EN discourse
volume_up
{sustantivo}

1. general

discourse (también: chat, confab, conversation, debate)
volume_up
keskustelu {sustantivo}
Today's debate is a valuable part of that discourse.
Tämänpäiväinen keskustelu on merkittävä osa tuota vuoropuhelua.
The official discourse of incentivising research and innovation is not enough to achieve this.
Virallinen keskustelu tutkimuksen ja innovaation kannustamisesta ei riitä tämän saavuttamiseen.
The European Union's discourse on this subject is frequently hypocritical, and it operates a policy of double standards.
Euroopan unionin tätä koskeva keskustelu on usein tekopyhää, ja se toteuttaa kaksinaismoralistista politiikkaa.
discourse (también: accent, address, conversation, language)
volume_up
puhe {sustantivo}
discourse (también: paper, presentation, talk)
volume_up
esitelmä {sustantivo}
discourse (también: performance, presentation, program, proposal)
volume_up
esitys {sustantivo}

2. lingüística

discourse
volume_up
diskurssi {sustantivo}

Ejemplos de uso para "discourse" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRacist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.
Rasistisella puheella käytetään ilmaisunvapautta hyväksi, eikä sitä voida suvaita.
EnglishWhat is urgently needed is discourse characterised by truth, courage and results.
Nyt tarvitaan kiireesti rehellistä, rohkeaa ja tuloksellista keskustelua.
EnglishThat is the most despicable form of political discourse or activity that I have ever come across.
En ole koskaan nähnyt näin halpamaista poliittista keskustelua tai toimintaa.
EnglishWe have constructed a common discourse based on four pillars.
Me olemme laatineet yhteisen esityksen, joka perustuu neljään pilariin.
EnglishSecond, it promotes the emergence of a discourse sustained and justified by the need for alternatives.
Toiseksi se edistää keskustelua, jota ylläpidetään ja oikeutetaan vaihtoehtojen tarpeella.
EnglishNothing reassures people so well as lengthy scientific discourse: doubts remain, nonetheless.
Mikäänhän ei vakuuta ihmistä yhtä hyvin kuin pitkät tieteelliset litaniat - epäilyt säilyvät silti.
EnglishThe exemplary nature of the French 35-hour week says more than any lengthy discourse on the subject.
Ranskassa kokeiltu 35-tuntinen työviikko kertoo aiheesta enemmän kuin pitkälliset keskustelut.
EnglishWe must also remove the word 'race' from our discourse.
Meidän on myös lakattava käyttämästä keskusteluissamme sanaa " rotu" .
EnglishYou may be aware of my personal commitment to support the human security discourse.
Ehkä tiedättekin, että olen henkilökohtaisesti sitoutunut kannattamaan ihmisten turvallisuutta koskevaa diskurssia.
EnglishOtherwise, we will be leaving rational discourse behind.
Muussa tapauksessa voimme sanoa hyvästit järkevälle keskustelulle.
EnglishI would ask that we bring forward discourse on the finality of science, and also on ethics in Europe.
Pyytäisin, että edistämme Euroopassa keskustelua tieteen päämäärähakuisuudesta ja myös etiikasta.
EnglishThis left-wing discourse has only exacerbated the problems.
Tällaiset vasemmistolaispuheet ovat vain pahentaneet ongelmia.
EnglishThis is not the way that political discourse should be conducted.
Tämä ei ole oikea tapa käydä poliittista keskustelua.
EnglishI consider it difficult to pursue this theoretical discourse.
Minusta on vaikea jatkaa teoreettista keskustelua siitä.
EnglishThe human rights discourse is by definition global.
Ihmisoikeusvuoropuhelu on määritelmänsä mukaan maailmanlaajuista.
EnglishTo mix discourse on homosexual people and on racism discredits the promotion of human rights.
Homoseksuaaleja ja rasismia koskevien keskustelujen yhdistäminen on epäedullista ihmisoikeuksien edistämisen kannalta.
EnglishI am surprised by, and very disappointed with, Mr Mandelson’s ultra-liberal discourse, but that is just by the by.
Olen yllättynyt Mandelsonin ääriliberalistisista ajatuksista ja – sivumennen sanoen – hyvin pettynyt niihin.
EnglishFifthly, it requires a policy of discrediting the social and political discourse of violent people.
Viidenneksi se edellyttää politiikkaa, jossa evätään väkivaltaisilta ihmisiltä oikeus sosiaaliseen ja poliittiseen keskusteluun.
EnglishPersonally I do not take your discourse as a discourse against Europe but as a call to build Europe in a different way.
Henkilökohtaisesti en pidä diskurssianne Euroopan vastaisena, vaan kehotuksena rakentaa Eurooppaa eri tavalla.
EnglishThe report will be part of a very important discourse.