EN deposit
volume_up
{sustantivo}

volume_up
ennakkomaksu {sustantivo}
deposit (también: deposition)
volume_up
saostuma {sustantivo}
deposit (también: crud, dregs, grounds)
volume_up
sakka {sustantivo}
deposit
volume_up
talletus {sustantivo}
The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it.
Kun lupaus rikotaan ensimmäisen kerran, maan on maksettava nk. korollinen talletus.
deposit (también: screw)
volume_up
pano {sustantivo}
deposit (también: guarantee, warranty)
volume_up
takuu {sustantivo}
On 15 October, the whole of the European Council needs to formally provide an absolute guarantee for deposits throughout European Union territory.
Kokoontuessaan 15. lokakuuta Eurooppa-neuvoston on annettava virallisesti ehdoton takuu talletuksille kaikkialla Euroopan unioni alueella.
deposit
volume_up
käkteisraha {sustantivo}

Ejemplos de uso para "deposit" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Englishand the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility
on edelleen 2,00 %, maksuvalmiusluoton korko 3,00 % ja talletuskorko 1,00 %.
EnglishWhy should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
Miksi yritys perustaisi neljä toimistoa ja maksaisi 500 000 euron vakuuden?
Englishlending facility and the deposit facility will remain unchanged at 3.25%, 4.25%
on edelleen 3,25 %, maksuvalmiusluoton korko 4,25 % ja talletuskorko 2,25 %.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika (
EnglishECB Opinion on a Finnish draft law on State capital investment in deposit banks
EKP:n lausunto Suomen lakiehdotuksesta valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin 
EnglishECB Opinion on amendments to the legislation on the deposit guarantee fund in Romania
EKP:n lausunto talletustakuurahastoa koskevan lainsäädännön muutoksista Romaniassa
EnglishThe deposit system also exists in parts, and I repeat in parts, of Spain and Portugal.
Panttijärjestelmä on käytössä myös osassa, toistan osassa, Espanjaa ja Portugalia.
Englishinterest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will
prosentissa, maksuvalmisluoton korko 5,75 prosentissa ja talletuskorko 3,75
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Meillä on talletustakuut piensäästäjille ja jopa melko suurille säästäjille.
Englishoperations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit
prosentissa, maksuvalmisluoton korko 5,25 prosentissa ja talletuskorko 3,25 prosentissa.
EnglishIt is right to raise deposit guarantee protection to a EUR 50 000 minimum across the Union.
On oikein nostaa talletustakuun vähimmäisraja 50 000 euroon kaikkialla unionissa.
EnglishWhat happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
Viime kesän tapahtumat panevat pohtimaan talletusten vakuusjärjestelmiä.
EnglishECB Opinion on Finnish legislation on State capital investments in deposit banks
EKP:n lausunto valtion pääomasijoituksia talletuspankkeihin koskevasta Suomen lainsäädännöstä
EnglishEurosystem contribution to the Commission’s consultation on Deposit-Guarantee Schemes
Eurojärjestelmän vastaus komission julkiseen kuulemiseen talletusten vakuusjärjestelmistä
EnglishGermany too offers much inspiration with regard to its deposit system.
Saksan panttijärjestelmästä voitaisiin myös monessa suhteessa ottaa mallia.
EnglishECB Opinion on the introduction of a seven-day deposit facility in Latvia
EKP:n lausunto seitsemän päivän pituisen talletusmahdollisuuden käyttöönotosta Latviassa
EnglishWe will come next week with proposals on deposit guarantee schemes and on accounting rules.
Ensi viikolla annamme ehdotukset talletustakuujärjestelmistä ja kirjanpitosäännöistä.
EnglishEveryone can level well-founded criticism at the German deposit system.
Jokainen voi esittää perusteltua kritiikkiä Saksan panttijärjestelmästä.
EnglishThe German deposit system – as most Germans agree – is not an attractive solution.
Saksan panttijärjestelmä – kuten useimmat saksalaiset myöntävät – ei ole houkutteleva ratkaisu.
Englishrates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain
on edelleen 3,25 %, maksuvalmiusluoton korko 4,25 % ja talletuskorko