Cómo se dice "discreet" en finlandés

EN

"discreet" en finlandés

EN discreet
volume_up
{adjetivo}

discreet (también: subtle)
There are possibilities for silent, almost discreet integration, but is that really what you want?
Hiljainen, lähes hienovarainen yhdentyminen on mahdollista, mutta sitäkö te oikeasti haluatte?
On the Union’s side, however, we are more than discreet; I would even go so far as to say we are not present.
Euroopan unioni puolestaan on enemmän kuin hienovarainen, ja sanoisin jopa, että emme ole läsnä.
These societies need our support; they need our essential but discreet support and I stress the word 'discreet' for obvious historic and political reasons.
Nämä yhteiskunnat tarvitsevat tukeamme; ne tarvitsevat olennaista mutta hienovaraista tukeamme, ja korostan sanaa "hienovarainen" ilmiselvistä historiallisista ja poliittisista syistä.
discreet (también: composed, cool, deaden, demure)
It was a praiseworthy initiative, but the campaign was discreet to say the least.
Se oli kiitettävä aloite, mutta kampanja oli vähintäänkin hillitty.
We believe that, rather than fixing our position in a political declaration, it would be more effective to undertake direct and discreet dialogue with the Algerian authorities.
Mielestämme on tehokkaampaa aloittaa suora ja hillitty vuoropuhelu Algerian viranomaisten kanssa sen sijaan, että ilmoittaisimme kannastamme poliittisen julistuksen muodossa.
discreet (también: delicate, diplomatic, tactful, tasteful)
discreet (también: inconspicuous)

Sinónimos (inglés) para "discreet":

discreet

Ejemplos de uso para "discreet" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis is a function of the presidency on which the Taoiseach was curiously discreet.
Tästä puheenjohtajavaltion velvollisuudesta ei kumma kyllä juurikaan puhunut.
EnglishAt the time, however, your disapproval was so much more discreet - when it existed!
Silloin kuitenkin paheksuitte tapahtumia paljon hillitymmin, jos lainkaan!
EnglishThat was the method of discreet projects that cleared the way and created momentum.
Tuo menetelmä loi erillisin hankkein rajalinjoja ja aiheutti jännitteitä.
EnglishThere are those who have said that it is safe for him to be returned if his behaviour is discreet.
On niitä, jotka sanovat, että hänen on turvallista palata, jos hän käyttäytyy hillitysti.
EnglishWe have tried on many occasions either to speak up openly or to try discreet diplomacy.
Olemme useaan kertaan yrittäneet joko ilmaista kantamme avoimesti tai kokeilla tahdikasta diplomatiaa.
EnglishThere will perhaps be a discreet entry, in small letters on the back of the package, indicating its new composition.
Pakkauksen kääntöpuolelle lisätään pienin kirjaimin mitätön maininta tuotteen uudesta koostumuksesta.
EnglishThe President made a discreet reference to the reason.
Puhemiehemme antoi hienovaraisen vihjeen.
EnglishFuel cells are discreet, efficient energy converters that considerably reduce the production of greenhouse gases.
Polttokennot ovat hiljaisia ja tehokkaita energiamuuntajia, jotka vähentävät huomattavasti kasvihuonekaasujen tuotantoa.
EnglishI have been given clear assurances that the engineers will be extremely discreet and will not cause any disruption to our work.
Minulle vakuutettiin, että teknikot toimivat äärimmäisen huomiota herättämättömästi eivätkä häiritse työtämme.
EnglishEurope has played a discreet but effective role, in particular with its special envoy whom we should also congratulate.
Eurooppa ja erityisesti sen erikoislähettiläs, jota meidän on syytä onnitella, toimivat asiassa hienovaraisesti, mutta tehokkaasti.
EnglishWe therefore suggest that hydrogen vehicles should bear discreet labels on the components that contain hydrogen.
Ehdotamme sen vuoksi, että vetykäyttöisissä ajoneuvoissa olisi oltava hillityt merkinnät, joilla osoitetaan, että tietyt osat sisältävät vetyä.
EnglishI would suggest that what constitutes 'discreet' behaviour in Iran is rather different from what that might mean in our own Member States.
Haluaisin sanoa, että se, mikä on ”hillittyä" käytöstä Iranissa, eroaa paljon siitä, mitä se tarkoittaa meidän jäsenvaltioissamme.
EnglishI believe we should continue to take the approach followed thus far, relying at least for now on discreet diplomatic activity.
Uskon, että meidän on jatkettava tähän saakka noudatettavaa lähestymistapaa luottaen ainakin tästä eteenpäin hienovaraiseen diplomaattiseen toimintaan.
EnglishWith regard to the question on Northern Ireland - thank you, Mrs Dodds: it is true that we have made a great - discreet - effort for Northern Ireland.
Kiitän jäsen Doddsia Pohjois-Irlantia koskeneesta kysymyksestä. On totta, että olemme ponnistelleet varovaisesti Pohjois-Irlannin asiassa.
EnglishWe are surprised, in particular, that the voices of prestigious independent intellectual, religious and political figures should have been so discreet.
Meitä kummastuttaa nimenomaan, että intellektuellien, kirkonmiesten ja riippumattomien poliitikkojen arvostamat äänet ovat vaienneet liiaksi.
EnglishI think that there is one subject on which the Council has been particularly discreet, to a certain extent appropriately, and that is the subject of enlargement.
Yhden aiheen osalta neuvosto on mielestäni ollut erityisen hienotunteinen, kuten tietyssä määrin on soveliasta, ja se on laajentuminen.
EnglishIt is hard to say this at the moment, so I will be very discreet, but there is one country, Russia, which for 20 years felt that it was badly treated.
Tällä hetkellä tästä on vaikea puhua, joten pyrin olemaan hienotunteinen, mutta tämä maa, Venäjä, on jo 20 vuoden ajan tuntenut olevansa kaltoin kohdeltu.
EnglishThere has been, in discreet terms, a technical error, actually some sort of tampering, and, indeed, this is something that must not happen again.
Kyseessä oli tekninen virhe näin kauniisti ilmaistuna , mutta tosiasiassa kyse on pikemminkin jonkinasteisesta temppuilusta, joka ei todellakaan saa enää toistua.
EnglishPolitical solutions are also needed, but all that these more discreet efforts of ours have involved so far is further humiliation and destruction of the opposition.
Poliittisia ratkaisujakin tarvitaan, mutta nämä hienotunteiset toimemme ovat tähän mennessä aiheuttaneet vain lisää nöyryytyksiä ja harmia oppositiolle.
EnglishThe Council will continue to pursue discreet but firm diplomacy and will continue its policy of encouraging all forms of progress towards democracy and the rule of law.
Neuvosto noudattaa siis politiikkaansa ja jatkaa hienovaraista mutta lujaa diplomatiaa tarkoituksenaan rohkaista kaikkia tapoja edistää demokratiaa ja oikeusvaltiota.