Cómo se dice "depreciation" en finlandés

EN

"depreciation" en finlandés

volume_up
depreciation {sustantivo}

EN depreciation
volume_up
{sustantivo}

1. general

depreciation (también: devaluation)
Currency depreciation is significantly higher in Ireland, Spain and the Netherlands in particular.
Erityisesti Irlannissa, Espanjassa ja Alankomaissa rahan arvon aleneminen on merkittävästi nopeampaa.
The relative depreciation of the euro has increased external demand and the departure of Lafontaine has increased the confidence of the German business sector.
Euron arvon aleneminen on kasvattanut ulkomaista kysyntää. Lafontainen ero on puolestaan vahvistanut saksalaisten yrittäjien luottamusta.
I think that the transition scheme is a good idea, as it gets rid of double taxation, while taking depreciation into consideration too.
Siirtymäjärjestely on mielestäni hyvä ajatus, koska sen avulla päästään eroon kaksinkertaisesta verotuksesta, ja samalla otetaan huomioon myös arvon aleneminen.

2. economía

depreciation
volume_up
arvonalennus {sustantivo}
depreciation
volume_up
arvonvähennys {sustantivo}
A 10% depreciation of the US dollar and the yen against the euro, accompanied by a 10% fall in the price of gold, would wipe out all the ECB' s existing capital.
Dollarin ja jenin 10 prosentin arvonvähennys euroon verrattuna, johon liittyy kullan hinnan 10 prosentin lasku, hävittäisi koko EKP:n nykyisen pääoman.

Sinónimos (inglés) para "depreciation":

depreciation

Ejemplos de uso para "depreciation" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf it had experienced that depreciation, it would have benefited from a tourist boom.
Jos se olisi laskenut valuuttansa arvoa, se olisi hyötynyt matkailun noususta.
EnglishExploding oil prices, agricultural problems, the depreciation in the euro.
Öljyn hinnan räjähdysmäinen nousu, maatalousongelmat, euron kurssin lasku.
EnglishWe believe that a depreciation right should be allowed on profits of up to EUR 5 000.
Mielestämme poisto-oikeus pitäisi sallia enintään 5 000 euron voitoista.
EnglishFarmers' income is penalised by this depreciation of the currency.
Rahanarvon heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti maanviljelijöiden tulotasoon.
EnglishA monetary crisis is defined as the depreciation of a currency by more than 25% in one year.
Talouskriiseiksi lasketaan tilanteet, joissa rahan arvo heikkenee yli 25 prosenttia vuodessa.
EnglishThe state of the economy of Greece requires a depreciation of its currency.
Kreikan talouden tila vaatii sen valuutan arvon laskemista.
EnglishCompared to the beginning of the year, the euro depreciation in real effective terms amounts to around 7%.
Tämän vuoden alkuun verrattuna euron reaaliarvo on laskenut noin 7 prosenttia.
EnglishHow do European leaders intend to combat this depreciation?
Miten eurooppalaiset vastuuhenkilöt haluavat taistella tätä euron heikentymistä vastaan?
EnglishThat is why these depreciation laws cannot be free, and the business of each individual country alone.
Sen vuoksi nämä poisto-oikeudet eivät voi olla vapaita ja pelkästään jäsenmaiden oma asia.
EnglishWhat is stopping us from applying a longer depreciation period to the Lisbon investments too?
Mikä estää meitä soveltamasta pitempää poistoaikaa myös Lissabonin strategian mukaisiin investointeihin?
EnglishThe second cause is the depreciation of the euro and, therefore, of all the participating European currencies.
Toisena syynä on euron ja siten kaikkien euron osana olevien eurooppalaisten valuuttojen arvon lasku.
EnglishThe budget is intended to increase by 3 % whilst monetary depreciation in the Member States stands at 1.8 % on average.
Talousarviota pitäisi siten lisätä 3 %, kun jäsenvaltioiden rahanarvon heikkeneminen on keskimäärin 1, 8 %.
EnglishThat is why we should also support Commissioner Kovács in tabling more proposals for progressive depreciation.
Siksi meidän pitäisi myös tukea komission jäsentä Kovácsia esittämään enemmän ehdotuksia asteittaisesta torjunnasta.
EnglishIn public infrastructures, the name of the game is now long depreciation periods and low revenues.
Tällä hetkellä pelin henki on se, että julkiset infrastruktuurit joutuvat sietämään pitkiä arvonalennuskausia ja alhaisia tuloja.
EnglishIn assessing depreciation in bookkeeping, Member States might thereby try to shake off responsibility for mistakes.
Suorittaessaan poistoja kirjanpidosta jäsenmaat saattavat sillä keinoin yrittää välttää omaa vastuutaan virheistä.
EnglishThe depreciation of world prices means that the European Union can no longer maintain its trading position on the world market.
Euroopan unioni ei voi enää säilyttää asemiaan maailmanmarkkinoilla maailmanhintojen laskemisen takia.
EnglishFrontex supplies 80% for charter ships, aircraft, fuel, everything except for material depreciation.
Frontex toimittaa 80 prosenttia vuokralaivoista, lentokoneista, polttoaineesta, kaikesta muusta paitsi materiaalin arvon alenemisesta.
EnglishDo new businesses and enterprises using risk capital not need new rules on depreciation, new allowances and reserves?
Eivätkö uudet yritykset ja riskipääomayritykset tarvitse uutta poistojärjestelmää, uusia verohelpotuksia ja varauksia?
EnglishAre the rules on depreciation right?
EnglishThe euro is experiencing depreciation at a time when there is talk about Greece needing to receive a second loan from the European Union.
Euron arvo on laskussa samalla, kun puhumme toisen lainan myöntämisestä Euroopan unionilta sitä tarvitsevalle Kreikalle.