Cómo se dice "dismissal" en finlandés

EN

"dismissal" en finlandés

volume_up
dismissal {sustantivo}
volume_up
to dismiss [a case] {vb}

EN dismissal
volume_up
{sustantivo}

dismissal (también: firing, termination, layoff)
volume_up
irtisanominen {sustantivo}
Employers will need to demonstrate that any dismissal or change of job is not linked to pregnancy.
Työnantajan on todistettava, että irtisanominen tai muutos eivät johdu raskaudesta.
Dismissal will be equivalent to deportment.
Irtisanominen merkitsee maastakarkotusta.
The dismissal of 43 language teachers after 15 to 30 years' service constitutes an unacceptable action by the Commission.
Näiden 43 kieltenopettajan irtisanominen 15–30 vuoden palveluksen jälkeen on komission osalta täysin tuomittava teko.

Ejemplos de uso para "dismissal" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe need to be assured that consistent under-performance must lead to dismissal.
Meidän on oltava varmoja siitä, että tehtävien jatkuva laiminlyönti johtaa erottamiseen.
EnglishPeople who are vulnerable to and affected by unjustified dismissal.
Nämä henkilöt ovat heikommassa asemassa ja heitä irtisanotaan perusteettomasti.
EnglishThey were given absolutely no prior information about the plans for their dismissal.
Heille ei annettu etukäteen mitään tietoa irtisanomissuunnitelmista.
EnglishI repeat, the Commission should apologise for the manner of their dismissal.
Toistan, että komission olisi pyydettävä anteeksi irtisanomistapaa.
EnglishThere should also be a guarantee against at least short-term dismissal.
Lisäksi työntekijöille olisi annettava suoja ainakin lyhytaikaisia irtisanomisia vastaan.
EnglishThe dismissal of the Santer Commission was the turning point in the Union' s financial management.
Santerin komission erottaminen muodosti käännekohdan unionin varainhoidossa.
EnglishMoreover, stricter legal protection against dismissal does not help in the search for a new job.
Lisäksi, vahvistettu irtisanomiskielto ei auta uuden työpaikan etsinnässä.
EnglishHere, as the PPE Group has pointed out in its amendments, the danger of dismissal is ever-present.
Näin kasvaa - ja tähän PPE-ryhmä on viitannut ehdotuksissa - irtisanomisvaara jatkuvasti.
EnglishFinally, a third point which particularly concerns us is the dismissal of Parliament' s opinion.
Lopuksi kolmas asia, joka häiritsee meitä erityisesti, on parlamentin lausunnon sivuuttaminen.
EnglishThe ban on dismissal during pregnancy must be strictly complied with.
Irtisanomiskieltoa raskauden aikana on noudatettava tiukasti.
EnglishThe second example is the dismissal of a certain Commission staff member.
Toinen esimerkki on erään komission virkailijan ajojahti.
EnglishWomen must be protected against any wrongful dismissal and their former wage must be guaranteed.
Heitä pitää myös suojella laittomilta irtisanomisilta, ja heille pitää taata sama palkka kuin aiemmin.
EnglishSubject: Dismissal of a secondary school teacher in Slovakia for encouraging use of the minority Hungarian language
Aihe: Peruskoulunopettajan erottaminen Slovakiassa unkarin kielen puolustamisen takia
EnglishThe market saw the catastrophe, and also sensed the unlawful dismissal of the Statistics Office staff.
Markkinoilla tapahtui katastrofi, ja lisäksi tilastotoimiston henkilöstö irtisanottiin laittomasti.
EnglishThe discussion on relaxing dismissal conditions is sending the wrong message to European employees.
Keskustelulla irtisanomisperusteiden lieventämisestä lähetetään väärä viesti eurooppalaisille työntekijöille.
EnglishShe still has no reason for the dismissal.
Kun hän oli ollut työssä 13 kuukautta, hänet erotettiin ilman irtisanomisaikaa ja ilman syytä.
EnglishDo you know what message emerges from that dismissal?
Tiedättekö minkä viestin tämä ajojahti lähettää?
EnglishWas this dismissal prompted by disputes over competence?
Johtuiko ero kenties toimivaltakiistoista?
EnglishOf these, nine resulted in dismissal - not one.
Niistä yhdeksän johti irtisanomiseen - ei yksi.
EnglishHer request for a formal ban on dismissal during pregnancy is essential, and I will dwell only on this point.
Mietinnössä esitetty tiukka irtisanomiskielto raskauden aikana on hyvin oleellinen asia, ja minä keskityn vain siihen.