Cómo se dice "deputy" en finlandés

EN

"deputy" en finlandés

volume_up
deputy {sustantivo}

EN deputy
volume_up
{sustantivo}

1. general

deputy
volume_up
varajohtaja {sustantivo}
Brian Halpin, Deputy Director General of the Central Bank of Ireland;
Brian Halpin, Irlannin keskuspankin hallinnollinen varajohtaja
An Italian policeman has confessed and today the deputy head of the Sismi, the Italian intelligence service, has been arrested.
Yksi italialainen poliisi on tunnustanut, ja tänään Italian tiedustelupalvelun Sismin varajohtaja on pidätetty.
Let us note the fact that the deputy director was arrested because he was considered to be responsible for this abduction.
On merkille pantavaa, että varajohtaja pidätettiin, koska hänen katsottiin olevan vastuussa tästä sieppauksesta.
deputy (también: delegate, envoy, exhibitor, proponent)
volume_up
edustaja {sustantivo}
I very much welcome the decision to appoint a representative of the Serb minority as Deputy Prime Minister.
Pidän erityisen myönteisenä päätöstä nimittää serbialaisvähemmistön edustaja varapääministeriksi.
In the meantime, someone can already be appointed to be responsible for the common foreign and security policy, together with his or her deputy.
Sillä välin voidaan nimittää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean tason edustaja ja hänen sijaisensa.
Some people are indeed working hard for democracy in Turkey, and the AKP deputy Faruk Ünsal spoke out against this particular verdict.
Jotkut ihmiset todella työskentelevät voimakkaasti sen puolesta, että demokratia toteutuu Turkissa, ja AKP-puolueen edustaja Faruk Ünsal vastusti tätä nimenomaista tuomiota.
deputy
volume_up
viransijainen {sustantivo}

2. Estados Unidos

deputy
volume_up
apulaisseriffi {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "deputy":

deputy

Ejemplos de uso para "deputy" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have sent messages, we have spoken to the Deputy Foreign Minister on my behalf.
Olemme lähettäneet viestejä ja olemme puhuneet varaulkoministerin kanssa puolestani.
EnglishI should point out that similar messages were conveyed to the Deputy Foreign Minister.
Haluaisin huomauttaa, että varaulkoministerille välitettiin samanlaisia viestejä.
EnglishOne is the deputy head of al-Qa'ida in Yemen, and one has blown himself up.
Yksi heistä on al-Qaidan kakkosmies Jemenissä, ja yksi on räjäyttänyt itsensä.
EnglishOur Deputy Foreign Minister praised the shared values of the UK and Saudi Arabia.
Varaulkoministerimme ylisti Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saudi-Arabian yhteisiä arvoja.
EnglishThis deputy will report to both the OSCE and the Council of the European Union.
Tämä sijainen raportoi sekä ETYJ: lle että Euroopan unionin neuvostolle.
EnglishThere is some good news, such as Mr Dandari's appointment as Deputy Prime Minister.
On hyviäkin uutisia, esimerkiksi varapääministeri Dardarin nimittäminen.
EnglishAs deputy coordinator, I believe that this represents an important step.
Koordinaattorin sijaisen ominaisuudessa katson, että tämä on tärkeä askel.
EnglishTherefore, the Deputy SACEUR was appointed operation commander in early July.
Tämän vuoksi apulaiskomentaja (DSACEUR) nimitettiin operaation komentajaksi heinäkuun alussa.
EnglishA team presided over by Parliament's Deputy Secretary General has drawn up the initial list.
Ensimmäisen luettelon laati parlamentin apulaispääsihteerin johtama ryhmä.
EnglishIs it the Deputy Secretary-General of the Council, Mr de Boissieu, who is behind this?
Onko ehdotuksen takana neuvoston varapääsihteeri Pierre de Boissieu?
EnglishI regret that I cannot answer the question about the appointment of a deputy director.
Suokaa anteeksi, mutta en voi vastata kysymykseen, joka koskee apulaisjohtajan nimittämistä.
EnglishThe Deputy Prime Minister, Mr Vondra, has shown great honesty by clearly admitting it.
Varapääministeri Vondra on myöntänyt sen rehellisesti ja avoimesti.
EnglishHowever, the Junta chief, General Than Shwe, remained, along with his deputy, Maung Aye.
Sotilasjuntan johtaja kenraali Than Shwe ja varakenraali Maung Aye jäivät kuitenkin jäljelle.
EnglishThey should be lodged with the Deputy Secretary-General in R 00.101 in the Louise Weiss building.
Ne tulee jättää apulaispääsihteerille huoneeseen 00.101 Louise Weiss -rakennuksessa.
EnglishWhen I go into the operating theatre, I choose a deputy and an assistant; I do not want a school.
Kun menen leikkaussaliin, valitsen avustajan ja assistentin; en halua mitään koulua.
EnglishMrs Kovács is my deputy on the executive of the Socialist Group.
Magda Kósáné Kovács on sosialidemokraattisen ryhmän johtavan elimen varapuheenjohtaja.
EnglishMorgan Tsvangirai has been arrested as has his deputy Welshman Ncube.
Morgan Tsvangirai ja hänen varamiehensä Welshman Ncube on pidätetty.
EnglishNominations must be submitted to the Oldest Member through the offices of the Deputy Secretary-General.
Ehdokkuudesta on ilmoitettava ikäpuhemiehelle apulaispääsihteerin välityksellä.
EnglishYesterday we heard an address by the Deputy Prime Minister of Georgia, Giorgi Baramidze.
Eilen meille puhui Georgian varapääministeri Giorgi Baramidze.
EnglishWhere is the Deputy Secretary-General, since he is not at this debate?
Missä on varapääsihteeri, kun hän ei ole paikalla keskustelussa?