Cómo se dice "to cut back" en finlandés

EN

"to cut back" en finlandés

EN to cut back
volume_up
{verbo}

to cut back (también: to butcher, to carve, to clip, to crop)
We want to cut back on agricultural and regional aid dramatically and reduce the total budget.
Haluamme leikata maatalous- ja aluetukia huomattavasti ja pienentää kokonaismäärärahoja.
The Commission is seeking to cut back the amount of direct payments to farmers to less than 13%.
Komissio yrittää leikata maanviljelijöille annettavaa suoraa tukea alle 13 prosenttiin.
Let me say in conclusion that the Member States must not cut back on their own youth exchange programmes.
Lopuksi haluan sanoa, että jäsenvaltiot eivät saa leikata nuorisovaihto-ohjelmiaan.
to cut back (también: to condense, to constrict, to curtail, to pare)
As Mrs Pack said before me, I would argue that the Member States should never have cut back on these programmes - not as drastically, at any rate, as has now been the case.
Ennen minua puhuneen jäsen Packin tavoin väitän, ettei jäsenvaltioiden olisi koskaan pitänyt supistaa ohjelmia, ei ainakaan niin voimakkaasti kuin nyt on tehty.
A lot of the work has already been mechanised, and the cost of port labour forms only a negligible part of the cost of goods these days, but they even want to cut back on this.
Moni työvaihe on jo automatisoitu, ja satamatyön kustannukset muodostavat vain mitättömän osan tavaroiden hinnasta näinä aikoina, mutta myös näitä kustannuksia halutaan supistaa.

Ejemplos de uso para "to cut back" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Council also wants to cut back on pilot projects and preparatory actions.
Neuvosto haluaa tehdä leikkauksia myös kokeiluhankkeisiin ja valmistelutoimiin.
EnglishIn the 2002 budget, we cut back the budgetary resources allocated to that region.
Olemme vähentäneet sille myönnettäviä varoja vuoden 2002 talousarviossa.
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Minun on huomautettava, että neuvosto leikkasi alkuperäistä 700 miljoonan ecun budjettia.
EnglishIn recent times, in countries such as Poland, this kind of training has been cut back.
Viime aikoina Puolan kaltaisissa maissa tällaista koulutusta on vähennetty.
EnglishThe EU must cut back on the work it does and concentrate on the cross-border problems.
EU:n on karsittava työtehtäviä ja keskityttävä rajat ylittäviin ongelmiin.
EnglishDoes this mean that the production of packaging material is to be cut back?
Merkitseekö tämä sitä, että pakkausmateriaalin tuotantoa on supistettava?
EnglishFirstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry.
Ensinnäkään, emme saa missään olosuhteissa vähentää rautatiealan koulutusta.
EnglishThe second set of measures is designed to cut back the available volume of work.
Toiseksi voidaan turvautua tarjolla olevan työmäärän vähentämiseen.
EnglishHowever, unfortunately, funding is being cut back throughout Europe.
Valitettavasti rahoitusta kuitenkin vähennetään kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishSo let us have this Pact; let us say that Europe has to cut back by this or that amount.
Tehdään siis tämä sopimus. Sovitaan, että EU:n on leikattava päästöjä sen ja sen verran.
EnglishI expect that, if anything, an assessment will need to lead to the present list being cut back.
Oletan, että arvioinnin perusteella nykyistä luetteloa on pikemminkin supistettava.
EnglishThe environmental guarantee is being cut back in terms of content and coverage and geographic scope.
Ympäristörahastoon tehdään leikkauksia sisällön, aiheiden ja maantieteen osalta.
EnglishWe want drastically to cut back on agricultural and regional aid and reduce the total budget.
Me haluamme vähentää maatalous- ja aluetukia huomattavasti ja pienentää koko talousarviota.
EnglishIn my own country, the UK, the compulsory teaching of foreign languages is being cut back.
Kotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa on leikattu vieraiden kielten pakollista opetusta.
EnglishThe excessive level of compensation sought by the Commission has been cut back to a realistic amount.
Komission vaatimia kohtuuttomia korvaussummia on leikattu realistisemmalle tasolle.
EnglishIn reality, we now have a situation in which development aid funds are being cut back.
Tosiasiassa meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että kehitysapuvaroja joudutaan vähentämään.
EnglishThe number of votes must be cut back so that we are only voting on political differences.
Äänestyksiä on vähennettävä siten, että äänestämme vain, jos poliittiset erot tulevat kysymykseen.
EnglishIn turn, the latter make these countries more inclined to cut back on their payments to the EU.
Tämä vuorostaan tekee näistä valtioista yhä halukkaampia leikkaamaan maksuosuuksiaan EU:lle.
EnglishFor some time now, reporting has been systematically cut back.
Viime aikoina on tapahtunut selostusten järjestelmällistä supistamista.
EnglishOf course you will say that this is not what you want and that other areas are to be cut back.
Te tietenkin vastaatte, ettette halunneet tätä ja että leikkauksia on tehtävä muilla aloilla.