Cómo se dice "to demolish" en finlandés

EN

"to demolish" en finlandés

EN to demolish
volume_up
[demolished|demolished] {verbo}

Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
Pitäisikö meidän kaiken varalta tuhota EU:ssa kaikki tällaiset rakenteet?
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Helppo tie on sanoa aina "ei" , hajottaa ja tuhota.
At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army.
Näissä maissa alettiin samanaikaisesti tuhota puna-armeijan muistomerkkejä.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
On laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
Why should this brand new nuclear power station be demolished?
Minkä takia tämä upouusi ydinvoimalaitos pitäisi purkaa?
Such is the progress that both the nation-states and the European institutions are engaged in systematically demolishing.
Tällaisen järjestelmän kansallisvaltiot ja unionin toimielimet aikovat järjestelmällisesti purkaa.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Helppo tie on sanoa aina "ei" , hajottaa ja tuhota.

Ejemplos de uso para "to demolish" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe do not think the Commission is seeking to demolish the CAP with Agenda 2000.
Mielestämme komissio pyrkii Agenda 2000: ssa hävittämään yhteisen maatalouspolitiikan.
EnglishIt must stop settlement activities in the Occupied Territories and it must demolish the apartheid wall.
Siinä on lopetettava siirtokuntatoiminta miehitetyillä alueilla ja siinä on tuhottava apartheid-muuri.
EnglishDemolish it, and you imperil monetary union.
Tehkää loppu vakaus- ja kasvusopimuksesta, ja vaarannatte rahaliiton.
EnglishThere is, however, an argument that I have to demolish.
Yksi väite minun on kuitenkin romutettava.
EnglishWe are not aiming to demolish anything in the Member States, and we are not aiming to demolish the EU's policies.
Ei ole kyse jäsenvaltioiden täydellisestä muuttamisesta, eikä ole kyse EU: n politiikkojen täydellisestä muuttamisesta.
EnglishThese are the obstacles you have to demolish.
EnglishMr President, if I had more than two minutes at my disposal, I would, in the most amicable way possible, demolish Mr Langen's arguments.
Arvoisa puhemies, jos minulla olisi enemmän puheaikaa kuin kaksi minuuttia, kumoaisin mahdollisimman kohteliaasti jäsen Langenin väittämät.
EnglishIn connection with the grant of restructuring aid, Krajowa Spółka Cukrowa intends to close the Lublin sugar plant and demolish all the buildings.
Jos Krajowa Spółka Cukrowalle myönnetään saneeraustuki, se suunnittelee sulkevansa Lublinin sokeritehtaan ja purkavansa kaikki siihen kuuluvat rakennukset.
EnglishIt has been hijacked for use as a weapon in the campaign to demolish our social model, destroy jobs and abandon the policy of regional development.
Sitä käytetään aseena kampanjassa, jolla pyritään tuhoamaan eurooppalainen yhteiskuntamalli, hävittämään työpaikkoja ja luopumaan aluekehityspolitiikasta.
EnglishIf we are to demolish the artificial or natural obstacles to e-commerce we will have to overcome the fragmented rules of the Member States.
Jos haluamme poistaa keinotekoiset ja luonnolliset esteet sähköisen kaupankäynnin tieltä, meidän on hankkiuduttava eroon jäsenvaltioiden pirstaleisista säännöistä.
EnglishIt must use this as a political lever to demolish the non-democratic regimes of these third countries that are so eager to obtain Community investment.
Sen on käytettävä tätä voimaa poliittisesti hyväkseen kaataakseen epädemokraattiset hallitukset näissä maissa, jotka niin kovasti haluavat yhteisön sijoituksia.
EnglishAbove all we should support those people within the Egyptian State and within the Egyptian Government who want to strengthen human rights rather than demolish them.
Meidän olisi tuettava ennen kaikkea niitä Egyptin valtion ja hallituksen henkilöitä, jotka haluavat vahvistaa ihmisoikeuksia niiden murskaamisen sijasta.
EnglishLet us therefore create the conditions and demolish the obstacles for the EU to be able to become an enterprise union for freedom, prosperity and belief in the future.
Antakaa meidän siksi luoda edellytyksiä ja poistaa esteitä, jotta EU saa muuttua yrittäjyyden unioniksi vapauden, hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon puolesta.
EnglishThey must strengthen their fight to defend and extend their achievements, to demolish the structure being built by the exploiters and to finally change society.
Kansalaisten on lujitettava taisteluaan puolustaakseen ja lisätäkseen saavutuksiaan, poistaakseen hyväksikäyttäjien luomat rakenteet ja muuttaakseen lopulta yhteiskuntaa.
EnglishWe are not asking the Union to do what the Member States should be doing, but an effort is needed to facilitate matters by helping to demolish professional corporatism.
Emme pyydä unionia tekemään sitä, mikä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä, mutta tarvitaan ponnisteluja asioiden edistämiseksi auttamalla tuhoamaan ammatteihin liittyvä korporatismi.
EnglishWe also have powerful limitations, however, such as those resulting from too strict an interpretation of the Stability and Growth Pact (SGP), which demolish all the efforts we make.
On kuitenkin myös merkittäviä rajoituksia, kuten vakaus- ja kasvusopimuksen liian ankarasta tulkinnasta johtuvat rajoitukset, jotka tekevät tyhjäksi kaikki toimemme.
EnglishThe Commission could collate the best examples of similar house reconstructions, in order to help national governments decide whether to renovate or demolish such buildings.
Komissio voisi vertailla vastaavien talorakenteiden parhaita esimerkkejä ja auttaa siten kansallisia hallituksia päättämään, kunnostetaanko vai puretaanko tällaiset rakennukset.
EnglishIs it only going to take a transition period of four years to demolish them?
Onhan meidän julkisten palvelujemme rakentamiseen vaadittu kymmenien vuosien republikaaninen perinne, ja vain 4 siirtymävuotta riittäisivät niiden mitätöimiseen!