Cómo se dice "to detach" en finlandés

EN

"to detach" en finlandés

EN to detach
volume_up
[detached|detached] {verbo}

You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Sivupalkin pienoisohjelmia voi irrottaa ja asettaa minne tahansa työpöydällä.
However, you can detach gadgets from the sidebar and place them anywhere on the desktop.
Sivupalkin pienoisohjelmia voi kuitenkin irrottaa ja asettaa minne tahansa työpöydällä.
Right-click the gadget you want to detach, and then click Detach from Sidebar.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella irrotettavaa pienoisohjelmaa ja valitse Irrota sivupalkista.

Ejemplos de uso para "to detach" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou can detach all of the gadgets from Sidebar and place them on the desktop.
Voit siirtää kaikki pienoisohjelmat pois sivupalkista ja sijoittaa ne työpöydälle.
EnglishYou might want to close Sidebar if you detach all the gadgets from it.
Voit halutessasi sulkea sivupalkin, jos siirrät kaikki pienoisohjelmat pois siitä.
EnglishRight-click the gadget you want to detach, and then click Detach from Sidebar.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella irrotettavaa pienoisohjelmaa ja valitse Irrota sivupalkista.
EnglishYou can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Voit siirtää kaikki pienoisohjelmat pois sivupalkista ja sijoittaa ne minne tahansa työpöydällä.
EnglishTo detach a gadget from Sidebar, drag it to the desktop.
Voit siirtää pienoisohjelman pois sivupalkista vetämällä sen työpöydälle.
EnglishThe authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.
Maastrichtin sopimuksen laatijat halusivat sulkea Italian pois mantereestamme ja siten jakaa unionin.
EnglishIt is too easy to detach this so-called purely technical directive from moral and ethical considerations.
On aivan liian helppoa pitää tätä puhtaasti teknistä direktiiviä erossa moraalisista ja eettisistä pohdinnoista.
EnglishIf you want to detach the one from the other, then you will end up proposing a solution that lacks both fairness and solidarity.
Jos nämä halutaan erottaa tosistaan, lopullinen ratkaisuehdotus ei ole kovinkaan oikeudenmukainen eikä solidaarinen.
EnglishIt must detach itself from those forces – the military and the security apparatus – that do not want peaceful dialogue – particularly with regard to the Kurdish question.
Sen on irtauduttava tahoista – sotilas- ja turvallisuuskoneistosta – jotka eivät halua rauhanomaista vuoropuhelua etenkään kurdikysymyksessä.
EnglishThe proclamation of independence may therefore cause destabilisation in, say, Bosnia and Herzegovina, from which provinces settled by Serbs may wish to detach themselves.
Itsenäisyysjulistus voikin aiheuttaa horjumista esimerkiksi Bosniassa ja Hertsegovinassa, jonka serbien asuttamat maakunnat saattavat toivoa irrottautumista.
EnglishRegarding the ideological aspect, no one is taken in: this statute's primary objective is to detach the elected representative from his State of origin completely.
Ideologisetkin tavoitteet ovat varsin läpinäkyviä: tämän ohjesäännön ensisijaisena tavoitteena on erottaa parlamenttiin valitut edustajat täydellisesti kotimaastaan.
EnglishIt will be much more difficult for us to detach ourselves from it at an emotional level, to recognise it as an unethical penalty and banish it forever from human consciousness.
Paljon vaikeampaa meidän on irrottautua siitä emotionaalisella tasolla ja myöntää, että se on epäeettinen rangaistus, sekä karkottaa se ihmisten tietoisuudesta.
EnglishOne of the problems which concerned us the most, and which was very difficult to solve, was precisely to detach the Middle East peace process from the Mediterranean Conference.
Yksi meitä eniten vaivanneista kysymyksistä ja johon kovin ponnistuksin löysimme ratkaisun oli Lähi-idän rauhanprosessin pitäminen erillään Välimeren konferenssista.
EnglishThese measures are a violation of the integrity of children and will only serve to detach them from the family unit, whose key educative role is treated with profound contempt.
Nämä toimenpiteet kuitenkin loukkaavat lapsen koskemattomuutta ja ainoastaan edesauttavat tämän irtaantumista perheestä, jonka oleellista kasvatuksellista roolia ei kunnioiteta.