Cómo se dice "deprived" en finlandés

EN

"deprived" en finlandés

EN deprived
volume_up
{adjetivo}

deprived (también: destitute, indigent, needy, poor)
To make matters even worse: in Northampton, alone, the area that was affected was a socially deprived one where people basically have very little insurance coverage.
Mikä vielä pahempaa: yksin Northamptonissa vahinkoja kärsinyt alue on sosiaalisesti köyhä eikä sen asukkailla yleensä ole kattavaa vakuutusta.
deprived (también: scant, scarce, sparse, thin)
volume_up
niukka {adj.}
deprived (también: ill-fated)

Sinónimos (inglés) para "deprived":

deprived

Ejemplos de uso para "deprived" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHuge sectors of society are sleep-deprived, and let's look at our sleep-o-meter.
Huomattava osa nykyajan ihmisistä on univajeisia, vilkaistaanpa unimittariamme.
EnglishIn addition, wireless is essential in areas currently deprived of such access.
Lisäksi langaton palvelu on keskeinen alueilla, joilta saatavuus vielä puuttuu.
EnglishIts principal source of income is tourism, and of that it is currently deprived.
Tällä hetkellä se ei saa tuloja pääasiallisesta tulolähteestään matkailusta.
EnglishShe could have told us of how ETA deprived her of her husband, Senator Casas.
Hän voisi itse sanoa meille, miten ETA vei hänen aviomiehensä, senaattori Casasin.
EnglishFor decades we were deprived of the opportunity for normal economic development.
Meillä ei ollut vuosikymmeniin mahdollisuutta normaaliin talouskehitykseen.
EnglishIf we take the Council' s route, Parliament will be deprived of all legislative power.
Jos etenemme neuvoston tietä, parlamentilta riistetään kaikki lainsäädäntövalta.
EnglishMember States will in practice be deprived of one of their sovereign powers.
Jäsenvaltioilta vietäisiin itse asiassa yksi niiden suvereeneista oikeuksista.
EnglishThe world was waiting to hear my words on Socrates and was deprived of them.
Maailma odotti kuulevansa sanani Sokrates-ohjelmasta, jotka siltä riistettiin.
EnglishHowever, thousands of Tibetans living in Nepal have been deprived of this right.
Silti tuhansilta Nepalissa asuvilta tiibetiläisiltä on evätty tämä oikeus.
EnglishBy withdrawing his proposal, Mr Barroso has deprived Parliament of its right.
Vetämällä pois ehdotuksensa Barroso on evännyt parlamentilta sille kuuluvan oikeuden.
EnglishFarmers are deprived of everything without any compensation and are forced to flee.
Maanviljelijöiltä viedään kaikki antamatta mitään tilalle, ja he joutuvat pakenemaan.
EnglishTheir taste buds will no longer be deprived by Europe's chocolate police.
Heidän makunystyränsä eivät enää joudu kärsimään Euroopan suklaapolitiikan takia.
EnglishScheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakeluohjelma (
EnglishThey are not going to be deprived of these products, and you cannot stop them.
He eivät aio sallia sitä, että heiltä viedään nämä tuotteet, ettekä te voi estää heitä.
EnglishOur North American competitors do not allow themselves to be so easily deprived.
Pohjoisamerikkalaisia kilpailijoitamme ei riistetäkään niin helposti.
EnglishWe are being deprived because we have no explanation of how he voted on the Plan Colombia.
Olemme pettyneitä, koska emme tiedä, miten hän äänesti Kolumbia-suunnitelmasta.
EnglishThey are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
Heiltä on viety oikeus edustukseen, vaikka heillä oli oikeus äänestää.
EnglishThis affects millions of people; millions of people would be deprived of information.
Tämä koskee miljoonia ihmisiä - miljoonilta riistettäisiin tällöin oikeus saada tietoa.
EnglishThey are still being held in inhuman conditions and deprived of access to medical care.
Vankeja pidetään yhä epäinhimillisissä oloissa, ja heidät jätetään ilman sairaanhoitoa.
EnglishHow social is it if the family is deprived of some of the nice things in life?
Miten sosiaalista on, jos perheeltä riistetään elämän hyviä asioita?