Cómo se dice "description" en finlandés

EN

"description" en finlandés

volume_up
description {sustantivo}

EN description
volume_up
{sustantivo}

description (también: depiction, map, mapping, narration)
volume_up
kuvaus {sustantivo}
Tap the Description box, and then type a description for the account.
Napauta Kuvaus-ruutua ja kirjoita tilin kuvaus.
By default, the Description box is filled automatically with your e-mail address.
Oletusarvon mukaan sähköpostiosoitteesi on automaattisesti Kuvaus-ruudussa.
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät (keskustelu)
description (también: history, narration, narrative, relation)
volume_up
kertomus {sustantivo}
If it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
Jos se on vain kuvaileva kertomus, on helppo päätellä, mikä sen tulos on.
The report gives a very good description of the next steps to be taken.
Kertomus antaa hyvän kuvauksen seuraavista askeleista.
I would to like to examine in more detail whether the report is supposed to be a description or an evaluation.
Haluaisin kyllä jo tarkemmin pohtia, onko se kuvaileva kertomus vai arvioiva kertomus.
description (también: form, kind, sort, turn)
volume_up
tyyppi {sustantivo}
description (también: excuse, explanation, gloss, notation)
volume_up
selitys {sustantivo}
description (también: breed, form, ilk, kind)
volume_up
laji {sustantivo}
description (también: grade, kind, quality)
volume_up
laatu {sustantivo}
description
volume_up
tuntomerkit {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "description":

description

Ejemplos de uso para "description" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhen I entered this Parliament, I was given a lurid description of Mr Posselt.
Kun tulin tähän parlamenttiin, kollega Posseltia kuvattiin minulle värikkäästi.
EnglishMr Mann gave a detailed description of the German occupational pension system.
Thomas Mann kuvasi yksityiskohtaisesti Saksan ammatillista lisäeläkejärjestelmää.
EnglishFor the first category, the sales description will continue to use the term 'veal'.
Ensimmäisen luokan yhteydessä myyntinimikkeenä käytetään edelleen termiä "vasikka".
EnglishThe ideological baggage you packed into your question defies description.
Kysymyksenne oli niin ideologinen, että sitä on mahdotonta edes sanoin kuvailla.
EnglishUN staff, in their daily working lives, demonstrate the truth of this description.
Tämän kuvauksen YK:n henkilöstö osoittaa todeksi jokapäiväisellä työllään.
EnglishSecondly, I do not agree with the description of this tax as an attempt at a Tobin tax.
Toiseksi en ole samaa mieltä tämän veron luonnehtimisesta Tobin-veron kokeiluksi.
EnglishThe Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Neuvoston mietintö vuodesta 2007 esittää osuvan kuvauksen näistä aiheista.
EnglishI fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
Tuen ehdottomasti mietinnön johdanto-osan D kappaleessa olevaa lobbauksen määritelmää.
EnglishThe description of what those circumstances might be was rather vague.
Laissa ei kuitenkaan selvästi kerrottu, mitkä tällaiset olosuhteet voisivat olla.
EnglishI have nothing to add, in this speech, to Mr Poettering’s description of him.
Minulla ei ole mitään lisättävää jäsen Poetteringin kuvaukseen hänestä.
EnglishRead a description of the items that appear next to the currently selected element
Lukee valittuna olevan elementin vieressä olevien kohteiden kuvauksen.
EnglishThere should be no different description of the same product in various countries.
Samoissa tuotteissa ei pitäisi olla eri valtiossa erilaista kuvausta.
EnglishThe well established description of Scotch beef should continue to be used.
Vakiintunutta termiä skottilainen nauta pitää voida jatkossakin käyttää.
EnglishThis option sets Audio Description to run when you log on to Windows.
Tämä asetus ottaa lisä-äänipalvelun käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.
EnglishWe asked for a clear description of the criteria for research priorities.
Olemme pyytäneet tutkimuksen painopisteiden kriteerien selkeää kuvausta.
EnglishA better description of the spirit of the times, however, would be the world 'flexinsecurity'.
Ajan henkeä kuvaa kuitenkin paremmin sana ”flexinsecurity”, joustoturvattomuus.
EnglishWhen I heard Mr Bonde’s description, I wondered whether we had been reading the same document.
Kun kuulin jäsen Bonden kuvauksen, pohdin, mahdoimmeko lukea samaa asiakirjaa.
EnglishNot included in the description of mobile workers are rail transport workers.
Liikkuvien työntekijöiden määritelmään ei ole otettu mukaan rautatiekuljetusalan työntekijöitä.
EnglishMr Florenz provided an engaging description of the conflicts that will arise.
Jäsen Florenz esitti mukavan kuvauksen syntyvistä konflikteista.
English'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Syventymistä ja laajentumista on alettu käyttää tämän kaksitahoisen prosessin peruskuvauksena.