Cómo se dice "to deduct" en finlandés

EN

"to deduct" en finlandés

EN

to deduct [deducted|deducted] {verbo}

volume_up
Your employer will deduct the tax and social security contributions due from your salary.
Työnantaja vähentää verot ja sosiaaliturvamaksut suoraan palkasta.
Notably, it results in an inability to deduct input VAT, which in turn discourages investment.
Sen seurauksena tuotantopanoksista maksettua arvonlisäveroa ei voida vähentää, mikä puolestaan vähentää sijoitushalukkuutta.
Madam President, you can deduct my time from the three minutes I had on the Ferri report.
Arvoisa puhemies, voitte vähentää puheaikani niistä kolmesta minuutista, jotka minulla oli Ferrin mietintöä varten.
His employer deducts taxes and social security from his monthly pay checks and pays contributions for him to the UK authorities.
Joostin työnantaja pidättää kuukausipalkasta ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksut ja maksaa nämä edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille.
It is the request made by Member States to deduct administrative costs for collecting this tax, which may go from 10% to 25%.
Kyseessä on jäsenvaltioiden esittämä pyyntö, jonka mukaan sitä osuutta, jonka ne voivat pidättää itselleen hallinnointi- tai keräämiskustannuksina korotetaan 10 prosentista 25 prosenttiin.

Ejemplos de uso para "to deduct" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAgricultural statistics first deduct around 50% under the heading of provision for the family.
Maataloustilastoissa ensin tehtävä vähennys perheen huoltamisesta on noin 50 prosenttia.
EnglishInstitutions should manage this situation and suppliers should deduct their services.
Laitosten pitäisi hallita tätä tilannetta, ja toimittajien pitäisi pystyä vähentämään palvelujaan.
EnglishCould I advise the Council to deduct the Member States’ own resources from their net payments?
Saisinko kehottaa neuvostoa vähentämään jäsenvaltioiden omat varat niiden nettomaksuista?
EnglishIt is only for national parliaments to deduct taxes and duties.
Ainoastaan kansallisten parlamenttien asiana on verojen kantaminen ja maksujen periminen.
EnglishYou get twice as much as you deduct from the direct payment.
Saatte kaksi kertaa enemmän kuin mitä vähennätte suorista maksuista.
EnglishIf they have not, then we can deduct an entry or exit tax.
Jos niihin ei ole, niin voimme periä niistä veron kun ne suuntautuvat EU:hun tai sieltä pois.
EnglishIf the ceiling is set at 49%, it is obviously that percentage that the companies will deduct.
Jos katto asetetaan 49 prosenttiin, tämä on tietysti juuri se summa, jonka yritykset asiakkailtaan veloittavat.
EnglishBefore I make my points to the rapporteur, I would ask you to deduct the 38 seconds I have just spoken for.
Ennen kuin esitän huomautukseni esittelijälle, pyydän, ettette laske juuri käyttämiäni 38:aa sekuntia varsinaiseen puheaikaani.
EnglishWill we burden trucks with the cost of motorways or will we deduct from the railways the cost of infrastructure?
Maksatetaanko rekkaliikenteellä maanteiden kulut vai vapautetaanko rautatieliikenne infrastruktuuriin liittyvistä kuluista?
EnglishWhere should the money come from, should we deduct it from somewhere, or should we provide extra money, and who is going to provide it?
Mistä sen rahan pitää tulla, täytyykö meidän leikata se jostakin vai onko käytettävä lisää rahaa, ja kuka sen maksaa?
EnglishHowever, from that income the ECB has to deduct the interest it pays on its liabilities in euros vis-à-vis the national central banks.
Näistä tuloista on kuitenkin vähennettävä EKP:n maksamat korot sen euroina maksettavista sitoumuksista kansallisille keskuspankeille.
EnglishSome people are refusing to deduct EUR 100 million for micro-credit from the paltry sum of EUR 700 million allocated over seven years.
Seitsemälle vuodelle jaetusta vaivaisesta 700 miljoonan euron summasta jotkut kieltäytyvät pidättämästä sataa miljoonaa euroa mikroluottoihin.
EnglishIn addition, the Member States deduct these own resources as their contribution and ask for 10 % of them back for their customs administrations.
Jäsenvaltiot laskevat lisäksi nämä omat varat rahoitusosuuksikseen, niin että ne vaativat 10 % niistä takaisin tullihallintoaan varten.
EnglishRight to deduct VAT
EnglishI am thinking especially of Italy, where the government could finally extend the right of companies to deduct the VAT paid on the purchase of vehicles.
Ajattelen erityisesti Italiaa, jossa hallitus voisi vihdoinkin laajentaa yhtiöiden valtuuksia alv: n vähentämiseksi auton ostossa.
EnglishIt will harmonise the scope of the goods and services to which Member States may apply restrictions on the right to deduct.
Järjestelmän avulla yhdenmukaistetaan sovellusalaa niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin jäsenvaltiot voivat kohdistaa vähennysoikeutta koskevia rajoituksia.
EnglishIf you add the national budgets to the Community budget and then deduct the agricultural part, you obtain a percentage of 2 % for 5 % of the population.
Kun laskette yhteen kansalliset talousarviot ja yhteisön talousarvion ja laskette sitten maatalouden osuuden, päädytte noin 2-5 %: iin väestöstä.
EnglishSerious distortions of competition arise because of the differences in the way Member States treat tourism companies in respect of the right to deduct value added tax.
Matkailuyritysten asettaminen eri asemaan arvonlisäveron vähennysoikeuden osalta eri maissa johtaa vakaviin kilpailun vääristymiin.
EnglishThe company, as an employer, is obliged to deduct and pay income tax at the source, and social security payments to the tax authority.
Maksetuista palkoista yritys työnantajana on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen ja maksamaan ennakonpidätyksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksut verovirastolle.
EnglishWhat should also be drawn attention to are the African governments that deduct sales or import tax on antiretroviral and other medicines.
Lisäksi olisi vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että osa afrikkalaisista hallituksista kantaa veroa retroviruslääkkeiden ja muiden lääkkeiden myynnistä ja tuonnista.