Cómo se dice "to devour" en finlandés

EN

"to devour" en finlandés

EN to devour
volume_up
[devoured|devoured] {verbo}

Ejemplos de uso para "to devour" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Meillä on entistä vähemmän aikaa, joten ahmaisemme matkailukohteen toisensa jälkeen.
EnglishPeople are asking themselves whether a monster has been created which will devour us all.
Ihmetellä voi, onko tästä tuloksena kaiken tuohoava hirviö.
EnglishIf this happens, the market will devour even itself.
Jos näin tapahtuu, markkinat tuhoavat jopa itsensä.
EnglishExperience shows that languages which are used more widely and in a more economically active way 'devour' small ones.
Kokemus osoittaa, että laajemmin ja taloudellisesti aktiivisemmin käytetyt kielet "ahmaisevat" pienemmät.
EnglishAs a consequence of the Treaty of Lisbon, people are now saying that Parliament should devour a greater proportion of the money.
Lissabonin sopimuksen seurauksena ihmiset sanovat nyt, että parlamentin pitäisi ahmaista suurempi osa rahoista.
EnglishKonrad Adenauer once said - and he knew what he was saying - that the surest way to pacify a tiger was to allow it to devour you.
Konrad Adenauer sanoi kerran tiesin mistä hän puhui , että varmin tapa rauhoittaa tiikeri on antaa sen hotkaista sinut suuhunsa.
EnglishCombating the pests that devour and damage crops is a necessary challenge in terms of both food security and the protection and improvement of our environment.
Viljelykasveja syövien ja tuhoavien tuholaisten torjunta on olennainen haaste elintarviketurvallisuuden sekä ympäristön laadun suojelun ja parantamisen kannalta.
EnglishThe concentrations that everyone aspires to control are only, in fact, the logical outcome of this competition in which the biggest fish naturally devour the smallest.
Yrityskeskittymät, joita kaikki haluavat kilvan valvoa, ovat itse asiassa ainoastaan looginen seuraus tästä kilpailusta, jossa suuremmat luonnollisesti ahmaisevat pienemmät.