Cómo se dice "don't" en finlandés

EN

"don't" en finlandés

volume_up
don't {interj.}

EN don't
volume_up
{interjección}

don't
volume_up
älä! {interj.}
Dont open email attachments from contacts that you dont trust.
Älä avaa sähköpostin liitetiedostoja yhteyshenkilöiltä, joihin et luota.
Don't provide personal information to a website that has no contact information.
Älä anna henkilökohtaisia tietojasi sivustolle, jolla ei ole yhteystietoja.
Don't format or delete the earlier version of Windows in a multiboot configuration.
Älä alusta tai poista monikäynnistysjärjestelmän aikaisempaa Windows-versiota.
don't
volume_up
älkää! {interj.}
Don't worry, Mr President, I don't intend to re-open the debate.
Älkää pelätkö, herra puhemies, en halua käynnistää keskustelua uudelleen.
Don't listen to the World Bank, listen to the people on the ground.
Älkää kuunnelko Maailmanpankkia, kuunnelkaa paikallisia ihmisiä.
Don't tell me that we don't have the capacity to do it.
Älkää kertoko minulle, ettei meillä ole siihen kapasiteettia.

Traducciones similares para don't en finlandés

don sustantivo
Don sustantivo
Finnish
to don verbo

Ejemplos de uso para "don't" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English"Why don't you try?"
3:45 Hän kuunteli minua tarkasti ja vastasi virnistäen: "Mitäpä jos yrittäisit?"
EnglishIf you have to activate Windows again, you don't need to buy a new product key.
Windowsin uudelleenaktivointi ei edellytä uuden Product Key -tunnuksen ostamista.
EnglishDon’t worry—it’s only going to resize copies of your photos, not the originals.
Don’t worry—it’s only going to resize copies of your photos, not the originals.
EnglishIf your device syncs automatically, you don't have to sync your entire library.
If your device syncs automatically, you don't have to sync your entire library.
EnglishClear the check box for icons that you don't want to appear, and then click OK.
Tyhjennä niiden kuvakkeiden valintaruudut, jotka haluat piilottaa, ja valitse OK.
EnglishThe Council neatly sidesteps this issue and claims: 'We don't need the payments.'
Neuvosto sivuuttaa kysymyksen näppärästi ja väittää, ettei tarvitse noita maksuja.
EnglishSaying 'I don't like bread pudding' is not the same as saying 'I don't like Arabs'.
Emme sano samalla tavalla "en pidä vanukkaasta" kuin sanomme "en pidä arabista".
EnglishIf you don't want your shape to be filled, click Fill, and then click No fill.
Jos et halua muotoon täyttöä, napsauta Täyttö-painiketta ja valitse Ei täyttöä.
EnglishI don't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Minun mielestäni puheenjohtajamaa Irlannilla ei ole syytä suureen tyytyväisyyteen.
EnglishAs we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.
Koska emme halua tukea tätä aivovuotoa, äänestimme tämän tarkistuksen puolesta.
EnglishIf that occurs, you can remove the channels that you don't receive from the Guide.
Tässä tapauksessa voit poistaa ohjelmaoppaasta kanavat, joita et voi vastaanottaa.
EnglishIf you don't see Other Libraries in the navigation pane, then do the following:
Jos Muut kirjastot ei ole näkyvissä siirtymisruudussa, tee seuraavat tomimet:
EnglishYou don't have access permissions for the file or folder you're trying to get to.
Sinulla ei ole käyttöoikeuksia siihen tiedostoon tai kansioon, jota yrität käyttää.
EnglishIf you don't confirm, Windows will change the resolution back to its previous value.
Jos et vahvista muutosta, Windows muuttaa tarkkuuden takaisin aiempaan arvoonsa.
EnglishIf you don't see subscores and a base score, tap or click Rate this computer.
Jos et näe osapistemääriä ja peruspistemäärää, valitse Luokittele tämä tietokone.
EnglishThey don’t necessarily even have to go into some kind of formal workshop to do it.
Heidän ei välttämättä tarvitse edes mennä viralliseen työpajaan sitä tekemään.
EnglishSo the traditional ways of separating materials just simply don't work for plastics.
Materiaalien perinteiset erottelutavat eivät yksinkertaisesti sovellu muoveille.
English(Laughter) I thought, "Well, that's amazing, because I don't feel disabled."
(Naurua) Ajattelin: "No, se on ihmeellistä, koska en tunne itseäni vammaiseksi."
EnglishIf you don't have the New Library page open, continue following these steps.
Jos Uusi kirjasto -sivu ei ole avattuna, jatka noudattamalla seuraavia ohjeita.
EnglishSave your picture frequently to ensure that you don't accidentally lose your work.
Tallenna kuva säännöllisesti varmistaaksesi, ettet vahingossa hävitä työtäsi.