Cómo se dice "to dedicate" en finlandés

EN

"to dedicate" en finlandés

EN to dedicate
volume_up
[dedicated|dedicated] {verbo}

1. general

to dedicate (también: to devote, to have, to hold, to own)
It is also to him and people like him that we should dedicate this day.
Meidän pitäisi omistaa tämä päivä myös hänelle ja hänen kaltaisilleen ihmisille.
This year we decided to dedicate Women's Day to those women who are oppressed by religious fundamentalism.
Tänä vuonna päätimme omistaa naistenpäivän niille naisille, jotka elävät uskonnollisen fundamentalismin sorron alla.
I should like to follow on from your one minute's silence by dedicating this contempt to their victims.
Minuutin hiljaisuuden lisäksi haluaisin omistaa uhreille myös tämän halveksunnan.
All the resources seized by the opposing forces were dedicated to war and to cruelty, with total indifference for the population.
Kaikki kilpailevien osapuolten hankkimat varat pyhitettiin sodalle ja raakuudelle täydessä välinpitämättömyydessä kansaa kohtaan.

2. religión

to dedicate
volume_up
vihkiä [vihin|vihkinyt] {vb} (jk rakennus)

Ejemplos de uso para "to dedicate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe expect to dedicate a considerable sum to improving the healthcare system.
Terveydenhuoltojärjestelmän parantamiseen on määrä osoittaa huomattava määrä rahaa.
EnglishWe will dedicate approximately one hour and fifteen minutes to Question Time.
Ilmoitan teille, että varaamme tähän kyselytuntiin aikaa noin tunnin ja 15 minuuttia.
EnglishI dedicate this speech to brotherhood and happiness amongst the Turkish and Kurdish people.
Omistan tämän puheenvuoron turkkilaisten ja kurdien veljeydelle ja onnellisuudelle.
EnglishSince we have some time available, perhaps we could dedicate a few moments to this matter.
Nyt kun meillä kuitenkin on aikaa, siihen voidaan ehkä kiinnittää huomiota.
EnglishIt is essential to dedicate more resources to this political priority.
On välttämätöntä käyttää enemmän varoja tämän poliittisen painopistealueen käsittelyyn.
EnglishNext we must certainly dedicate ourselves to other important issues.
Seuraavaksi meidän on tosiaankin omistauduttava muille tärkeille asioille.
EnglishYou know that we dedicate twenty minutes to each Commissioner.
Kuten tiedätte, kutakin komission jäsentä varten on varattu 20 minuuttia aikaa.
EnglishIn this regard, it will surely be wholly beneficial to dedicate the year 2011 to this theme.
Näin ollen vuoden 2011 omistaminen vapaaehtoistyölle on varmasti kaikin puolin hyväksi.
EnglishWe regularly dedicate attention to the situation and development of the South Caucasus region.
Kiinnitämme Etelä-Kaukasian tilanteeseen ja sen kehittymiseen säännöllisesti huomiota.
EnglishOf course, I also dedicate it to all those women in Europe who find themselves in the same situation.
Omistan sen myös kaikille muille samasta tilanteesta kärsiville naisille Euroopassa.
EnglishOur next President must dedicate himself to internal reform and successful enlargement.
Seuraavan puhemiehemme on omistauduttava sisäiselle uudistukselle ja onnistuneelle laajentumiselle.
EnglishI am therefore fully prepared to dedicate myself to this task.
Olen siis täysin valmis omistautumaan tälle tehtävälle.
EnglishI feel we must dedicate more attention and resources to this than we have thus far.
Tähän meidän on mielestäni kiinnitettävä suurempaa huomiota ja osoitettava enemmän varoja kuin olette tähän asti tehneet.
EnglishI believe this would be extremely harmful to the common cause to which we dedicate all our strength.
Uskon, että tämä olisi äärimmäisen suuri vahinko yhteiselle asiallemme, johon olemme panostaneet kaikkemme.
EnglishI dedicate this speech to all the victims of terrorism.
Omistan tämän puheenvuoron kaikille terrorismin uhreille.
EnglishIt shows that on this continent, men and women have always been prepared to dedicate their lives to freedom.
Ne osoittavat, että Euroopassa miehet ja naiset ovat aina olleet valmiita omistamaan elämänsä vapaudelle.
EnglishI shall continue to dedicate myself to that aim.
Toimin edelleen aktiivisesti tämän tavoitteen puolesta.
EnglishIt would be preferable to dedicate the productive capacity of society to the manufacture of goods other than arms.
Olisi suotavampaa ohjata yhteiskunnan tuotantokapasiteetti muiden tuotteiden kuin aseiden valmistamiseen.
EnglishLet us dedicate a minute’s silence to the victims.
Viettäkäämme minuutin hiljaisuus uhrien muistoksi.
EnglishI therefore expect that the Commission will dedicate special attention to the harmonisation of various contracts.
Edellytän sen vuoksi, että komissio kiinnittää erityistä huomiota erilaisten sopimusten yhdenmukaistamiseen.