Cómo se dice "dormant" en finlandés

EN

"dormant" en finlandés

EN dormant
volume_up
{adjetivo}

dormant (también: untapped, unused)
dormant
dormant (también: inoperative, nonfunctional)

Sinónimos (inglés) para "dormant":

dormant

Ejemplos de uso para "dormant" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe are disbanding dormant projects and improving projects that need to be improved.
Lakkautamme hyödyttömiä hankkeita, ja parannamme hankkeita, jotka kaipaavat parantamista.
EnglishThey used a dormant patent to acquire that protection for their own commercial gain.
Yhtiö hyödynsi käyttämätöntä patenttia saadakseen suojan omien taloudellisten etujensa ajamiseksi.
EnglishThe wonderful words have been forgotten, the political projects lie dormant in drawers.
Ei mitään. Kauniit puheet on unohdettu ja poliittiset hankkeet ovat jääneet lojumaan pöytälaatikkoihin.
EnglishWe need to awaken the skills and talents that are dormant within ourselves.
Meidän on herätettävä meissä uinuvat taidot ja lahjat.
EnglishAs it stands now, it only deals with dormant rights.
Tämänhetkisessä muodossaan direktiivissä käsitellään vain uinuvia oikeuksia.
EnglishWe have proposed taking urgent measures to tackle the backlog of old and dormant projects.
Olemme ehdottaneet kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista vanhojen ja keskeneräisten hankkeiden hoitamiseksi.
EnglishThese are what is known as 'dormant resources'.
Nämä ovat niin sanottuja "lepääviä varoja".
EnglishSeeds are usually non-dormant.
Niiden siemenet eivät yleensä ole lepotilassa.
EnglishWhere possible, the Commission will participate even through existing mechanisms or by recommitting dormant funds.
Komissio osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös nykyisten mekanismien kautta tai sitomalla uudelleen käyttämättä jääneitä varoja.
EnglishPartner countries of course have the final say on decisions to use these dormant funds for the fast-track initiative.
Kumppanimaat ratkaisevat tietysti viime kädessä sen, päätetäänkö nämä käyttämättä jääneet varat käyttää Fast Track -aloitteeseen.
EnglishMuch of it is lying dormant within the European budget, or can be released by the movement of funds.
Suurin osa siitä muodostuu Euroopan unionin talousarvion käyttämättömistä määrärahoista, tai ne saadaan käyttöön kohdentamalla määrärahoja uudelleen.
EnglishIt is important to awaken, through lifelong learning, the abilities that are lying dormant in people of all ages and waiting to be used.
On tärkeää herättää elinikäisellä oppimisella kyvyt, jotka uinuvat kaiken ikäisissä ihmisissä ja odottavat käyttöä.
English0:11 My big idea is a very, very small idea that can unlock billions of big ideas that are at the moment dormant inside us.
0:11 Suuri ideani on hyvin, hyvin pieni idea, joka voi vapauttaa miljardeja suuria ideoita, jotka uinuvat käyttämättöminä sisällämme.
EnglishDormant forces, faculties and talents come alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamt yourself to be.'
Uinuvat vahvuudet, kyvyt ja lahjat heräävät, ja huomaat olevasi paljon suurempi persoona kuin koskaan uneksitkaan."
EnglishMr President, Commissioner, thank you for the intensive effort to secure the availability of the dormant funds for the initiative.
Arvoisa puhemies, komission jäsen, kiitos aktiivisista pyrkimyksistänne varata käyttämättä jääneet varat kyseiselle aloitteelle.
EnglishThe Commission is therefore looking into the possibility of using old, dormant funds to support the fast track initiative in these 7 countries.
Komissio harkitseekin mahdollisuutta käyttää vanhoja, lepääviä määrärahoja Fast Track -aloitteen tukemiseen näissä seitsemässä maassa.
EnglishIn any event, when dormant in nature, depleted uranium is no more dangerous than the lead in hunting cartridges or in water pipes.
Luonnossa uinuvassa tilassa oleva köyhdytetty uraani ei ole kuitenkaan sen vaarallisempi kuin metsästyspanoksissa tai vesijohtoputkissa oleva lyijykään.
English   Mr President, Mr President-in-Office of the Council, it is not, of course, the case that the textiles industry has been dormant in recent years.
   Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Ei tietenkään ole kyse siitä, että tekstiiliteollisuus olisi uinunut viime vuosina.
EnglishThey have demonstrated a considerable success in reducing dormant commitments and sleeping commitments so that the reste à liquider has fallen quite substantially.
EuropeAid on onnistunut vähentämään käyttämättä jääneitä maksusitoumuksia, joten maksamatta olevat määrät ovat vähentyneet varsin tuntuvasti.
EnglishYou must also be aware that there are more or less dormant terrorist organisations in all of our countries and they could very easily become active overnight.
Teidän on myös tiedettävä, että jokaisessa maassa on enemmän tai vähemmän uinuvia terroristijärjestöjä, jotka voivat hyvin ryhtyä toimiin jo huomenna.