Cómo se dice "disk" en finlandés

EN

"disk" en finlandés

volume_up
disk {sustantivo}

EN disk
volume_up
{sustantivo}

1. general

disk (también: board, disc, leaf, plate)
volume_up
levy {sustantivo}
To determine if the disk needs to be defragmented or not, click Analyze disk.
Voit selvittää, kaipaako levy eheytystä, valitsemalla Analysoi levy.
Once the disk starts running out of room, Windows deletes older system images.
Kun levy alkaa täyttyä, Windows poistaa vanhimpia järjestelmän näköistiedostoja.
Try to repair the disk first, then return to Disk Defragmenter to try again.
Yritä ensin korjata levy ja palaa sitten Levyn eheytys -sovellukseen kokeilemaan toimintoa uudelleen.
disk (también: disc, puck)
volume_up
kiekko {sustantivo}
disk (también: record)
volume_up
äänilevy {sustantivo}
disk (también: vinyl)
volume_up
vinyyli {sustantivo}

2. Informática

disk (también: hard disk)
volume_up
kiintolevy {sustantivo}
If your hard disk appears to be working, the installation should be in progress.
Jos kiintolevy näyttää toimivan, asennus on luultavasti käynnissä.
Instead, format the hard disk during the Windows 7 installation process.
Alusta kiintolevy sen sijaan Windows 7 -asennuksen aikana.
A hard disk needs to be partitioned and formatted before you can store data on it.
Kiintolevy on osioitava ja alustettava, ennen kuin sille voi tallentaa tietoja.
disk (también: hard disk, hard disc)
volume_up
kovalevy {sustantivo}

Ejemplos de uso para "disk" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Suorituskyvyn parantaminen kiintolevyn eheytyksellä.
EnglishYou can increase your disk space by deleting Internet Explorer's temporary files.
Saat lisää levytilaa poistamalla Internet Explorerin väliaikaiset tiedostot.
EnglishFragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
Pirstoutuminen lisää kiintolevyn työtaakkaa, mikä voi hidastaa tietokonetta.
EnglishThe paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
Sivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi.
EnglishThere is not enough free disk space to store the edited picture on your computer.
Levytilaa ei ole riittävästi muokatun kuvan tallentamiseksi tietokoneeseen.
EnglishIf you created a Wizard Disk, connect the Wizard Disk to your old computer.
Jos olet luonut ohjatun toiminnon levykkeen, yhdistä se vanhaan tietokoneeseen.
EnglishIt also includes more details about resources, such as disk use and network use.
Se sisältää myös lisätietoja resursseista, kuten levyn ja verkon käytöstä.
EnglishYou can partition the hard disk so it contains a single volume or several volumes.
Voit osioida kiintolevyn siten, että se sisältää yksittäisen aseman tai useita asemia.
EnglishDisk Cleanup proceeds to remove all unnecessary files from your computer.
Levyn uudelleenjärjestäminen alkaa poistaa tietokoneen tarpeettomia tiedostoja.
EnglishUnnecessary files on your hard disk take up disk space and can slow down your computer.
Kiintolevyn tarpeettomat tiedostot vievät levytilaa ja hidastavat tietokonetta.
EnglishYou can increase your disk space by deleting temporary files from Internet Explorer.
Saat lisää levytilaa poistamalla Internet Explorerin väliaikaiset tiedostot.
EnglishInstall Windows 7 on a computer and format the hard disk during installation.
Asentaa Windows 7 tietokoneeseen ja alustaa kiintolevyn asennuksen aikana.
EnglishDo not back up files to the same hard disk that Windows is installed on.
Älä varmuuskopioi tiedostoja samalle kiintolevylle, jolle on asennettu Windows.
EnglishYou can delete this information to save hard disk space or to protect your privacy.
Poistamalla tiedot voit säästää levytilaa ja suojata yksityisiä tietojasi.
EnglishReformatting and repartitioning your hard disk deletes all information on that disk.
Kiintolevyn uudelleenalustaminen ja -osioiminen poistaa kaikki kyseisen levyn tiedot.
EnglishFor more information about NTFS, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Lisätietoja NTFS:stä on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.
EnglishIf the file is a system or program file, you can check your hard disk for errors.
Jos kyse on järjestelmä- tai ohjelmatiedostosta, voit etsiä virheitä kiintolevyasemasta.
EnglishIn the left pane, click Create a password reset disk, and then follow the instructions.
Valitse vasemmasta ruudusta Luo salasanan alustus -levyke ja toimi ohjeiden mukaan.
EnglishFloppy disk drives store information on floppy disks, also called floppies or diskettes.
Tietoja voi tallentaa levykeasemassa levykkeille, joita sanotaan myös disketeiksi.
EnglishTo help conserve disk space, you can manually delete older system images.
Levytilaa voi säästää poistamalla vanhoja järjestelmän näköistiedostoja itse.