Cómo se dice "deceitful" en finlandés

EN

"deceitful" en finlandés

volume_up
deceit {sustantivo}

EN deceitful
volume_up
{adjetivo}

deceitful (también: deceiving, deceptive, delusive, devious)
He is a deceitful masquerader, damaging our reputation.
Hän on petollinen naamioituja, joka vahingoittaa mainettamme.
. - (RO) Communism is a deceitful philosophy.
. - (RO) Kommunismi on petollinen filosofia.
   The minutes of this House on Monday 3rd May 2004 exposed Mr Martin for the deceitful person that he is.
   Tämän parlamentin pöytäkirjasta maanantailta 3. toukokuuta 2004 paljastuu, miten petollinen henkilö jäsen Martin on.
deceitful (también: guileful, wily, crooked)
volume_up
kavala {adj.}
This deceitful attempt of the German Presidency behind closed doors to put together a package that can be rammed through the Member States without a referendum is a recipe for failure.
Tämä puheenjohtajavaltio Saksan kavala yritys kasata suljettujen ovien takana paketti, joka voidaan ajaa vauhdilla läpi jäsenvaltioissa ilman kansanäänestystä, on tuomittu epäonnistumaan.
deceitful (también: devious, dirty, mean, nasty)
volume_up
katala {adj.}

Ejemplos de uso para "deceitful" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat is deceitful and amounts to robbing the people's representatives of their powers.
Tämä on petollista ja tarkoittaa valtuuksien ryöstämistä kansan valitsemilta edustajilta.
EnglishAs for the promise to create twenty million jobs in the years to come, this is just as deceitful as it is ridiculous.
Lupaus luoda 20 miljoonaa työpaikkaa tulevien vuosien aikana on aivan yhtä valheellinen kuin naurettavakin.
EnglishIt is shameful, deceitful and cowardly.
Tämä on häpeällistä, petollista ja pelkurimaista.
English(Applause) This is deceitful and cynical and makes it clear how seriously human rights policy is conducted!
(Suosionosoituksia) Se on kaksinaamaista ja kyynistä ja osoittaa selvästi, kuinka vakavasti täällä harjoitetaan ihmisoikeuspolitiikkaa!
EnglishSo just do it at last; pay no heed to those who whisper lies in your ear, and do not succumb to the deceitful intoxication of power.
Ryhtykää jo vihdoinkin toimeen. Älkää välittäkö niistä, jotka kuiskivat valheita korvaanne älkääkä antako periksi petolliselle vallanhimolle.
EnglishThis is deceitful.
EnglishThat is deceitful.
EnglishWe must react strongly to this deceitful approach adopted by North Korea, which is in flagrant violation of the agreements concluded since 1994.
Meidän on reagoitava voimakkaasti tähän Pohjois-Korean vilpilliseen menettelytapaan, joka loukkaa törkeästi vuodesta 1994 lähtien tehtyjä sopimuksia.
EnglishI ask you: is it not deceitful for the Heads of Government to play the role of European democrats at home and then to support undemocratic goings-on in Dublin?
Kysyn teiltä, eikö ole petollista, että hallitusten päämiehet esiintyvät kotimaassaan eurooppalaisina demokraatteina ja harrastavat Dublinissa epädemokraattisia vehkeilyjä?
EnglishSince I am opposed to gay marriage out of principle and, in particular, to this deceitful style of politics, I have voted against this paragraph and against the report.
Koska vastustan periaatteesta homoavioliittoja ja erityisesti tällaista vilpillistä poliittista tyyliä, olen äänestänyt tätä kohtaa vastaan ja tätä mietintöä vastaan.
EnglishThe regime is coming apart at the seams, and the Iranian people have courageously shown, since last June, that they do not trust and do not support this deceitful and aggressive dictatorship.
Hallinto on hajoamaisillaan, ja Iranin kansa on rohkeasti osoittanut viime kesäkuusta alkaen, ettei se luota eikä tue petollista ja aggressiivista diktatuuria.