 70 pikaveneellä Italiaan, josta se levitetään EU:n markkinoille ilman tulleja ja veroja.
EnglishThey must be reimbursable, with the customs duty paid by the exporter becoming a 'tax credit' deductible from purchases from the importer's economy.
Maksujen on oltava hyvityskelpoisia, niin että maastaviejän maksama tulli muuttuu "verohyvitykseksi", joka voidaan vähentää maahantuojamaassa tehdyistä ostoista.
EnglishThe movement of coal and steel between member countries will immediately be freed from all customs duty, and will not be affected by differential transport rates.
Hiilen ja teräksen liikkuminen mukaan liittyvien maiden välillä on välittömästi vapautettava kaikista tullimaksuista, eikä siihen saa soveltaa erisuuruisia kuljetustariffeja.
EnglishThe Customs Code has a significant impact on Community trade policy, especially agricultural policy, where traditional agricultural taxation has in fact become customs duty.
Tullikoodeksilla on merkittäviä vaikutuksia yhteisön kauppapolitiikkaan, erityisesti maatalouspolitiikkaan. Perinteisistä maatalousveroista on näet tullut tulleja.