EN

cut down {sustantivo}

volume_up

Sinónimos (inglés) para "cut down":

cut down

Traducciones similares para cut down en finlandés

to down verbo
down adjetivo
down adverbio
down sustantivo
Finnish
cut sustantivo

Ejemplos de uso para "cut down" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Siitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
EnglishThe only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
Ainoa tehokas keino tämän taudin torjumiseen on puiden kaataminen tai polttaminen.
EnglishThe proposal, as it was presented at the time, has since been cut down to the bone.
Tuolloin esillä olleesta ehdotuksesta on tällä välin tullut täysin riisuttu.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana monta neliökilometriä metsää raivattiin.
EnglishIncreased competition sadly only increases the temptation to cut down on safety.
Lisääntyvä kilpailu houkuttelee valitettavasti säästöihin turvallisuuden kustannuksella.
EnglishThe Slovak minority has also been cut down from 300 000 to 10 000 members.
Myös slovakialaisvähemmistöön kuuluvien määrä on vähentynyt 300 000:sta 10 000:een.
EnglishNow, what we need to do in the future is to ensure that tax evasion is cut down.
Meidän on tulevaisuudessa varmistettava, että veronkiertoa vähennetään.
EnglishIs it really reasonable that so much forest has to be cut down and the produce exported?
Onko todella järkevää, että niin paljon metsää on raivattava ja tuotteita vietävä?
EnglishEven before the event, orders are being cut down and people are being put out of jobs.
Tilaukset ovat vähentyneet jo ennen tätä tapausta, ja ihmisiä irtisanotaan.
EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Meidän on kannettava vastuumme ja vähennettävä liikakapasiteettiamme.
EnglishNobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Nykyisiä viikonloppuajokieltoja ei tarvitse lyhentää yhtään minuuttia.
EnglishIn my view, the number of joint committees could be cut down even further.
Neuvoston erityiskokoonpanojen määrää voitaisiin minun puolestani rajoittaa vielä lisää.
EnglishThe number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
Lentojen määrää on vähennetty alkuaikojen kolmesta kahteen päivässä.
EnglishWe have to cut down some of the barriers within and between the professions.
Ammattien sisällä ja niiden välillä olevia esteitä on vähennettävä.
EnglishIf I see later that we have cut down on speaking time then I may give the floor again.
Jos huomaan myöhemmin, että puheaika on lyhentynyt, niin voin antaa puheenvuoroja uudelleen.
EnglishI see the President of the Commission is nodding, so that will cut down the time for his answer.
Näen komission puheenjohtajan nyökkäävän, joten hänen vastausaikansa vähenee.
EnglishIt is important to cut down the derogation period from 'four plus two' to 'three plus two' years.
On tärkeää lyhentää neljän ja kahden vuoden siirtymäaikaa kolmeen ja kahteen vuoteen.
EnglishLet us cut EU law down drastically from its 85 000 pages.
Vähentäkäämme EU-lainsäädäntöä ankaralla kädellä nykyisestä 85 000 sivusta.
EnglishTo make the Lisbon agenda a reality we have to cut down on the red tape produced by the European Union.
Lissabonin ohjelman toteuttamiseksi meidän on purettava Euroopan unionin byrokratiaa.
EnglishOur thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.
Voimme vain tuntea heitä kohtaan myötätuntoa, sillä heiltä riistettiin elämä heidän parhaassa iässään.