Cómo se dice "donation" en finlandés

EN

"donation" en finlandés

volume_up
donation {sustantivo}
EN

donation {sustantivo}

volume_up
donation (también: abandonment, surrender, cession)
Organ donation and transplantation: Policy actions at EU level (debate)
Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla (keskustelu)
Organ donation and transplantation: Policy actions at EU level (
Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla (
Voluntary donation is preferable but not always possible.
Vapaaehtoinen luovutus on parempi vaihtoehto, mutta se ei ole aina mahdollista.
donation (también: contribution, endowment, gift)
No doubt Mr Mittal’s donation to Mr Blair of GBP 125 000 was coincidental.
Epäilemättä Mittalin Blairille tekemä 125 000 Englannin punnan lahjoitus oli vain sattumaa.
This is a real medical need, literally a life-saving donation.
Tässä on kyseessä todellinen lääkinnällinen tarve, kirjaimellisesti hengen pelastava lahjoitus.
donation
donation (también: bestowal)

Sinónimos (inglés) para "donation":

donation

Ejemplos de uso para "donation" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhat we need is a well-coordinated system of organ donation and transplantation.
Tarvitsemme hyvin koordinoitua järjestelmää elinluovutuksia ja -siirtoja varten.
EnglishPerhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
Ehkäpä voisimme pyytää häneltä lahjoitusta, ellemme muuten onnistu saamaan rahoja.
EnglishThat kind of procedure would be acceptable, since it is comparable to organ donation.
Tämä toiminta olisi hyväksyttävää, koska se rinnastetaan elinten luovuttamiseen.
EnglishWe know that the donation system is being abused to finance terrorism.
Tiedämme, että lahjoitusjärjestelmää käytetään hyväksi terrorismin rahoittamiseen.
EnglishThe principle of voluntary and unpaid donation is therefore established.
Näin asetetaan vapaaehtoisen ja maksutta tapahtuvan luovuttamisen periaate.
EnglishMadam President, it is impossible to imagine modern medicine without blood donation.
Arvoisa rouva puhemies, nykyinen terveydenhoito ei ole mahdollista ilman verenluovutusta.
EnglishSecondly, remunerating blood donation could be counter-productive in terms of quality.
Toiseksi, korvauksen maksaminen luovutuksesta voi haitata veren laatua.
EnglishThen, I would hope, it would be possible to make the aid donation at an early stage.
Siinä tapauksessa olisi toivoakseni mahdollista toimittaa avustukset varhaisessa vaiheessa.
EnglishDo ethics push us towards establishing payment for blood donation?
Eettiset syytkö meitä pakottavatkin muuttamaan verenluovutuksen maksulliseksi?
EnglishThe Basque Country - Euskadi - has the world record for organ donation.
Baskimaa - Euskadi - pitää hallussaan elinluovutusten maailmanennätystä.
EnglishI say that first of all because non-remunerated donation is in no way under threat.
Ensinnäkin maksuttomat luovutukset eivät ole mitenkään uhattuina.
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Terveydenhuoltoala ei hyväksy kustannusten korvauskieltoa.
EnglishDonation rates and the availability of organs vary considerably between European countries.
Luovutusten määrässä ja elinten saatavuudessa on huomattavia eroja Euroopan maiden välillä.
EnglishAction plan on organ donation and transplantation (2009-2015) (
Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009-2015) (
EnglishWhether the donation is voluntary or not does not affect safety.
Sillä, onko verenluovuttaja vapaaehtoinen vai ei, ei ole tekemistä turvallisuuden kanssa.
EnglishOrgan donation rates vary considerably from one country to another.
Elinluovutusten määrä vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa.
EnglishThere are many challenges in the area of the donation and transplantation of human organs.
Ihmiselinten luovutuksen ja siirron alalla on monia haasteita.
EnglishIf this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
Jos tämän jälkeen elinluovutuksia ei aleta edistää, jätämme mielestäni asiat silloin puolitiehen.
EnglishTherefore, donation should be as accessible as possible - promotion may often be effective.
Siksi luovutuksen pitäisi olla mahdollisimman helppoa - tiedottaminen saattaa usein olla tehokasta.
EnglishMinimum standards on donation and compensation based on a not-for-profit system are essential.
Voittoa tavoittelematonta luovutusta ja korvauksia koskevat vähimmäisvaatimukset ovat olennaisia.